AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Super User has not set their biography yet

Baltimorėje

Baltimorėje
Turbūt kiekvienas mūsų įvairiais savo gyvenimo etapais esame sutikę žmonių, kurie vienaip ar kitaip darė įtaką visuomenei, ypač jei tai susiję su mano sielai artima “užklasine” veikla. Man labai pasisekė susitikti Juozą Gailą, su kuriuo susipažinau gyvendamas Rytų pakrantėje beveik viso CT ir NJ pragyvento laikotarpio metu. Mudu diskutuodavome lietuviškomis temomis praktiškai bet kokioms aplinkybėms. Dar...
Continue reading
598 Hits
0 Comments

Klaipėdos miesto meras apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu

Klaipėdos miesto meras apdovanotas Šaulių žvaigždės medaliu
Rugpjūčio 13 d. pas Klaipėdos miesto merą Vytautą Grubliauską apsilankė šaulių atstovai: LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, Vakarų (Jūros) šaulių 3-ios rinktinės vadas ats. mjr. Rolandas Lukšas, LŠS Centro valdybos narys Juozas Janušaitis, LŠS Išeivijoje Gen. T.Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Vytautas Jurevičius, Los Angeles J.Daumanto šaulių kuopos vadas Klemensas Petrus ir LŠS V.Putvinskio-Pūtvio klubo...
Continue reading
599 Hits
0 Comments

Rudens divertismentas

Rudens divertismentas
Šių metų spalio 6 dieną, sekmadienį, 1 val. po pietų kviečiame visus į nepaprastai gražų koncertą Marquette Park bažnyčioje, kurį mums padovanos „Vilniaus arsenalo“ kamerinis ansamblis, o H.Radausko, J.Strielkūno, V.Mačernio, ir A.Nykos - Niliūno poeziją skaitys Andrius Bialobžeskis.   Susibūręs 1986 m., aktyvią koncertinę veiklą “VILNIAUS ARSENALO” ansamblis pradėjo po metų, atidarius Taikomosios dailės muziejų. Čia...
Continue reading
298 Hits
0 Comments

Rokiškėnai kūrėjai apie įvykius, žmones ir gimtinę

Rokiškėnai kūrėjai apie įvykius, žmones ir gimtinę
     Įsibėgėjo projektas „Lietuva mano širdyje“, skirtas Pasaulio lietuvių metams. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai visą vasarą aktyviai dalyvauja literatūriniame gyvenime, o tos veiklos ir atsispindi jų kūryboje. LKRS antologijose ieškojau vieno eilėraščio ir šalia jų gulėjo du lankstinukai. Minėtųjų lankstinukų autoriai savomis spalvomis, vizijomis piešia pasaulį, o tikslas bendras – kurti grožį, kad...
Continue reading
549 Hits
0 Comments

JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos…iš Lietuvos

JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos…iš Lietuvos
Vasara jau persirito į antrą pusę, daugelis gyvename praėjusių ar dar būsimų atostogų nuotaikomis. Nemažai mūsų, įsikūrusių toliau nuo gimtinės, vasarą keliauja į Lietuvą, o tie žmonės, kurie gyvendami išeivijoje dalį savo laiko skiria lietuvybės išsaugojimo bei puoselėjimo darbams, ir būdami Lietuvoje šiai veiklai aukoja dalį savo atostogų: atstovauja išeivijai įvairiuose renginiuose, dalyvauja konferencijose, kursuose, susitinka...
Continue reading
400 Hits
0 Comments