AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Albin Hoffman has not set their biography yet

Tokios tokelės (26)

Tokios tokelės (26)
Lietuvoje didelis subruzdimas dėl Jurbarke sumuštos mergaitės. Mergaitė reanimacijoje. Jai padaryta sulaužyto žandikaulio operacija. Dabartiniu metu randasi reabilitacijoje. Apie pasveikimo prognozę per anksti kalbėti. Kaltinamasis, kaip visuomet, jaučiasi nekaltas. Prokurorė Edita Mikalainiene pareiškė, cituoju: „Smarkiai pažeista trachėja, išmušti penki dantys, sutrupintas žandikaulis, nustatyta labai stipri kaklo trauma“ tai nėra pagrindas pareikšti įtarimus dėl sunkesnio, nei nežymaus...
Continue reading
223 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (25)

Tokios tokelės (25)
Rinkimai Lietuvoje baigėsi. Šį kartą tauta išsirinko prezidentą vietoje prezidentės. Tokia yra tautos valia kuri privalo būti gerbiama. Ateitis parodys naujo prezidento veiksmus. Kaip visuomet, dar ilgai bus kalbama apie daugeliui nepatinkamus rinkimų rezultatus.   Garsiausiai šaukia, tūpčiojanti žemiau nulio, pati nesugebanti pasiekti net nulinio įvertinimo, bet sugebanti prilyginti išrinktą LR Prezidentą nuliui, „turgaus boba“ p....
Continue reading
277 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (24)

Tokios tokelės (24)
Referendumas dėl „dvigubos“ pilietybės nepavyko. Likau nusivylęs, nes ta tema daug rašiau, ir buvau tikras, jog tauta sutiks pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį. Deja. Sakoma, jog galima arklį privesti prie geldos, bet negalime priversti jį tą vandenį gerti. Taip įvyko ir su referendumu dėl „dvigubos“ pilietybės. Balsavimo duomenys aiškiai rodo, jog balsavimui dėl referendumo, nežiūrint į LR...
Continue reading
270 Hits
0 Comments

BALSUOKIME!

BALSUOKIME!
Iki šiol įvairioje spaudoje ir žinių šaltiniuose skaitėme įvairias nuomones ir šmeižtus apie parengtą referendumą dėl „dvigubos pilietybės“. Įvairūs komentatoriai naudojosi visiška žodžio laisve. Skaitėme ir girdėjome įvairius aiškinimus apie tą „dvigubą pilietybę“. Laikas sustoti aiškinti, ir veikti aktyviai įtikinant kiekvieną lietuvį, kad dalyvautų balsavime ir būtinai balsuotų už referendumo dėl „dvigubos pilietybės“ pasisekimą. Dėkime visas...
Continue reading
300 Hits
0 Comments

Tokios tokelės (23)

Tokios tokelės (23)
Cook apskrities prokurorė, ieškodama užtarimo būdama apsigynimo stadijoje, atsidūrė vyriausio rasisto glėbyje. Manau, jeigu ji teisi, tai kam tie apsigynimai, ir dar pas tokį rasistą kur kai kurie susirinkusieji komunistiškai kumščiais grūmojo, nežinia kam. Toje nevykusioje Smollett aferoje, aiškiai įžiūrimas rasizmas. Patys muša, patys ir šaukia visom turimom dūdom. Turint tokią prokurorę, kriminalistai jaučiasi visiškai laisvi....
Continue reading
268 Hits
0 Comments