AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės (36)

Tokios tokelės (36)
  Fanatiškumas JAV prezidento atstatydinimui įsisiūbavo. Atstovų Rūmų demokratai, turintys daugumą Rūmuose, respublikonų partijos atstovus prie apklausinėjimų prileidžia labai ribotai. Vyksta sovietinio stiliaus apkaltinimai. Tai yra vienos partijos veiksmai, tiksliau sakant, tai politinis valdžios vertimas. Demokratai Atstovų Rūmuose žino, jog jų kaltinimai prezidentui, pasieks JAV Senato Rūmus, kur tie patys kaltintojai bus smulkiai tardomi. Senato pareiga...
Continue reading
245 Hits
0 Comments

Tiesa kuri bado akis

Tiesa kuri bado akis
Šis straipsnis buvo pasiųstas „Čikagos lietuvių turgeliui“ 2019-11-13, 10:26 val., bet po dviejų komentarų panaikintas, tikriausiai, kad straipsnis bado akis, o aš ne violetinis. Dėl to nekeliu rankas aukštyn ir nepasiduodu pamazgų apipylimui. Rašydamas tiktai savo nuomones  aš esu nenuperkamas. Komentaras violetiniams   Vietoje aiškinimosi, pasinaudosiu A. Gustaičio satyrinių kūrinių ištraukomis. Jis, aprašydamas „d.p. lietuvybę“ rašė:...
Continue reading
314 Hits
0 Comments

Garsioji bėglė jau Lietuvoje.

Garsioji bėglė jau Lietuvoje.
Žodis Violetiniams:   Amerikai atsikračius Venckienės, tikriausiai, nebeteks girdėti ir klausyti iš violetinių lūpų plūstančių žodžių apie Lietuvą ir tariamus pedofilus. Atėjo laikas veikti. Tad, nepagailėkime “už Venckienę po ašarėlę, už save konjaką“, o violetiniams patarčiau baigti iliuzijas apie Venckienės nekaltybę.    Venckienės didžiausia baimė yra stoti prieš teismą kurį ji niekina, pati buvusi Lietuvos teismų...
Continue reading
336 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (35) MIŠINYS

Tokios tokelės (35) MIŠINYS
Kalifornijos valstija - keista valstybė atsiradusi valstybėje. Kalifornijos gubernatorius, kaip pastebima, pasirašo bet kokį įstatymą koks jam pakišamas. Kaip toli gali nueiti Kalifornija ignoruodama federalinius įstatymus. Vien tik saulėtu oru gyventi neįmanoma.   Kai mes apleidome Čikagą persikraustydami į Joliet miestą, pavėluotai sužinojome, ir dabar, iš tolo, galime išdidžiai pareikšti, kad Čikagoje gyvenimas gerėja. Mes pražiopsojome....
Continue reading
222 Hits
0 Comments

KAUNO KAPUOSE

                                             Kaip ošia klevai! Čia rimtis viešpatavo.                                            Dešimtmečiai virtine bėgo.                                            Čia poilsiui grįžo į amžiną namą                                            Pavargę tetulės ir dėdės.                                                 Nežinomas karžygis poilsį radęs                                                 už  laisvę ir tiesą kovojęs,     apgynęs tėvynę nuo priespaudos, bado,     ramiai užtarnautai miegojo. Čia aš, tarp klajonių minutei sustojęs,  pagarbiai nulenkdavau galvą. Čia mokiaus gyvent, mylėt, aukotis,  pažint laiko dvasią ir spalvą....
Continue reading
136 Hits
0 Comments