AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Diplomatinės tarnybos 100 mečio paminėjimas

Diplomatinės tarnybos 100 mečio paminėjimas

Lietuvos ambasados Vašingtone pastatas yra tapęs Lietuvos valstybingumo, jos diplomatinės tarnybos tęstinumo simboliu. Čia per visus sovietinės okupacijos metus plazdėjo Lietuvos Trispalvė ir puikavosi Lietuvos Vytis. Šio istorinio pastato išlaikymui reikėjo didelio jame dirbusių žmonių pasiaukojimo ir tikėjimo Lietuvos laisve, bei lietuvių (o taip pat ir latvių) bendruomenės atkaklumo ir paramos. Šiandien ambasados kolektyvas modernios Lietuvos diplomatinės tarnybos šimtmetį paminėjo kartu su istorinėje ambasadoje dirbusiais žmonėmis.

 

Ačiū apsilankiusiems- Linui Orentui, Danelei Vidutienei, Angelei Bailey, Arvydui Barzdukui, Meilei Mickienei, Raimundui Ražanauskui, Teresei Landsbergienei. Reiškiame padėką visiems darbuotojams-JAV lietuviams, kurie šiandien negalėjo atvykti, ir kurie prisidėjo prie ambasados funkcionavimo, jos išlaikymo, ar padėjo vykdyti niekados nenutrūkusios diplomatinės veiklos naują misiją po Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.: Viktorui Nakui, Astai Banionis, Danutei Vaičiulaitytei Nourse, Algimantui S. Gečui, Algimantui Gureckui, Daivai Čarneckienei, Dariui Sužiedeliui, Rimui Česoniui, Linui Kojeliui, Gailiui Draugeliui, Jūrai Končius, Ramūnui Astrauskui, Arijanai Samsonienei, Audriui Kirvelaičiui, Ramunei Dainorienei, Liudui Landsbergiui, Vygandui Jurui, Sauliui Levickui ir visiems kitiems dirbusiems ambasadoje.

 

Vienoje iš nuotraukų galite pamatyti kaip Lietuvos pasiuntinybė atrodė 1978 m. (nuotrauka iš „Washington Star“ 1978 liepos 5 d. straipsnio).

 

 

Kęstutis VAŠKELEVIČIUS

Counselor, Embassy of Lithuania in USA

 

Lietuvių Fondo pokylis ,,Visi mes esam Lietuva”
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp trijų or...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 19 Rugsėjis 2019