AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Org. “Vaiko vartai į mokslą“ metinis veiklos pranešimas visuomenei

Org. “Vaiko vartai į mokslą“ metinis veiklos pranešimas visuomenei
2019 m. vasario mėn. 10 d. Pasaulio lietuvių centre vyko org. „Vaiko vartai į mokslą“ metinis pranešimas visuomenei. Tai kasmetinė proga pažvelgti į praėjusių metų veiklą ir paramą remiamiems centrams Lietuvoje. Šiemet trumpai užsuko  ir gražų sveikinimo žodį su palinkėjimais tarė JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Arvydas Urbonavičius, kuris buvo atvykęs į Čikagoje vykstančius renginius iš Omaha...
Continue reading
44 Hits
0 Comments

Į Aspeną kviečiami kalnų slidinėtojai

Į Aspeną kviečiami kalnų slidinėtojai
ŠALFASS ir LR garbės konsulato Aspene informacija Šiais metais Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) organizuojamos kasmetinės kalnų slidinėjimo varžybos ir slidinėjimo mėgėjų kelionė į puikų Aspeno kalnų kurortą Kolorado valstijoje (https://www.aspensnowmass.com/) vyks 2019 m. vasario 24–kovo 5 d. Kaip ir ankstesniais metais, tikimasi sulaukti gausaus būrio sporto entuziastų iš JAV, Kanados ir...
Continue reading
73 Hits
0 Comments

„Dainava“ savo gerbėjams ruošia chorinės muzikos puotą - koncertą „Sustok... pasiklausyk“

„Dainava“ savo gerbėjams ruošia chorinės muzikos puotą - koncertą „Sustok... pasiklausyk“
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiams praūžus, LMA „Dainava“ savo gerbėjams ruošia chorinės muzikos puotą - koncertą „Sustok... pasiklausyk“. Jis vyks kovo 2 d., šeštadienį, 7 v.v., Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium, 6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463. Koncerte skambės Lietuvos klasikinės muzikos patriarcho Juozo Naujalio (beje, 2019-ieji, švenčiant šio tautinės lietuvių muzikos...
Continue reading
211 Hits
0 Comments

Skambantys lietuvybės tiltai

Skambantys lietuvybės tiltai
Svečiuose – „Cantilena“, dvylikos moterų ansamblis iš Ukmergės. Ansamblio vadovė – Daiva Petrikienė, koncertmeisterė  – Audra Bernadišienė. Kviečiame į du skirtingų programų koncertus: Penktadienį, kovo 8 dieną, 7 val. vakaro   – Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje, kur skambės „Cantilenos“ atliekamos dainos pagal išeivijos kompozitrių Fausto Strolia ir Broniaus Budriūno muziką. Sekmadinį, kovo 10 dieną, 1 val. po...
Continue reading
79 Hits
0 Comments

Kviečiame švęsti Lietuvos Nepriklausomybės dieną

  Sekmadienį, Vasario 17-ą dieną pradėsime šventomis mišiomis 11 val. ryto. Po mišių visus kviečiame į parapijos salę Vasario 16-os minėjimui, kur vyks programa ir bus patiekti pietūs.   Parapijoje svečiuosis ALT-as, National Lithuanian American Hall of Fame, Cicero ir Brighton parko apylinkių gyventojai, Balzeko Muziejaus darbuotojai, taip pat yra pakviesti visų laikraščių atstovai.   Renginį...
Continue reading
87 Hits
0 Comments