AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

,,Cantilenos” koncertuose – daug jautrių akimirkų

,,Cantilenos” koncertuose – daug jautrių akimirkų

,,Skambantys lietuvybės tiltai“ – taip pavadintą programą kovo 8 ir 10 dienomis Čikagoje pristatė moterų ansamblis „Cantilena“ iš Lietuvos. Pirmasis koncertas buvo surengtas Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, antrasis – Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje po pamaldų. Džiugu, kad šis ansamblis, ne vieno tarptautinio konkurso laureatas, koncertavęs daugelyje Europos šalių, pagaliau atvyko ir į JAV.

Nors tomis dienomis Čikagoje lietuviškų renginių netrūko, į „Cantilenos“ koncertus taip pat susirinko nemažai klausytojų. Ansamblio pasirodymai  praėjo su dideliu pasisekimu. Moterų dainavimas sujaudino klausytojus – jie kėlė ovacijas, ilgai plojo stovėdami. Po koncertų žiūrovai norėjo kartu su dainininkėmis nusifotografuoti, jas pakalbinti ir įsigyti ansamblio kompaktinę plokštelę.

Žiūrovė paprašė padainuoti tėvelio dainą

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje netrūko jautrių akimirkų. Viena iš žiūrovių po koncerto paprašė ansambliečių, kad šios padainuotų jos a. a. tėvelio mylimiausią dainą ,,Ant kalno klevelis“.

Šios moters, vardu Nijolė, tėvai, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, iš Lietuvos per Vokietiją pasitraukė į Ameriką. ,,Mano tėtis buvo dirigentas“, - prisiminė Nijolė. Ji nepamiršo nei lietuvių kalbos, nei savo tėčio mylimiausių dainų. Ansamblietės uždainavo ,,klevelį“, joms ėmė pritarti klausytojai, kurie dar nespėjo išsiskirstyti į namus – pasiliko pabendrauti, pasivaišinti vyno taure. Po to kažkas užtraukė dar vieną dainą, po to dar ir dar...

Bendras dainavimas užsitęs – įsijautę dainuotojai nepamatė, kaip prabėgo kelios valandos. Bet dainų nepritrūko – tiek jų moka ,,Cantilenos“ moterys. Ansamblio koncertų įspūdžių atgarsiai dar kelias dienas sklandė po visą lietuviškąją Čikagą.

Dainininkių laisvalaikis – kelionėms po Čikagą

Tarp koncertų „Cantilenos“ dainininkės aplankė Šv.Kazimiero seserų kongregacijos vienuolių įkurtą vienuolyną ir jame esančią koplyčią, pasimeldė prie kongregacijos įsteigėjos Marijos Kaupaitės mauzoliejaus, giedojo sekmadienio Mišiose Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje, aplankė „Draugo“ redakciją ir Čikagos meno institutą, susitiko su Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi, užsikėlė į aukščiausią miesto pastatą ir 96 aukšte paragavo amerikietiškos kavos bei garsiosios čikagietiškos picos. Viešnios spėjo pasiklausyti vieno geriausių pasaulyje Chicago Symphony Orchestra koncerto, ir taip pat susitiko su kai kuriais Čikagoje gyvenančiais lietuviais muzikais. Užsimezgusios pažintys, kultūriniai ryšiai išties tapo „skambančiais tiltais“, sujungusiais abipus Atlanto gyvenančius lietuvius, kartu paminėjusius Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. „Cantilenos“ ansamblio kelionę į JAV parėmė Ukmergės miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Čikagos lietuvių bendruomenė. Lauksime ansamblio sugrįžtant!

Info.:

Ansamblis susibūrė ir pradėjo repetuoti daugiau nei prieš dvidešimt metų – 1998-aisiais. Jame šiuo metu dainuoja dvylika Ukmergės meno mokyklos muzikos mokytojų, o nuo pat įkūrimo ,,Cantilenai“ vadovauja Daiva Petrikienė. Ansamblio repertuaras platus ir įvairus. Jame yra ir tradicinių, ir aranžuotų lietuvių dainų, originalių lietuvių kompozitorių kūrinių moterų chorui (ansambliui), religinės muzikos. Dainininkės yra yra parengusios teminių koncertų, dalyvavusios įvairiuose tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, laimėjusios net  14 prizų, koncertavusios Italijoje ir Vatikane (Šv. Jono Bazilikoje Laterane ir Šv. Petro Bazilikoje Vatikane), Vokietijoje ir Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, Švedijoje ir Lenkijoje. Lietuvos Nacionalinis kultūros centras ,,Cantilenai“ yra suteikęs aukščiausią 1-ąją kategoriją. O vienas iš paskutinių ansamblio laimėjimų – joms įteiktas Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtas apdovanojimas „Aukso paukštė“.

Tačiau laurai neišpuikino ansambliečių – jos išliko nuoširdžios ir paprastos, o klausytojai tai iš karto pajuto. „Cantilenos“ atliekamos dainos palietė jų širdis: iki ašarų jaudino paprasti ir kartu prasmingi dainų žodžiai bei subtiliai intonuotos melodijos.

 

Darius Kučinskas

 

Sabonis…po Sabonio
Susitikimas ir KONCERTAS su poete, dramaturge, ver...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 22 Lapkritis 2019