AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Čikagoje už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas Stanley Balzekas, jam įteiktos Lietuvos bajoro regalijos

Čikagoje už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas Stanley Balzekas, jam įteiktos Lietuvos bajoro regalijos

Spalio 11 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejus, įsikūręs Čikagoje, už viso gyvenimo nuopelnus pagerbė šio muziejaus įkūrėją Lietuvos garbės konsulą Stanley Balzeką. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės vadovybė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, diplomatai, Čikagos miesto valdžios ir lietuvių bendruomenės atstovai.

 

Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas savo sveikinimo kalboje pasidžiaugė ir padėkojo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjui, mecenatui ir nenuilstančiam lietuvybės propaguotojui Stanley Balzekui už darbą vykdant  kilnią ir svarbią misiją rūpinantis Lietuvos istorijos išsaugojimu bei supažindinant JAV visuomenę su lietuvių kultūra ir tradicijomis. Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas perdavė Stanley Balzekui Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sveikinimus.

 

„Stanley Balzekas yra pavyzdys mums visiems – tai žmogus atsidavęs savo šeimai, bendruomenei ir Tėvynei. Tai mes puikiai matome iš jo darbų, iš jo neblėstančios energijos, visada sklindančio optimizmo ir aistros užsibrėžtam tikslui pasiekti“, sveikinamo kalboje pabrėžė R. Kriščiūnas. „Stanley Balzeko įkurtas muziejus užima ypatingą vietą JAV lietuvių bendruomenėje – jis pristato Lietuvos istoriją ir rodo bei propaguoja lietuvišką kultūrą ir tradicijas. Muziejus ilgą laiką buvo Lietuvos laisvės siekio simbolis pristatantis pasauliui Lietuvą  ir mus visus - mūsų tautą, nesvarbu kur gyventume“, sakė ambasadorius.
Tą patį vakarą Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadovai Stanley Balzekui įteikė Lietuvos bajoro regalijas, S. Balzekui buvo išduotas kilmę patvirtinantis Bajorystės pripažinimo aktas. Taip pat už ypatingus viso gyvenimo nuopelnus, garsinant Lietuvos vardą, remiant kultūrinį, istorinį paveldą bei įdėtas asmenines pastangas lietuvių bendruomenėje JAV Stanley Balzekas buvo įtrauktas į Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos garbės bajorų sąrašą.
1966 metų birželio 22 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejus buvo įkurtas Stanley Balzeko nupirktos ligoninės patalpose. Muziejuje pristatoma Lietuvos kultūra ir istorija, vyksta įvairūs koncertai, kino peržiūros bei seminarai. Pirmaisiais jo veikimo dešimtmečiais muziejaus tikslas buvo nuolat lankytojams teikti neginčijamus dokumentinius įrodymus, kad Lietuva turi teisę egzistuoti kaip nepriklausoma šalis ir skatinti šioje Atlanto pusėje gyvenančius lietuvius visais įmanomais būdais kovoti dėl valstybės nepriklausomybės atkūrimo.

 

Šiandien muziejuje saugoma ir eksponuojama apie 700 ypatingai retų su Lietuva susijusių knygų lotynų, lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų, čekų kalbomis, dalis jų išleista XVI a. - XVIII a., 1500 Baltijos ir Rytų Europos šalių žemėlapių, kurių seniausi iš XV a., apie 1800 pavadinimų laikraščių rinkinys, veikia biblioteka, turinti apie 42 000 knygų, 50 000 nuotraukų fotoarchyvas. Muziejaus pasirinkta misija – saugoti ir vystyti lietuvių kultūrą, meną, istoriją ir kalbą Amerikoje, o taip pat stiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Amerikos kultūrinių įstaigų.Lietuvos Respublikos ambasados JAV informacija

JAV LB XXII Tarybos II sesijos pranešimas spaudai
JAV lietuvių bendruomenės Tarybos sesijoje ambasad...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019