AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Renginiai Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Renginiai Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Šeštadienį, sausio 6 d., Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) apsilankęs kardinolas Blasé Cupich pašventino neseniai nutapytą Dievo Gailestingumo koplytėlę ir klebonijos rūsyje naujai įrengtą Dievo Gailestingumo maisto dalijimo centrą vargšams (Casa de Misericordia). Joana Drūtytė pasveikino kardinolą visų lietuvių parapijiečių vardu ir įteikė jam dovanėlę – lietuvišką medinį kryžių.

 

Sekmadienį, sausio 7 d., Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios (2745 W. 44th St., Chicago, IL) šv. Mišiose dalyvavo trys karaliai iš Tolimųjų Rytų: Baltazaras, Kasparas ir Melchioras. Eucharistijos šventimą atnašavo kun. Gediminas Keršys. Išminčiai pasidalijo mintimis apie kūdikėlį Jėzų ir išdalijo visiems pašventintos kreidos.

 

Algimanto Barniškio, Vilijos Vakarytės, Ligitos Barniškienės  nuotraukosŠį sekmadienį, sausio 14 d., 10:00 val. r. Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) švęsime 2-ąjį eilinį metų sekmadienį.  Taip pat pagerbsime 14-a Lietuvos herojų, kurie žuvo po sovietų tankais 1991 metų sausio13 dieną. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Kaip atgauti pinigus už įsigytą „Sam's Club“ korte...
Susitikimas  LT konsulate kalnuose Aspene (CO)
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 sausio 18, Penktadienis