AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

"Lituanikos" skrydžio 85-ųjų metinių minėjimas Čikagoje

"Lituanikos" skrydžio 85-ųjų metinių minėjimas Čikagoje

Šiemet, 2018 m. liepos 15 dieną, karštą sekmadienio rytą, Čikagos Marquette Park rajone buvo minimas Dariaus ir Girėno skrydžio 85-metis. Minėjimas prasidėjo prie paminklo, skirto legenda tapusių pilotų, skrydžiui. Paminklas buvo pastatytas Čikagos lietuvių pastangomis 1935 m., praėjus dvejiems metams po tragiškos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūties.

Prie paminklo susirinko visi, kurie jautė pareigą pagerbti drąsius Lietuvos sūnus, troškusius garsinti jaunos Lietuvos valstybės vardą pasaulyje. Minėjimo organizatoriai - Lietuvių architektų ir inžinierių sąjunga, Šaulių sąjunga, JAV Lietuvių Bendruomenės Marquette Park apylinkė ir Amerikos Lietuvių Taryba. Dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, kuris savo kalboje pabrėžė, kad šiemet kartu minime ir Lietuvos šimtmetį. Po šventinių kalbų ir vainiko padėjimo prie paminklo, susirinkusieji išklausė šventų mišių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, kurioje kunigauja Jaunius Kelpšas.

Po mišių parapijos salėje įvyko meninė programa. Buvusios Lietuvos Jaunimo teatro aktorės Apolonijos Steponavičienės vadovaujamo teatro "Viltis" aktoriai mėgėjai parodė vaizdelį, kuriame atgimė paskutinė drąsiųjų oreivių vakarienė Čikagos Bridgeport rajone buvusiame Stepono Dariaus seserų Juciūčių restorane. Aktorių vaidybos dėka žiūrovai turėjo progos pamėginti įsivaizduoti, kaip atsisveikinant prieš skrydį linkėjimus pilotams išsakė giminės, kaimynai, draugai, konsulas Antanas Kalvaitis ir prelatas Mykolas Krušas. Vėliau buvo parodyti autentiški kadrai, kuriuose nufilmuota, kaip Darius ir Girėnas, telkdami lėšas Lituanikos skrydžiui, skraidina savo lėktuvėliu vietinius lietuvius, fotografuojasi, sako kalbas ir išskrenda.

Susirinkusieji į parapijos salę turėjo progą pamatyti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje, Vytauto Didžiojo karo muziejaus Kaune bei LR generalinio konsulato Čikagoje prieš penkerius metus parengtą kilnojamą parodą. Parodoje pasakojama apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno šeimas, gyvenimą Čikagoje, visuomeninę veiklą, pasiruošimą skrydžiui bei tragišką žūtį. Balzeko lietuvių kultūros muziejus šia proga primena, kad bet kokia medžiaga, susijusi su Amerikos lietuvių gyvenimu, yra visuomet laukiama ir priimama į muziejaus archyvą. Taip pat skatiname apsilankyti naujausioje muziejaus parodoje "Už laisvę", skirtoje prisiminti JAV lietuvių veiklą prieš šimtą metų.

Po skanių pietų susirinkusieji dar turėjo progos pasižiūrėti Arvydo Reneckio nufilmuotų kadrų iš Dariaus ir Girėno minėjimo Čikagoje 60-mečio, kurio metu buvo atidengta memorialinė lenta pilotams Čikagos Midway oro uoste, taip pat buvo padėti vainikai prie paminklo, savo mintis išsakė tuometinis Lietuvos garbės konsulas Vaclovas Kleiza, Antanas Vaivada, kuris sugalvojo pavadinti lėktuvą "Lituanica" vardu, pilotas John Daraška, kadaise įsigijęs angarą, kuriame Darius ir Girėnas ruošė "Lituanica" skrydžiui, ir daugelis kitų. Prieš dvidešimt penkerius metus minėjime dalyvavo kur kas gausesnis būrys čikagiečių. Daugelis jų jau iškeliavo anapilin, tačiau archyviniais kadrais susidomėjo jų palikuonys - lietuvių kilmės JAV karo veteranų Don Varnas posto nariai. Tai dar kartą paliudija, kad mūsų kasdieninių ir šventinių renginių fiksavimas spaudoje, video juostoje ar nuotraukose ir jų telkimas archyvuose visada bus prasmingas.

 

Karilė Vaitkutė

Minėjimas prie paminklo (nuotrauka iš LR generalinio konsulato Čikagoje FB).

Parapijos salėje susirinkę žmonės renginio metu galėjo pasižiūrėti Balzeko lietuvių kultūros muziejaus parengtą parodą (Karilės Vaitkutės nuotrauka)

 

Teksto autorė K.Vaitkutė su teatro scenoje lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno vaidmenis sukūrusiais Jonu Platakiu (k.) ir Algimantu Barniškiu.(LigitoBarniškis nuotr.)

 

Čikagiškiams – „Deep Dish Pizza“ skonio bulvių tra...
Lietuvos sporto universitetas – per žingsnį nuo te...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 19 Rugsėjis 2019