AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Cook apskrityje – daugiausia mirčių, žmonėms kertant geležinkelio bėgius

Cook apskrityje – daugiausia mirčių, žmonėms kertant geležinkelio bėgius
Federalinės geležinkelio administracijos duomenimis, Čikagos Cook apskritis, kurioje tarp 2013 m. ir 2017 m. mirė arba buvo sužeisti 109 žmonės, ėję per traukinio bėgius, yra antra apskritis JAV pagal mirčių ir sužalojimų, susijusių su traukiniais, skaičių. Tiesa, Cook apskritis nėra vienintelė, pirmaujanti šioje srityje. Nauji duomenys rodo, kad netoli Čikagos esančiame Elgin priemiestyje per paskutinius ketverius...
Continue reading
24 Hits
0 Comments

Mokiniams – privalomas narkotinių medžiagų nustatymo testas

Mokiniams – privalomas narkotinių medžiagų nustatymo testas
Viena Čikagos priemiesčio vidurinių mokyklų ateinančiais mokslo metais žada įvesti privalomą narkotinių medžiagų nustatymo testą. Mundeleine priemiestyje esanti Carmel katalikų vidurinė mokykla neseniai paskelbė, kad testą moksleiviams ji pradės daryti nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. Testą privalės darytis visi moksleiviai visus mokslo metus. Pasak mokyklos vadovybės, naujo potvarkio tikslas – suteikti jauniems žmonėms papildomą galimybę pasakyti...
Continue reading
38 Hits
0 Comments

JAV ĮSTEIGTAS LIETUVOS AMBASADORIAUS FONDAS ATEITIES LYDERIAMS

JAV ĮSTEIGTAS LIETUVOS AMBASADORIAUS FONDAS ATEITIES LYDERIAMS
  2019 m. kovo 19 dieną oficialiai įsteigtas atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga inicijuotas Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas, skirtas Amerikos lietuviams - naujos kartos lyderiams. Fondo steigimo sutartį tarpininkaujant Lietuvos ambasadai JAV pasirašė Vašingtono lietuvių profesionalų klubas ir  Ilinojaus valstijoje įsikūręs „Lietuvių fondas“.   Sveikindamas fondo įsteigimą ambasadorius Rolandas Kriščiūnas pabrėžia, kad Lietuvos ambasadoriaus fondo tikslas...
Continue reading
42 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (17)

Tokios tokelės (17)
JAV Kongreso Atstovų Rūmuose kyla triukšmas dėl prieš žydiškų posakių kuriuos skleidžia musulmonų Atstovė iš Minnesota valstijos. Rūmų pirmininkė yra bejėge tuos veiksmus sustabdyti. Kodėl? Gal ji pritaria naujai išrinktai musulmonei iš Minnesota valstijos? Neteko girdėti, kad ji priešrinkiminėje kampanijoje būtų smerkusi žydus. Jos (musulmonės) rinkiminėje apygardoje norima po dvejų metų pakeisti ją kitu asmeniu. Rinkėjai...
Continue reading
54 Hits
0 Comments

Čikagos lietuvių Rotary klubo parama ligoniams Lietuvoje

Čikagos lietuvių Rotary klubo parama ligoniams Lietuvoje
Rotary Club of Chicagoland Lithuanians kartu su Lietuvos rotariečiais prisidėjo, kad Šiaulių regione atsirastų Paliatyvios pagalbos ir slaugos centro stacionaras (vėliau –  ir hospisas), kurio tikslas – sukurti ir plėtoti paslaugų tinklą ligoniams ir jų šeimos nariams teikiant socialines paslaugas, dvasinę, psichologinę, informacinę pagalbą. Lietuvoje tokio pobūdžio paslaugų poreikis yra didelis ir nuolat augantis. Tai yra...
Continue reading
71 Hits
0 Comments