AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Pasaulio lietuvių bendruomenė has not set their biography yet

D. Henke. Šimtmetis – gera paskata grįžti prie daugybinės pilietybės klausimo

D. Henke. Šimtmetis – gera paskata grįžti prie daugybinės pilietybės klausimo
Ateinančiais metais sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta istorinė Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB). Organizacija vienija visus už Lietuvos ribų gyvenančius tautiečius ir siekia išlaikyti lietuvių tautos gyvybę: jos kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas. LR Seimas, atsižvelgdamas į diasporos svarbą Lietuvai, šios sukakties proga 2019-uosius paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Kuo vertingas kokybiškas Lietuvos išeivijos...
Continue reading
690 Hits
0 Comments

Pasaulio lietuviai mezga Kalėdų stebuklus

Pasaulio lietuviai mezga Kalėdų stebuklus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pirmą kartą dalyvavo gruodžio 1-ąją Simono Daukanto aikštėje Vilniuje vykusioje Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje kalėdinėje nevyriausybinių organizacijų labdaros mugėje. PLB atstovavo: mugės koordinatorė – PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB valdybos nariai Eglė Garrick ir Rolandas Žalnierius, „Pasaulio lietuvio“ redaktorė Evelina Kislych-Šochienė, Suomijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Eglė Aronen, pristačiusi projektą „Lietuvai 100 –...
Continue reading
558 Hits
0 Comments

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas
2018 m. lapkričio 15 d. vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suburtos Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo  (toliau – PLMKS) iniciatyvinės grupės (nariai: E. Aleksandravičius, D. Henke, V. Bandis, D. Kuolys, D. Udrys, R. Čuplinskas, V. Montvydaitė, V. Razumas, G. Karoblis, J. Augutis, A. Jokubaitis, Š. Liekis, J. Caspersen, V. Oleinikovas)  susitikimas. Susitikimo metu buvo nutarta: Inicijuoti...
Continue reading
532 Hits
0 Comments

Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams

Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams
Lapkričio 14–15 dienomis Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuviams „Lyderių laikas 3“. Renginyje dalyvavo 64 lietuviai iš 27 šalių. Projekto Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų skyrius. Projekto „Lyderių laikas 3“ tikslas - sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo...
Continue reading
484 Hits
0 Comments

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija
2018 m. lapkričio 24–25 d. Hiutenfelde įvyko gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo PLB atstovė Kuratorijoje Jūratė Caspersen. Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos ataskaitą, kurioje buvo pristatyti Kuratorijos valdybos darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. Diskutuota gimnazijos valdymo stiprinimo ir veiklos gerinimo klausimais, aptarti mokyklos bendrabučio reikalai, tėvų komiteto galiojantis rinkimų ir veiklos...
Continue reading
560 Hits
0 Comments