AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Pasaulio lietuvių bendruomenė has not set their biography yet

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas
2018 m. lapkričio 15 d. vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suburtos Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo  (toliau – PLMKS) iniciatyvinės grupės (nariai: E. Aleksandravičius, D. Henke, V. Bandis, D. Kuolys, D. Udrys, R. Čuplinskas, V. Montvydaitė, V. Razumas, G. Karoblis, J. Augutis, A. Jokubaitis, Š. Liekis, J. Caspersen, V. Oleinikovas)  susitikimas. Susitikimo metu buvo nutarta: Inicijuoti...
Continue reading
370 Hits
0 Comments

Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams

Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams
Lapkričio 14–15 dienomis Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuviams „Lyderių laikas 3“. Renginyje dalyvavo 64 lietuviai iš 27 šalių. Projekto Iniciatoriai ir kuratoriai – Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Strateginių programų skyrius. Projekto „Lyderių laikas 3“ tikslas - sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo...
Continue reading
323 Hits
0 Comments

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija

Posėdžiavo Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija
2018 m. lapkričio 24–25 d. Hiutenfelde įvyko gimnazijos Kuratorijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo PLB atstovė Kuratorijoje Jūratė Caspersen. Kuratorijos nariai išklausė Kuratorijos valdybos ataskaitą, kurioje buvo pristatyti Kuratorijos valdybos darbo rezultatai bei bendradarbiavimas su Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. Diskutuota gimnazijos valdymo stiprinimo ir veiklos gerinimo klausimais, aptarti mokyklos bendrabučio reikalai, tėvų komiteto galiojantis rinkimų ir veiklos...
Continue reading
342 Hits
0 Comments

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30

Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30
2018 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime salėje vyko Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) surengta konferencija „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“. Tarp gausiai susirinkusiųjų – iškilūs lietuvių kalbos puoselėtojai, ekspertai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokytojai, Seimo nariai. Įvairiais laikotarpiais buvę VLKK vadovai pranešimuose nušvietė...
Continue reading
247 Hits
0 Comments

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – metas vienybei
LR Seimas nusprendė nepritarti Referendumo įstatymo pataisoms, kuriomis buvo siekiama sumažinti  balsavimo kartelę referendumams dėl Konstitucijos I ir XIV skirsnio nuostatų pakeitimo, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) mano, kad būtent dabar yra atvertos durys plačiam pilietiniam ir politiniam susitarimui pilietybės išsaugojimo klausimu. PLB taip pat pabrėžia, kad remia šį sprendimą, ir kviečia visas Lietuvos valdžios institucijas –...
Continue reading
238 Hits
0 Comments