AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis
Lietuvių Fondas has not set their biography yet

Mokyklos  viltis – 2019

Mokyklos  viltis – 2019
Druskininkų ,,Atgimimo“ mokykloje 2019 m. birželio 7 d. vyko šventė „Mokyklos  viltis – 2019“. Išskirtinėmis nominacijomis, Vilties skulptūrėlėmis bei Savivaldybės ir Vandens parko dovanotomis maudynėmis šįmet  pagerbti  49  3-8 klasių puikiai ir labai gerai besimokantys mokiniai, kurie aktyviai dalyvavo mokyklos gyvenime, konkursuose, olimpiadose, sportinėse veiklose.  Viena svarbiausių nominacijų –  mokyklos įkūrėjo Lietuvių Fondo Domininko Viščinio vardinė premija, kurią...
Continue reading
190 Hits
0 Comments

Metinis Lietuvių Fondo suvažiavimas

Metinis Lietuvių Fondo suvažiavimas
Lietuvių Fondo 56-asis suvažiavimas vyko 2019 metų balandžio 27 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL). Suvažiavimą atvyko pasveikinti LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henkė vardu sveikinimo žodį tarė PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė Sigita...
Continue reading
436 Hits
0 Comments

„Liepsnoje“ – Lietuvių Fondo metinė ataskaita

„Liepsnoje“ – Lietuvių Fondo metinė ataskaita
Skaitytojus pasiekė naujas Lietuvių Fondo (LF)  leidinys „Liepsna“. Jame pateikta 2018 metų LF veiklos ataskaita. Leidinio pradžioje į skaitytojus sveikinimo žodžiu kreipiasi LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius ir LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys. Leidinyje pristatyti  LF valdybos ir komitetų pranešimai ir pateikta finansinė LF ataskaita. Skaitytojas ras informaciją apie 2018 metais skirtą LF paramą. Leidinyje išvardinti...
Continue reading
330 Hits
0 Comments

Lietuvių Fondo 56-asis narių suvažiavimas

  2019 m. balandžio 27 d. vyks Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439 Registracija prasidės 8:00 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10:00 val. r. Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.lietuviufondas.org  
Continue reading
315 Hits
0 Comments

Lietuvių Fondas – JAV lituanistinėms mokykloms

Lietuvių Fondas – JAV lituanistinėms mokykloms
Gražia tradicija tapo Lietuvių Fondo (LF) paramos čekių įteikimas JAV lituanistinėms mokykloms Vasario 16-osios minėjimo metu. Ne išimtis ir šie metai. Daugelyje bendruomenių ar lituanistinių mokyklų vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimai, kuriuose dalyvavo ir lituanistinių mokyklų mokiniai. Minėjimai vyko ir pačiose mokyklose, o pasveikinti mokinių ir mokytojų su šventė atėjo JAV LB apylinkių pirmininkai, organizacijų...
Continue reading
656 Hits
0 Comments