AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Lietuvių Fondo 56-asis narių suvažiavimas

 

2019 m. balandžio 27 d. vyks

Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL 60439

Registracija prasidės 8:00 val. r. Suvažiavimo pradžia – 10:00 val. r.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.lietuviufondas.org

 

GAVĖNIOS IR DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA 201...
Už muzikos ugdymą įvertinti penki Illinois priemie...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 23 Rugsėjis 2019