AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kun. Jauniaus Kelpšos 25-ių metų kunigystės jubiliejus

Kun. Jauniaus Kelpšos 25-ių metų kunigystės jubiliejus

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette park

Kun. Jauniaus Kelpšos 25-ių metų kunigystės jubiliejus

Visus maloniai kviečiame į šventines mišias sekmadienį,

birželio 2d., 11:00 val. r., kuriose švęsime kun.

Jauniaus 25-ių metų kunigystės jubiliejų. Po mišių

parapijos salėje programa, sveikinimai, pietūs bei

pabendravimas.

 

Vietų skaičius ribotas salėje, tad prašome rezervuoti vietas, skambinant Audrai tel. 773-776-4600.

 

Pasaulio lietuvių bendruomenė skelbia pilietiškumo...
Balsavimas Vašingtone ir atskiros apygardos užsien...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 19 Liepa 2019