AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Prezidentas, kalbėdamas apie sieną su Meksika, aiškiai pasakė, kad demokratai pasisuko prieš jį ir jo nuomones nuo pat pirmos dienos. Mat, demokratai iki šiol nesugromuliuoja jo laimėjimą, o  savo pralaimėjimą. Tai buvo viešas prezidento nusiskundimas. Iki šiol nei viena spaudos atstovybė tą jo nusiskundimą, mano turimomis žiniomis, dar neaprašė. Gal todėl, kad prezidentas pasakė tiesą? Juk...
Continue reading
440 Hits
0 Comments

Tokios Tokelės

Tokios Tokelės
Visiems žinomas fizikos dėsnis, kas pakyla privalo ir nukristi. Sunku tik suprasti, kodėl pakilę mokesčiai nekrenta. Krito nuo aukščiausios laktos ir galingiausias Čikagos oldermenas. Kaltinkime gobšumą ir kiaulės kiauliškai jam prasidėjusius Naujus Metus. Čikagos politikoje tai normalūs reiškiniai, kai oldermenai vienas po kito grūdami į kalėjimus, nežiūrint jų užimamų pareigų valdžioje.   Šis, 14 Ward‘o oldermenas,...
Continue reading
387 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Sveiki sulaukę Naujų Metų. Nors šie metai yra „kiaulės“ metai, būtų nepadoru linkėti kiauliškų metų. Verčiau linkėkime vieni kitiems neapsikiaulinimo, išlikimo civilizuota tauta, tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, kad nusikaltimų pranešimuose nebeskambėtų lietuvių vardai. Sėkmės.   Politikoje kartojasi: „Apsvaigimas nuo pasisekimo“.   Taip panašiai rašė Stalinas, kuris ir toliau toleravo žiaurumus, vykdant kolektyvizaciją Rusijoje. Žiaurumai, panaudojant...
Continue reading
400 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
JAV Kongresmenas Hultgren, susidėjęs su violetiniais, tapo išmestas iš pareigų. Jo vietą pasiglemžė demokratų kandidatė. Aš, pritardamas respublikonams, niekuomet už jį nebūčiau balsavęs, jeigu jis ir būtų buvęs kandidatas mano apygardoje. Gaudydamas lietuvių balsus, susidėjo su violetinių kažin kokiais Helsinkio komiteto asmenimis, kurių tiktai vienetai. Kaipo Kongresmenas, privalėjo geriau išstudijuoti daugumos lietuvių nuomones apie Venckienę. Klausant...
Continue reading
445 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Nepasisekus balsų sukčiavimui, keletas demokratų privalėjo užleisti vietas teisėtai išrinktiems respublikonams. Tai didelė juoda dėmė demokratams. Kartu gauname labai žemo lygio rinkimus kur teisė balsuoti, kai kuriose apygardose, buvo suteikiama net ir nelegalams. Šitokiais sukčiavimais šį kartą labiausiai pasižymėjo Floridos valstija ir jos demokratai. Čikagos pietinio priemiesčio bare, policija nušovė to baro ginkluotą apsaugininką. Nors smulkios...
Continue reading
544 Hits
0 Comments