AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

JAV lietuviai šventiškai pasitiko Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

JAV lietuviai šventiškai pasitiko Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

JAV lietuvių bendruomenė iškilmingai pasitinka ir švenčia modernios Lietuvos valstybės gimtadienį. Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir Lietuvos diplomatai dalyvauja įvairiuose JAV lietuvių organizuojamuose Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventiniuose renginiuose.

"1918 m. Nepriklausomybės Aktas, 1949 m. Minaičių laisvės deklaracija, ar šiemet minimi Baltijos kelio 30-ies, ir narystės NATO bei ES 15-os metų jubiliejai suteikia mums jėgų ir įkvepia pasididžiavimo mūsų tautos istorija. Švęsdami šiuos iškilius jubiliejus neužmirškite džiaugtis ir šių dienų laimėjimais. Daugelis amerikiečių nustemba, kai sužino, kad net 90-yje iš 100 geriausių pasaulyje universitetų yra Lietuvoje pagaminti lazeriai, o pasaulyje didžiausią lazerį gamina ir Lietuvos kompanija. Mūsų šalies pasiekimai biotechnoligijų ir laisvės gyvybės mokslų srityse, studentų laimėjimų tarptautinėse olimpiadose, mūsų menininkų ir lietuvių kilmės architektų pasiekimai garsina mūsų šalies vardą ir leidžia su pasitikėjimus žvegti į ateitį," minėjimuose Baltimorėje ir Vašingtone kalbėjo ambasadorius R.Kriščiūnas.

Baltimorėje Lietuvos nepriklausomybės šventė buvo surengta vasario 15-ąją. Ji vyko Lietuvių namuose, įkurtuose 1921 metais, kuriuose veikia muziejus, įsikūrusi lietuviška -  seniausia Jungtinėse Valstijose etninė biblioteka, Mažosios Lietuvos parkas ir daug kitų lietuviškų akcentų.

Vasario 17 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą, bendradarbiaudama su Lietuvos ambasada JAV ir Lietuvių katalikų misija, surengė Vašingtono lietuvių bendruomenė. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčioje Nacionalinėje bazilikoje buvau aukotos iškilmingos Šv. Mišios, kurias atnašavo Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams prelatas Edmundas Putrimas.  

Šventėje dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės vykdomoji pirmininkė Austėja Sruoga, buvo surengti Lietuvių mokyklos Vašingtone ir Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių koncertai.

Lietuvos diplomatai vasario 16 d. dalyvavo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiuose Ročesterio mieste ir Lietuvių mokykloje Vašingtone. Mokyklos mokius ir kolketyvą sveikino ambasados patarėjas Kęstutis Vaškelevičius. O ambasados II sekretorius Tadas Kubilius pasveikino Edvardo Gervicko lituanistinės mokyklos Ročesteryje bendruomenę su Lietuvos valstybės atkūrimo diena, padėkojo už puoselėjamas lietuviškas tradicijas, padovanojo lietuvių kalbos besimokantiems vaikams ir suaugusiems lietuviškų knygų. Vasario 16-osios proga surengtame iškilmingame minėjime dalyvavo Lietuvos garbės konsulas Niujorko valstijoje Rimas Antanas Česonis, JAV lietuvių bendruomenės atstovai iš Niujorko, koncertavo vyrų vokalinis ansamblis iš Los Angeles „Tolimi Aidai“.

Visos lietuvių bendruomenės Jungtinėse Amerikos Valstijose rengia daugybę Vasario 16-ąjai skirtų šventinių renginių įvairiuose mietuose ir vietovėse kur gyvena lietuviai.

 

Lietuvos Respublikos ambasados JAV informacija

Švenčiame Lietuvą su daina, šokiu ir eilėmis
Prasidėjo balsuojančių užsienyje elektroninė regis...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 19 Rugsėjis 2019