AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Mariui Kasniūnui – garbingas apdovanojimjas

Mariui Kasniūnui – garbingas apdovanojimjas

 

Lietuvių Fondo pokylyje (2019 m. lapkričio 2 d.) susirinkusių svečių laukė ne viena staigmena. Viena iš jų – LF nario Mariaus Kasniūno apdovanojimas LR užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė“. Apdovanojimą už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros propagavimą Mariui Kasniūnui įteikė Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai  Rolandas Kriščiūnas. Svečiai plojimu pagerbė apdovanotąjį. 

Visų LF narių, aukotojų ir LF vadovybės vardu M. Kasniūną su apdovanojimu pasveikino LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius, LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys ir LF vykdomoji direktorė Jūratė Mereckienė ir įteikė jam LF sveikinimo raštą ir gėlių puokštę. 

M. Kasniūnas – ilgametis LF tarybos narys. Jis vieną kadenciją buvo LF tarybos pirmininku (nuo 2012 gegužės mėn. – 2015) ir dvi kadencijas (2009-2012 ir 2015-2018 metais) – LF valdybos pirmininku.   

Kaip padėkos kalboje sakė M. Kasniūnas, jis Lietuvių Fonde dirba per 20 metų. O kelią į savanorius jam parodė tėvas Vytautas Kasniūnas, pats visa gyvenimą dirbęs lietuvybės baruose. 

2014 metais už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą LR užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ buvo įteiktas ir Lietuvių Fondui. Apdovanojimą įtekė LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. o jį priėmė LF steigėjas Antanas Razma. 

Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ teikiamas nuo 2010 metų. Šiuo ženklu yra apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai ir organizacijos už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius.

LF informacijaNuotraukos: 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas (kairėje) įteikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ LF tarybos nariui, buvusiam LF tarybos ir LF valdybos pirmininkui Mariui Kasniūnui. (Sandros Scedrina nuotr.) 

Su apdovanojimu M. Kasniūną (antras iš kairės) pasveikino (iš kairės): LF vykdomoji direktorė Jūratė Mereckienė, LF tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius-Karalius ir LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys. (Sandros Scedrina nuotr.) 

 

 

 

Čikagoje jau rieda šventinis CTA traukinys
Lietuvos ambasados JAV kolektyvas prisijungė prie ...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 15 Gruodis 2019