AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Ginklai ir ginkluoti ginklanešiai

Ginklai ir ginkluoti ginklanešiai

JAV nėra dienos, kad TV pranešėjai neminėtų žudynių. Nusikaltėliai ir nepilnapročiai nepaklusta jokiems, kad ir griežčiausiems, įstatymams.

Žmonės šaukia ir reikalauja vis naujų ginklų įstatymų. Bet niekas tiems rėksniams nepasako, jog tų griežčiausių įstatymų yra net perdaug. Tai kame šuo pakastas? Atsakymas paprastas. Tame ginklų įstatymų labirinte niekas nebesusigaudo, todėl tie įstatymai yra ignoruojami. Kodėl susidarė tokia padėtis? Kas kalti dėl tokios padėties? Ar nevertėtų prie nusikaltimų platinimo priskaityti ir žiniasklaidą? TV žinių perdavėjai pagavę žinią apie masines žudynes, dienomis mala be sustojimo, tikriausiai, kol kiti nusikaltimui linkę asmenys tas žinias pasigaus ir jomis pasinaudos. Sutinku, kad žiniasklaidos užduotis yra pranešti apie įvykius, bet ne tų pačių įvykių kartojimas dienomis. Tai jau per daug.  Nejaugi pasaulyje nebėra gerų žinių kuriomis verta būtų informuoti žmoniją?

 

Čikagos policija, turimus duomenis apie nepatikimus asmenis, privalo pristatyti valstijos policijai, užkertant tiems asmenims kelią nelegaliai įsigyti ginklų. Policija įstatymą ignoruoja, o vėliau šaukia apie ginklų kontrolės įstatymus. Gavusi tokius pranešimus, valstijos policija taip pat mažai kreipia dėmesio. Aišku, kad nusikaltėliai visuomet įstatymuose ieško spragų, jas randa ir jomis naudojasi. Kriminaliniai nusikaltėliai niekuomet jokių įstatymų nepripažino, nepripažins jų ir ateityje. Tiktai griežčiausios bausmės gali juos sustabdyti, ir tik dalinai. Ginklų kontrolės rėksniams, lengviausias būdas šaukti ir naudoti prievartos priemones prieš taikius, ginklus turinčius, piliečius. Dabar kaltinamas Illinois valstijos gubernatorius, atsisakęs pasirašyti naują ginklų pardavimo įstatymą, sustabdant demokratų užmačias, didinti ir taip jau didelį biurokratijos aparatą. O be reikalo sukurstytos minios, šaukia ir demonstruoja.

 

Turime per daug ginklų kontrolės įstatymų. Juos reikia mažinti paliekant tiktai protingiausius. Rinktieji atstovai užmiršo, tikriausiai net nežino, kad jie yra nuo žmonių, iš žmonių ir dėl žmonių renkami.

 

Čikagos mieste daugiausiai ginkluotų nusikaltimų įvyksta juodaodžių Englewood rajone. Tai prieš keletą dešimtmečių buvęs labai švarus ir gražus rajonas. Baltiesiems pasitraukus jis tapo lūšnynu, su apleistais namais kuriuose ir vyksta įvairūs kriminaliniai nusikaltimai. To rajono žmonės savo gyvenime nėra dirbę ir niekuomet nedirbs nes, užsiimant nusikalstama veikla įmanoma pragyventi. Jiems nieko daug nereikia, kasdieną tiktai alkoholio ir narkotikų. Pinigų dėl dopingo įmanoma apiplėšus pavienius žmones arba krautuves. Plėšiamose maisto krautuvėse, grobiami alkoholiniai gėrimai. Sugauti nusikaltėliai į teismą įvedami pro vienas duris, per kitas jį palieka tolesniems plėšikavimams. Teismų baudos jiems yra per švelnios.

Šiandieną Čikagos policija apginkluota foto aparatais, tazeriais ir šaunamaisiais ginklais, kurių svorį vos paneša, bet bejėgė sustabdyti kriminalą. Bejėgė todėl, kad jų rankos surištos. Rankos surištos todėl, kad politikieriai nusimano geriau nei tam darbui paruošti policininkai ir policininkės.

 

Mokyklos. Po šaudymų Floridos valstijoje, gimnazistai JAV nutarė iš klasių išėjimu demonstruoti dėl nepakankamai griežtų ginklų kontrolės įstatymų. Nežinia, kas juos organizavo, tik žinoma ir suprantama tiek, kad demonstracijų metu nereikia mokintis. Ne vienas, tokių jaunuolių, baigęs gimnaziją nesugeba ištarti žodžius, paraidžiui, be klaidų (spelling).

Ne be reikalo sakoma, jeigu nori rasti beraštį, pažvelk į sporto žaidėjus. Jiems sportas svarbiau už mokslą. Kam tas mokslas, jeigu sportininkas gali uždirbti milijonus ir elgtis kaip kultūros neturinti asmenybė. Chuliganizmas jų pasididžiavimas. Tą pastebėjome jau ne kartą, pas Šiaurės Korėjos diktatorių apsilankiusį sporto „žvaigždę“. Aišku, kol pinigų yra, protas nereikalingas.

 

Visi gubernatūros kandidatai turi gerus slaptus planus kaip sustabdyti smurtingus ginkluotus siautėjimus. Tą paslaptį jie atskleis tiktai kai bus išrinkti į kandidatuojamą postą. Tai tuščiažodžiavimai, kuriais patiki daug balsuotojų.

 

Aš, ateinančiuose rinkimuose, balsuosiu už kandidatą kuris kalbės apie reikalą, susilaikydamas nuo pamazgų pylimų ant kitų kandidatų, nors jis pats būtų nuolat šmeižiamas.

 

Rusai supyko ant Ukrainos prezidento už Putino „tukinimą“, vadinimą „TU“. O ant Amerikos rusai pyksta, propagandiniame Facebooko klipe, „tukindami“ (jiems galima) prezidentą Trumpą už vėliausius karinius veiksmus Sirijoje ir, aišku, už uždėtas sankcijas. Atrodo, jog tas propagandinis klipas, kuris labai nevykęs ir kvepia nemokšiškumu, užsilikęs nuo sovietinių laikų. Bravo! Rusija laikosi savo nepakeičiamo nusistatymo: „žingsnis pirmyn, du atgal“. Tai Putino pasididžiavimas, nors tarptautinėje arenoje jis nebepastebimas. Tiksliau sakant, niekas jo nenori. O juk Putinas pasauliui grasina įvairiais ginklais. Ginklais? Neturimais? Ko gero galime tikėtis iš tarptautinio teroristo? Tiktai šantažo ir gąsdinimų, nes dantų nebeturi.

 

JAV prezidentas Trumpas šypsosi. Korėja su Korėja kalbasi korėjietiškai. Kalbėjimo pradžia buvo P. Korėjoje olimpinės žiemos varžybos, dalyvaujant Š. Korėjos atletams. Vėliau, Trumpo atstovas lankėsi Š. Korėjoje. Šiomis dienomis susitikę abejų Korėjų vadai spaudė vienas kitam rankas ir ceremoniškai peržengė demarkacijos liniją į abi puses. Taigi, Trumpas šypsosi ne be reikalo. Jis tvirtai vykdo savo pasižadėjimą: „America First“. O kur pasislėpęs tūno teroro vadas Putinas?

 

Dėl Korėjų nedžiūgaukime per anksti. Pradėta pradžia teikia daug vilčių. Tikėkim, kad tų šalių vadovai turės drąsos kalbėti vieni su kitais, o ne vieni apie kitus. Tikėkim.

La Grange padidėjo mokestis už vandenį ir kanaliza...
Šv. Petro Bažnyčioje, Bostone – vaikų pirmoji Komu...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019