AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos posėdis

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos posėdis
Balandžio 28-29 d. Lemonte, IL į posėdį buvo susirinkusi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba. Buvo aptarti įvairūs lietuviškos veiklos klausimai, jos planavimas, daug dėmesio buvo skirta darbui su jaunimu, lituanistinio švietimo klausimams, būsimai šokių šventei, ryšiams su kitomis organizacijomis. 
 
 
NUOTRAUKA
Iš kairės į dešinę: Marius Vilemaitis (JAV LB Krašto valdybos technologijų specialistas), Kristina Petraitienė (Švietimo tarybos iždininkė), Laima Apanavičienė (Švietimo tarybos narė), Rima Žraitis (JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė), Juozas Polikaitis (Socialinių reikalų tarybos pirmininkas), Rasa Sprindys (sekretorė), Skirmantė Phillippone (Vicepirmiminkė specialiems projektams), Arvydas Urbonavičius (JAV LB Krašto valdybos pirmininkas), Giedrė Knieža (Kultūros reikalų tarybos pirmininkė), Loreta Timukienė (Vicepirmininkė informacijos reikalams), Austėja Sruoga (Vykdomoji vicepirmininkė), Matas Kvizikevičius (Vicepirmininkės organizaciniams reikalams darbo grupės narys), Rasa Mitrulevičienė (Vicepirmininkė finansų reikalams), Rasa Dooling (iždininkė), Tomas Mitrulevičius (Vicepirminkas sporto reikalams).
 
Fotografavo Artūras Žilys
Prisijungti kviečia „Sea Lion“ plaukimo komanda
Čikagoje dešrainis gali kainuoti ir 49 dol.
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 19 Liepa 2019