AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo iniciatyvinės grupės susitikimas

2018 m. lapkričio 15 d. vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suburtos Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo  (toliau – PLMKS) iniciatyvinės grupės (nariai: E. Aleksandravičius, D. Henke, V. Bandis, D. Kuolys, D. Udrys, R. Čuplinskas, V. Montvydaitė, V. Razumas, G. Karoblis, J. Augutis, A. Jokubaitis, Š. Liekis, J. Caspersen, V. Oleinikovas)  susitikimas. Susitikimo metu buvo nutarta:

Inicijuoti Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų atnaujinimą; taikyti naują simpoziumo formatą, kuris turėtų atliepti šiandieninius pasaulio lietuvių akademinės ir intelektualinės bendruomenės poreikius bei pasaulinę tendenciją į mokslą ir kūrybą žvelgiant holistiškai – jungiant skirtingus mokslo, kūrybos ir verslo sektorius. Užtikrinti sklandų tradicijos perėmimą ir tęsimą. PLMKS nuo pat savo veiklos pradžios (1969 m.) buvo nevyriausybinė iniciatyva, tad inicijuojant PLMKS tąsą siekiama grąžinti aktyvų savanoriškų Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos veikėjų dalyvavimą periodiniuose sambūriuose, skirtuose Lietuvai aktualių mokslo, kūrybos, ekonomikos, demografijos ir politikos klausimų svarstymuose, išlaikant PLB ir partnerių, kaip pagrindinių renginio iniciatorių ir organizatorių, vaidmenį. Iniciatyvinė grupė nutarė keiptis į LR Vyriausybę prašydama remti PLB iniciatyvą 2019 m. surengti pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrybos veikėjų susitikimą – parengiamąjį žingsnį PLMKS atnaujinimui, taip stiprinant pasaulio lietuvių mokslininkų ir kūrėjų tinklo organizavimąsi bei sudarant sąlygas pasaulio lietuvių akademinės ir intelektualinės bendruomenės bendrosios išminties Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvai ir pasauliui kaupimui.

 

Pasaulio lietuviai mezga Kalėdų stebuklus
Projektas „Lyderių laikas 3“ – užsienio lietuviams
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 13 Spalio 2019