AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės (22) Referendumas

Tokios tokelės (22) Referendumas
Ar atmename, kai garsios veikėjos eilę metų skelbė jog referendumas nereikalingas, nes LR Konstituciją galima pakeisti įstatyminiu būdu? Aišku, atsirado nemažas būrys tautiečių palaikantys tokią idėją. Aš turėjau kitokią nuomonę, be tautiečių palaikymo, kuri pasitvirtino. Tai praeitis, kurios kovos ginklus reikia padėti į šalį ir imtis bendro darbo, kad referendumas pasisektų. Negalime kalbėti, jei mano idėja...
Continue reading
222 Hits
0 Comments

Referendumas

Referendumas
Daug esu rašęs, kad be Konstitucijos pakeitimo, išlaikyti Lietuvos pilietybę neįmanoma. Daug „pamazgų“ buvo išpilta ant manęs. Atlaikiau. Žinome, kad jeigu bet kokia organizacija numiršta, atgaivinti ją nebeįmanoma. Garsios vedlės suorganizuota grupė už dvigubą pilietybę be referendumo, trumpą laiką garsiai šaukė, kad referendumas nereikalingas. Tam šauksmui pritarė ir teisininkė, buvusi PLB pirmininkė. Žinome tik, kad daug...
Continue reading
514 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (20) Akis už akį, dantis už dantį.

Tokios tokelės (20) Akis už akį, dantis už dantį.
Nespėjo nutilti juodųjų pasipiktinimas dėl per mažos baudos buvusiam Čikagos policininkui, tai dabar iškilo didesnis visų piliečių pasipiktinimas Cook apskrities vyriausia prokurore. „Garsus“ kaltinamasis aktorius, Jussie Smollett, juodaodis, pranešė policijai jog jis vieną naktį rasistų (tikriausiai turėjo mintyje baltuosius) buvo užpultas, apmuštas ir ant jo sprando buvo užnerta kartuvių kilpa, bet kažkodėl liko gyvas. Hmmm. Taip...
Continue reading
260 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (19)

Tokios tokelės (19)
Turint naują gubernatorių Illinois valstijoje grįžtame į senas tradicijas kur partijos mašina - klanas tvarko viską. Turėjome respublikoną gubernatorių, kuris vedė aršią kovą su demokratų partijos mašina – klanu. Dabar klanas vėl viešpatauja. Išrinktasis demokratas gubernatorius pirmiausiai griebėsi tvarkyti mokesčius. Aišku, prošvaisčių nematyti. Sakoma, jog svečių vaišės išsilaiko iki vartų, taip ir rinkimų pažadai verti iki...
Continue reading
230 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (18) Venckienės areštas

Tokios tokelės (18) Venckienės areštas
Tikėjau, kad praėjus vieneriems metams nuo Venckienės arešto, JAV Teismas sugebės pateikti sprendimą. Teko nusivilti.   Jau 13 mėn. praėjo kai garsioji bėglė Venckienė yra įkalinta federaliniame kalėjime Čikagoje. Kodėl? Skamba keistai – nenuteista bet įkalinta. Vėl klausimas – kodėl?   Toliau, mano vieša nuomonė apie Venckienės areštą.   Ar atmename, kai kartą buvo bandoma įteikti...
Continue reading
404 Hits
0 Comments