AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės (16).  Šiupinys

Tokios tokelės (16).  Šiupinys
Reikia tiktai apgailestauti dėl ateityje nebeorganizuojamo tradicinio Mažlietuvių Užgavėnių šiupinio. Suprantama, jog dėl organizatorių metų naštos, sunku organizuoti ir asmeniškai atlikti eilę darbų, nors rezultatai ir būna patenkinami. Apsilankiusiems šiupinio pokylyje, ypač jaunimui, sunku suprasti organizatorių įdėtas pastangas, nors pats pokylis duoda tiktai džiaugsmo su gerais liekančiais  prisiminimais. Paskutinis šiupinys. Prieš kalbant apie paskutinį šiupinį, reikėtų...
Continue reading
373 Hits
0 Comments

Tokios Tokelės

Tokios Tokelės
Lietuvoje praregėjo „Temidė“. Jos tarnai būriais, antrankiais surakintomis rankomis, pristatomi teisingumui. Neįsivaizduojama, kaip galės juos teisti jų (buvę) nesusitepę kolegos. Įdomu, kodėl teisėjai (buvę) atvedami į teismą su surakintomis rankomis, o kontrabandos karalius Karalius atvesdinamas be antrankių. Gal tik todėl, kad jis kontrabandos karalius? Kodėl kažkas demonstruoja nepateisinamą jėgą, norėdami įgelti bet kam, net nežinodami kodėl...
Continue reading
371 Hits
0 Comments

Sveikinu visus lietuvius su Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėmis

Sveikinu visus lietuvius su Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėmis
Vasario Šešioliktoji   Šešiolikta diena vasario - Brangi lietuviams yr’ visiems, Mažam vaikeliui, ginklo kariui, Suaugusiems, jauniems, seniems.   Šešiolikta vasario buvo Mūs’ priešams net gana skaudi. Ir daug dėl josios brolių žuvo Lietuviams amžiais bus brangi.   Šešioliktą vasario menam Brangius laimėjimus tautos, Tegu krūtinėj’ mūs’ rusena Tėvynei meilė visados.                                                                                                                                                                                               Autorius M. H.                                                                                                                                                             Paruošė...
Continue reading
418 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Šiandieną, be pertraukos skaitome ir girdime tiktai JAV prezidentą pažeminančius pranešimus. Tai yra laisvos spaudos, arba laisvo žodžio skelbimo atstovų, ne tiesą skelbiantys pranešimai, kuriais didžiuojamasi. Nejaugi jie galvoja, kad negatyviais pranešimais jie išstums prezidentą iš pareigų. Jie turėjo pakankamai laiko stebėti savo beviltiškumą. Laikas skelbti tiesą kuriai jie prisiekė. O dabar, šunys loja, o karavanas...
Continue reading
506 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Prezidentas, kalbėdamas apie sieną su Meksika, aiškiai pasakė, kad demokratai pasisuko prieš jį ir jo nuomones nuo pat pirmos dienos. Mat, demokratai iki šiol nesugromuliuoja jo laimėjimą, o  savo pralaimėjimą. Tai buvo viešas prezidento nusiskundimas. Iki šiol nei viena spaudos atstovybė tą jo nusiskundimą, mano turimomis žiniomis, dar neaprašė. Gal todėl, kad prezidentas pasakė tiesą? Juk...
Continue reading
500 Hits
0 Comments