AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Čikagos litunanaistinė mokykla kviečia  naujiems 2018-2019 mokslo metams

Čikagos litunanaistinė mokykla kviečia  naujiems 2018-2019 mokslo metams

Čikagos lituanistinėje mokykloje  gausu naujų idėjų. Svarbiausias dalykas, kuriuo mokykla didžiuojuosi tai abiturientams skirta piniginė stipendija, kurią ČLM gali skirti mokyklą parėmusių mecenatų, aukotojų dėka. Tai piniginė stipendija, kurią šiemet gavo trys šauniausi abiturientai - Kipras Januška, Laurynas Zavistanavičius ir Stefanija Rekašiūtė. Kiekvienas norintis gauti stipendiją abiturientas, privalėjo įvykdyti tam tikrus reikalavimus. Reikiamą medžiagą pagal reikalavimus surinko ir komisijai pristatę 7 mokiniai, bet tik trims pasisekę ją gauti. Kiekvienas abiturientas gavo 1000 dolerių stipendiją, kurią galės panaudoti mokslams univeritete arna kitoje aukštojoje mokykloje.

Mokykloje sėkmingai pasitvirtino „Pamokų ruošimo klubas”. Po pamokų abiturientai laukia mažųjų mokyklos draugų ir su jais ruošia pamokas. Beje tai viena iš sąlygų gauti stipendiją  - surinkti tam tikrą darbo su mažaisiais valandų skaičių lituanistinėje mokykloje. Kiekvieną mokyklinį šeštadienį pamokų ruošti lieka 8-12 mokiniai. Tai dviguba nauda - bendravimas tarp mokinių, jų žinių užtvirtinimas. Mokymas vyksta abipusiai – mokosi tie, kurie ruošia pamokas, ir tie kurie padeda ruošti pamokas.

Mokykloje įrengtas interaktyvus mokamasis kabinetas su interaktyvia mokykline lenta. Sudominti bei įtraukti vaikus į ugdymo procesą kasdien tampa vis sunkiau. Technologijų pasaulyje gimę vaikai nori jas matyti ir naudoti kiekviename žingsnyje, o mes privalome nuo jų neatsilikti. Puikus būdas sujungti naujausias technologijas ir ugdymo procesą – pamokų metu naudoti interaktyviąsias lentas. Mokinukai galės liesti raides, jas dėlioti, kas labiau pastūmės vaikus mokslui. Kartu tai bus palengvinimas ir mokytojams, jie galės pamokų metu daugiau naudoti parodomosios medžiagos, vystyti projektus su kitomis mokyklomis.

 

Kviečiame  prisijungti prie aukotojų, rėmėjų , mecenatų gretas formuojant Čikagos litunsitinės mokyklos stipendijos fondą.  Tai didžiulė paskata naująjai augančiai lietuviškajai kartai.

Ir Širdingtą ačiū tariame mokyklkos ir abiturientų vardų 2017-2018 m.m. stipendijos mecenatams – Mongirdų šeimai. AČIŪ

 

ČLM stipendija - ką manai apie jos skyrimą, mokyklą baigiantiems abiturientams?

Aš galvoju, kad tai yra labai geras įvertinimas abiturientams, nes yra didžiulė pagalba ateičiai ir paskatinimas toliau siekti mokslų.

Kokios mintys užplūdo, kai sužinojote kad Jums skirta ČLM stipendija. Ar tau svarbu, kad mokykla skiria stipendiją ČLM abiturientams?

Buvo įdomu pildyti ir bandyti laimėti stipendiją, nes aš iki tada nieko nebuvau laimėjęs.

Kai sužinojau kad laimėjau, labai apsidžiaugiau. Aš esu labai dėkingas mokyklai, kad šitokią galimybę suteikia abiturientams

Ar svarbu, kad stipendijos fondas (remiamas pavienių asmenų, mecentų ir aukotojų) išliktų, ir abiturientai baigdami mokyklą, įvykdę reikalavimus gautų šią stipendiją?

Žinoma. Vienas iš reikalavimų buvo savanoriauti mokykloje, padėti mažesniesiems paruošti namų darbus. Tai skatina abiturientus daugiau prisijungti prie mokyklos gyvenimo ir tuo pačiu padėti mokyklai.

Ką palinkėtumėte savo draugams, kurie 2018-2019 mokslo metais bus ČLM abiturientai?

Patarčiau būsimiems abiturientams pildyti paraiškas, net jeigu nesitiki kad gaus. Niekas niekada nežino, kas gali atsitikti.

Laurynas Zavistanavičius 2017-2018 m.m. ČLM abiturientasČikagos lituanistinės mokyklos stipendija – ką manai apie jos skyrimą, mokyklą baigiantiems abiturientams?

Manau, kad gerai skirti stipendijas, nes tai duoda beveik visiem vaikam inciatyva dirbti stipriau mokykloje. Visi mokiniai, kurie baigia mokyklą gauna diploma, bet su stipendija galima apdovanoti tuos kurie daugiau stengėsi mokykloje.

Kokios mintys užplūdo , kai sužinojote kad Jums skirta ČLM stipendija. Ar tau svarbu , kad mokykla skiria stipendiją ČLM abiturientams?

Man atrodo visi džiaugtųsi jeigu gautų $1,000 universitetui. Aš irgi džiaugiaus, kai išgirdau, kad gavau stipendiją, nes per metus lituanistineje mokykloje daug dirbau ir dabar atrodo, kad tie darbai atsimokėjo. Aš mana,u kad svarbu skirti stipendijas, kad mokykla galėtų didžiuotis tais kurie stengiasi.

Ar svarbu, kad stipendijos fondas (remiamas pavienių asmenų, mecentų ir auktotojų) išliktų, ir abiturientai baigdami mokyklą, įvykdę reikalavimus gautų šią stipendiją?

Taip, yra svarbu kad fondas išliktų ir galėtų dalinti stipendijas. Jeigu fondas mano, kad stipendijos reikalavimai yra tikslingi tai ir gaus ją tie vaikai, kurie nori ir bando pasiekti savi tikslą - mokytis dabar ir ateityje.

Ką palinkėtumėte savo draugams, kurie 2018-2019mokslo metais bus ČLM abiturientai?

Jeigu nori gauti stipendiją, tai negali tingėti, nes bus stipri konkurencija - tai reikia surasti savyje ką tu darai geriausiai ir panaudotis tai, siekiant tikslo.

 

Kipras Januška 2017-2018 m.m. ČLM abiturientasČikagos lituanistinės mokyklos stipendija – ką manai apie jos skyrimą, mokyklą baigiantiems abiturientams.

Aš manau, kad šios stipendijos skyrimas abiturientams yra labai svarbus įvykis. Ši stipendija mane skatino geriau mokytis ir nepasiduoti, nes galimybė gauti ją man buvo labai svarbi. Papildomai yra labai malonu žinoti, kad tas darbas kuri mes esame įdėję yra įvertintas jei ši stipendija mums yra paskirta.

Kokios mintys užplūdo , kai sužinojote kad Jums skirta ČLM stipendija. Ar tau svarbu , kad mokykla skiria stipendiją ČLM abiturientams.

Kai sužinojau kad man paskyrė vieną iš tų stipendijų aš labai apsidžiaugiau! Aš buvau labai patenkinta, kad tas sunkus darbas apsimokėjo. Taip pat galvojau kas komisijai taip patiko mano pateiktuose aprašymuose?

Ar svarbu, kad stipendijos fondas (remiamas pavienių asmenų, mecentų ir aukotojų) išliktų, ir abiturientai baigdami mokyklą, įvykdę reikalavimus gautų šią stipendiją.

Yra labai svarbus kad šis fondas išsilaikytu. Yra visokių stipendijų, bet ši yra skirta mokiniui kuris išlaikys ir garsins lietuvybę. Aš manau, kad yra svarbu išlaikyti mūsų mažos, bet svarbios tautos kultūrą. Kadangi yra šita stipendija,tai manau kad kiti įvertina kiek mes daug darbo įdedame. Mes ne tik ruošiame namų darbus, bet ir studijuojame egzaminams. Mes juk atsisakome kitų užsiėmimų, kurie kertasi su mokykla. Kadangi aukštesnieji mokslai yra brangūs Amerikoje, stipendijos visą laiką yra svarbios.

Ką palinkėtumėte savo draugams, kurie 2018-2019 mokslo metais bus ČLM abiturientai.

Aš norėčiau jiems pasakyti, kad ir kas nenorės, bet reikia visvien kasdien studijuoti baigiamiesiems egzaminams. Linkiu jiems pasidžiaugti klasiokais, nes labai greitai prabėga paskutinieji metai ir, kad jie pasiilgs mokyklos. Dar nepamiršti, net kai jie užbaigia ČLM jie tampa jos atstovais.

Stefanija Rekašiūtė 2017-2018 m.m. ČLM abiturientė

,,Į Lietuvą iš Amerikos importuočiau tautiečių ben...
Vairuodami rašote žinutes – mokėsite brangiau
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 19 Rugpjūtis 2019