AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės (20) Akis už akį, dantis už dantį.

Tokios tokelės (20) Akis už akį, dantis už dantį.
Nespėjo nutilti juodųjų pasipiktinimas dėl per mažos baudos buvusiam Čikagos policininkui, tai dabar iškilo didesnis visų piliečių pasipiktinimas Cook apskrities vyriausia prokurore. „Garsus“ kaltinamasis aktorius, Jussie Smollett, juodaodis, pranešė policijai jog jis vieną naktį rasistų (tikriausiai turėjo mintyje baltuosius) buvo užpultas, apmuštas ir ant jo sprando buvo užnerta kartuvių kilpa, bet kažkodėl liko gyvas. Hmmm. Taip...
Continue reading
401 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (19)

Tokios tokelės (19)
Turint naują gubernatorių Illinois valstijoje grįžtame į senas tradicijas kur partijos mašina - klanas tvarko viską. Turėjome respublikoną gubernatorių, kuris vedė aršią kovą su demokratų partijos mašina – klanu. Dabar klanas vėl viešpatauja. Išrinktasis demokratas gubernatorius pirmiausiai griebėsi tvarkyti mokesčius. Aišku, prošvaisčių nematyti. Sakoma, jog svečių vaišės išsilaiko iki vartų, taip ir rinkimų pažadai verti iki...
Continue reading
354 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (18) Venckienės areštas

Tokios tokelės (18) Venckienės areštas
Tikėjau, kad praėjus vieneriems metams nuo Venckienės arešto, JAV Teismas sugebės pateikti sprendimą. Teko nusivilti.   Jau 13 mėn. praėjo kai garsioji bėglė Venckienė yra įkalinta federaliniame kalėjime Čikagoje. Kodėl? Skamba keistai – nenuteista bet įkalinta. Vėl klausimas – kodėl?   Toliau, mano vieša nuomonė apie Venckienės areštą.   Ar atmename, kai kartą buvo bandoma įteikti...
Continue reading
527 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (17)

Tokios tokelės (17)
JAV Kongreso Atstovų Rūmuose kyla triukšmas dėl prieš žydiškų posakių kuriuos skleidžia musulmonų Atstovė iš Minnesota valstijos. Rūmų pirmininkė yra bejėge tuos veiksmus sustabdyti. Kodėl? Gal ji pritaria naujai išrinktai musulmonei iš Minnesota valstijos? Neteko girdėti, kad ji priešrinkiminėje kampanijoje būtų smerkusi žydus. Jos (musulmonės) rinkiminėje apygardoje norima po dvejų metų pakeisti ją kitu asmeniu. Rinkėjai...
Continue reading
362 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (16).  Šiupinys

Tokios tokelės (16).  Šiupinys
Reikia tiktai apgailestauti dėl ateityje nebeorganizuojamo tradicinio Mažlietuvių Užgavėnių šiupinio. Suprantama, jog dėl organizatorių metų naštos, sunku organizuoti ir asmeniškai atlikti eilę darbų, nors rezultatai ir būna patenkinami. Apsilankiusiems šiupinio pokylyje, ypač jaunimui, sunku suprasti organizatorių įdėtas pastangas, nors pats pokylis duoda tiktai džiaugsmo su gerais liekančiais  prisiminimais. Paskutinis šiupinys. Prieš kalbant apie paskutinį šiupinį, reikėtų...
Continue reading
440 Hits
0 Comments