AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

PLB lyderių suvažiavimas

PLB lyderių suvažiavimas

Nuo pat ankstyvo liepos 2 d. ryto Neringos savivaldybės salėje 27 šalių atstovai pradėjo PLB ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos lyderių suvažiavimą, skirtą Pasaulio lietuvių metams ir Lietuvių Chartos 70-mečiui paminėti. Kaip minėjo miesto meras Jasaitis, tokių susitikimų, kai per visą kūną nueina emocijų sukelti šiurpuliukai, jo keliolikos metų kadencijoje buvo labai nedaug. Prel. Edmundas Putrimas itin taikliai apibrėžė PLB narystę - “absoliučiai visi mes, gyvenantys bet kuriame pasaulio krašte, esame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalis, žinome tai ar nežinome, norime to ar nenorime…” O stiprybės šiandien semiamės būtent iš septynių dešimtmečių praeities, iš Lietuvių Chartos, kurios esmę drauge su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininku Audriumi Antanaičiu ir Vytauto Didžiojo universiteto doc. Ryčiu Zemkausku nagrinėjome. 

 

Apie dabartį kalbėjo tarptautinio profesionalų tinklo “Global Lithuanian Leaders” direktorė Aušra Kukelkaitė, LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje vadovas, buvęs Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevičius. Vis dėlto istorija visada yra geriausia mokytoja, todėl buvo labai įdomu savo akimis pamatyti Lietuvių Chartos, išleistos Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo komiteto 1949 m. Augsburge, originalą ir išgirsti buvusios PLB pirmininkės Reginos Narušienės knygos “JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą” sudarymo peripetijas, apžiūrėti kito Amerikoje užaugusio lietuvio Gintaro Karoso parengtą parodą “Vytis - Lietuvos ir lietuvių simbolis”, kurioje eksponuojami per 4 dešimtmečius paties iniciatoriaus, vadovavusio “Baltic Associates, Inc.” kompanijai Bostone, surinkti tautiniai eksponatai. Vakaras baigėsi teatralizuotu istorinės ekskursijos “Nidos aukso amžius” pasirodymu Žvejo etnografinėje sodyboje.

 

Park Forest gyventojai priversti gerti virintą van...
Gražiausiame pasaulio kurorte
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 25 Rugpjūtis 2019