AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Mergaitė

Mergaitė

Praeityje violetinių stovykloje girdėjome aimanas apie mergaitę. Dabar girdime aimanas apie Venckienę.

Koks buvo Venckienės tikslas tiek daug kovoti dėl mergaitės? Juk ji buvo teismo įgaliota laikina mergaitės globėja. Kartoju: laikina globėja. Apie Venckienės tikrus tikslus dėl mergaitės galime tiktai spėlioti. Mergaitė Venckienei reikalinga buvo lyg koks skydas. Venckienės tikslas buvo sunaikinti mergaitės motiną Laimutę Stankūnaitę. Sunaikinus motiną, mergaitė, tikriausiai būtų tapusi dar viena vaikų namų įnamė. Juk ji „mergos vaikas“.

Kodėl toks kerštas mergaitės motinai? Tikriausiai, ji perdaug žinojo apie mergaitės tėvo nusikalstamus veiksmus.

Venckienė, mylinti savo brolį Drąsių, dėjo įvairias pastangas išsaugoti jo „reputaciją“, padarant jį kankiniu, arba net didvyriu.

O kas buvo Drąsius Kedys? Pirmiausiai, jis buvo pasižymėjęs, aukso grandinėmis pasipuošęs, važinėjantis prabangiu automobiliu, niekur nedirbantis, mafijai prasiskolinęs narkomanas, nepilnametes mergaites verbuojantis ir pristatantis jas į Garliavos viešnamį. Trumpai tariant, buvo Garliavos mafijozas - pabaisa. Būdamas toks „garsenybė“ prisiviliojo ir nepilnametę Laimutę Stankūnaitę. Kodėl tėvai, sesuo teisėja Venckienė, svainis „garsus“ advokatas Aidas Venckus ir bedantė Garliavos Policija nesugebėjo sudrausti Drąsių Kedį? Atsakymas gali būti tiktai vienas: mafija jokių moralės normų nepripažįsta. Mafija vadovaujasi jėga. Bet ką tuo metu veikė Lietuvos policija?

Sekime susiklosčiusius įvykius, pradedant nuo Kauno nusikalstamos gaujos, vadovaujant Daktarui, pravarde „Henytė“. Mafija niekuomet niekam nedovanoja ir neatleidžia gaujos narių padarytus nusižengimus. Prasižengusieji sunaikinami. Tikriausiai, pati mafija paleido antį apie pedofilus. Ant to kabliuko su antimi užkibo Drąsius Kedys ir jo sesuo teisėja Venckienė. Tuomet, ir dabar, giliai į violetinių sąmones liko įstrigęs įsitikinimas, kad Lietuvos teisėjai yra tikri pedofilai. Drąsius Kedys buvo įtikintas, kad tie pedofilai išnaudoja jo dukrą. Be galo mylintis savo dukrą, jis ėmėsi keršto. Mafijos paleista antis savo tikslą pasiekė. Mafija įrodė savo galią.

Žinome, kad teisėjas Furmanavičius buvo nuteisęs Daktaro sūnų. Tėvas dėjo daug pastangų teistumui panaikinti. Teisėjas Furmanavičius nepasidavė. Nepasidavė teistumo panaikinimo reikalavimams ir Kauno vyr. teisėjas Milinis. Furmanavičiui nepasidavimas mafijos spaudimui kainavo gyvybę, o Miliniui, įsūnį. Furmanavičiaus žudiku nurodomas Drąsius Kedys, o Vaido Milinio žudikas dar nesurastas. Nužudytas tapo ir verslininkas Ūsas, nieko bendro neturėdamas su pedofilija. Žinome, kad Ūsas savo lėšomis padėdavo Laimutei Stankūnaitei. Tad jo lankymasis pas Stankūnaitę turėjo visiškai kitokį tikslą. Ar klystumėm, jeigu Stankūnaitę pavadintumėm Ūso meiluže? Paaiškinimą galėtų duoti tiktai „neprieinamoji“ pati Stankūnaitė. Gal, per Stankūnaitę, Ūsas perdaug žinojo apie Drąsių Kedį, ką mafija negalėjo toleruoti? Sprendimas jį pašalinti įvykdytas. O ar Drąsiaus Kedžio pašalinimą negalime priskirti mafijos veiksmams? Narkomanai bei žudikai mafijoje neturi jokio pasitikėjimo, nes jie bet kuomet gali nevietoje leptelėti mafiją kompromituojantį žodelį. Mafija tokius savo tarpe netoleruoja. Tokia yra mano Garliavos istorijos versija.

 

Kauno mafijos vadeiva nuteistas iki gyvos galvos. Iš jo jokios informacijos nebus. Jį dar galima daug kartų teisti iki gyvos galvos, tačiau tas padėties nepakeis ir jis niekuomet neprabils. Tai mafijos griežta drausmė. O nuteistasis mafijos vadovas kalėjime gyvena kaip inkstas taukuose. Net ir jo žmonai leidžiama pasilikti su juo 24 valandas, kartą mėnesyje, be priežiūros, gerbiant privatumą. Lietuvoje, net ir kaliniai traktuojami pagal laisvėje turėtą laipsnį. Sėdėdamas už mūro sienų, jis vis dar gali vadovauti savo gaujos nusikalstamiems veiksmams. Jis ten saugus. Valstybė tuo rūpinasi.

Norėčiau, kad violetiniai perskaitę šį mano straipsnį, gerai jį išnagrinėtų, ir tuomet darytų logiškas išvadas. Juk be jokių įrodymų negalime suversti kaltę Lietuvos teisėjams. Pedofilija teisėjų tarpe, tai tik fanatikų įsitikinimas ir nepagrįstas judėjimas „dėl mergaitės“. Norėtųsi  apgailestauti, kad iki šiol dar neturime tarptautinės debilų dienos. Klausimas, ar debilai notėtų į savo tarpą priimti tokias violetines prietrankas? Venckienė, be abejo, prisidėjusi prie brolio nusikalstamų veiksmų, privalo atsakyti stodama prieš teismą. Teismas privalo tarti sprendžiamą žodį. Teismai ašaromis neprivalo tikėti.

Truputis istorijos. Manau, visi esame girdėję apie buvusius keletą JAV fanatiškų religinių        įsitikinimų, kurie baigėsi savižudybėmis arba žudynėmis. Tikriausiai, visi tų fanatiškų judėjimo dalyviai niekuomet nesuprato, kad jie visą savo gyvenimą negali gyventi nesubrendę. Tas jų nesubrendimas pasižymėjo fanatišku tikėjimu tų apsišaukusių vedlių neklaidingumu. Visi šie judėjimai išnyko. Išnyks ir violetinis judėjimas. Istorija kartojasi, kartojasi ir vėl kartojasi. Istorijos pakeisti neįmanoma.

Žinau, kad už šį straipsnį būsiu linčiuojamas. Priimu visas komentatorių nuomones kurios be įžeidinėjimų ir be lietuviško chuliganizmo internete. O įžeidinėtojams priminsiu, kokie bebūtumėt, visvien esate LIETUVIAI, ir tik nuo Jūsų priklauso, kiek Jūs tą Lietuvio garbę ginsite, arba ją niekinsite.

 

Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius i...
Marquette Parko Bažnyčia dėkoja Dainai Tricou už f...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019