AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Pasaulio lietuvių bendruomenė has not set their biography yet

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija
2018 m. lapkričio 24–25 d. Hiutenfelde įvyko gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo PLB atstovė Kuratorijoje Jūratė Caspersen. Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos ataskaitą, kurioje buvo pristatyti Kuratorijos valdybos darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. Diskutuota gimnazijos valdymo stiprinimo ir veiklos gerinimo klausimais, aptarti mokyklos bendrabučio reikalai, tėvų komiteto galiojantis rinkimų ir veiklos...
Continue reading
677 Hits
0 Comments

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30
2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime salėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) surengta konferencija „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“. Tarp gausiai susirinkusiųjų – iškilūs lietuvių kalbos puoselėtojai, ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai, Seimo nariai. Įvairiais laikotarpiais buvę VLKK vadovai pranešimuose nušvietė...
Continue reading
484 Hits
0 Comments

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei
LR Seimas nusprendė nepritarti Referendumo įstatymo pataisoms, kuriomis buvo siekiama sumažinti  balsavimo kartelę referendumams dėl Konstitucijos I ir XIV skirsnio nuostatų pakeitimo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) mano, kad būtent dabar yra atvertos durys plačiam pilietiniam ir politiniam susitarimui pilietybės išsaugojimo klausimu. PLB taip pat pabrėžia, kad remia šį sprendimą, ir kviečia visas Lietuvos valdžios institucijas –...
Continue reading
483 Hits
0 Comments

PLB XVI Seimas išrinko PLB pirmininkę ir naują PLB valdybą 2018-2021 metų kadencijai. Pristatome PLB valdybą:

PLB XVI Seimas išrinko PLB pirmininkę ir naują PLB valdybą 2018-2021 metų kadencijai. Pristatome PLB valdybą:
Dalia Henke (Vokietija) PLB pirmininkė Gimusi ir užaugusi Klaipėdoje, Dalia čia baigė vidurinę mokyklą, o Hamburgo-Elmshorn „Nordakademie“ įgijo verslo vadybos Magistro laipsnį ir turėjo galimybę išbandyti savo jėgas Lietuvos ekonominės plėtros agentūroje Hamburgo skyriuje. D. Henke jau 24 metus intensyviai dalyvauja bendruomenės veikloje – aktyviai įsitraukusi į Hamburgo ir visos Vokietijos lietuvių veiklą, vadovavo PLJS, o...
Continue reading
707 Hits
0 Comments

PLB  valdybos narių vizitas Lietuvoje

PLB  valdybos narių vizitas Lietuvoje
Rugpjūčio mėn. Valdybos nariai turėjo keletą susitikimų, kurių metu buvo pristatytos PLB XVI Seime priimtos rezoliucijos, Valdybos veiklos gairės „Daugiau pasaulio Lietuvai“, kalbama apie būsimus Pasaulio lietuvių metus 2019 ir planuojamą referendumą. Valdybos nariai džiaugėsi geranoriška ir atvira susitikimų dvasia ir tvirtai tiki, kad užsimezgusios partneriškos jungtys padės atverti naujas galimybes, įkvėps naujoms idėjoms, projektams ir...
Continue reading
626 Hits
0 Comments