AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Birželio Penkioliktoji

Priseki, lietuvi, gedulo spalvą,

Šiandien liūdnos švinta tau sukaktuvės:

Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą

Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

 

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai,

Ir svetimo krašto plienas žvangėjo,

Ir merkėsi saulės karšti spinduliai

Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

 

Tylūs, paniurę pulkai alkani,

Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...

Nuo to laiko visvien, kur esi, kur eini,

Jie kaip šiurpūs šešėliai su tavim visada.

 

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo,

Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis.

Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko

Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

 

Paniekintas glūdi veidmainystės klane,

Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo

Gyvenimas kybo ties juoda bedugne,

Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

 

Praėjo tie metai aikščių, gatviu triukšme,

Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.

Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime,

Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

 

1941.VI.15

                                                Vincas Mykolaitis – Putinas

 

                        (Iš V. Mykolaičio-Putino eil. “Tremtiniai”)

„United Airlines“ maršrutu Čikaga-Havajai skraidin...
Mičigano ežere netrukus pradės veikti plaukiojanti...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2018 birželio 20, Trečiadienis