AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios Tokelės

Tokios Tokelės
Lietuvoje praregėjo „Temidė“. Jos tarnai būriais, antrankiais surakintomis rankomis, pristatomi teisingumui. Neįsivaizduojama, kaip galės juos teisti jų (buvę) nesusitepę kolegos. Įdomu, kodėl teisėjai (buvę) atvedami į teismą su surakintomis rankomis, o kontrabandos karalius Karalius atvesdinamas be antrankių. Gal tik todėl, kad jis kontrabandos karalius? Kodėl kažkas demonstruoja nepateisinamą jėgą, norėdami įgelti bet kam, net nežinodami kodėl...
Continue reading
487 Hits
0 Comments

Sveikinu visus lietuvius su Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėmis

Sveikinu visus lietuvius su Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėmis
Vasario Šešioliktoji   Šešiolikta diena vasario - Brangi lietuviams yr’ visiems, Mažam vaikeliui, ginklo kariui, Suaugusiems, jauniems, seniems.   Šešiolikta vasario buvo Mūs’ priešams net gana skaudi. Ir daug dėl josios brolių žuvo Lietuviams amžiais bus brangi.   Šešioliktą vasario menam Brangius laimėjimus tautos, Tegu krūtinėj’ mūs’ rusena Tėvynei meilė visados.                                                                                                                                                                                               Autorius M. H.                                                                                                                                                             Paruošė...
Continue reading
525 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Šiandieną, be pertraukos skaitome ir girdime tiktai JAV prezidentą pažeminančius pranešimus. Tai yra laisvos spaudos, arba laisvo žodžio skelbimo atstovų, ne tiesą skelbiantys pranešimai, kuriais didžiuojamasi. Nejaugi jie galvoja, kad negatyviais pranešimais jie išstums prezidentą iš pareigų. Jie turėjo pakankamai laiko stebėti savo beviltiškumą. Laikas skelbti tiesą kuriai jie prisiekė. O dabar, šunys loja, o karavanas...
Continue reading
637 Hits
0 Comments

Tokios tokelės

Tokios tokelės
Prezidentas, kalbėdamas apie sieną su Meksika, aiškiai pasakė, kad demokratai pasisuko prieš jį ir jo nuomones nuo pat pirmos dienos. Mat, demokratai iki šiol nesugromuliuoja jo laimėjimą, o  savo pralaimėjimą. Tai buvo viešas prezidento nusiskundimas. Iki šiol nei viena spaudos atstovybė tą jo nusiskundimą, mano turimomis žiniomis, dar neaprašė. Gal todėl, kad prezidentas pasakė tiesą? Juk...
Continue reading
621 Hits
0 Comments

Tokios Tokelės

Tokios Tokelės
Visiems žinomas fizikos dėsnis, kas pakyla privalo ir nukristi. Sunku tik suprasti, kodėl pakilę mokesčiai nekrenta. Krito nuo aukščiausios laktos ir galingiausias Čikagos oldermenas. Kaltinkime gobšumą ir kiaulės kiauliškai jam prasidėjusius Naujus Metus. Čikagos politikoje tai normalūs reiškiniai, kai oldermenai vienas po kito grūdami į kalėjimus, nežiūrint jų užimamų pareigų valdžioje.   Šis, 14 Ward‘o oldermenas,...
Continue reading
579 Hits
0 Comments