AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Rusija

Rusija

 Dar daugelis žmonių įsitikinę, kad su Rusija reikia skaitytis, nes ji turi atominių ginklų. Žinom, tai ne paslaptis. Apie tų ginklų vertę, galvokime atskirai. Putino pasigyrimai apie naujausius ginklus neatitinka tiesai.

 

Stalinas, savo laiku valdydamas Sovietų Sąjungą, dėjo pastangas, kurios jam pasisekė, išvystant jos industriją, labiausiai pasižymint ginklų gamybos šaka. Stalinui, visos priemonės, kurios pasiekdavo tikslą, buvo leidžiamos. Stalinas su niekuo neatsiskaitė. Bet, Stalino nebėra. Nebėra ir tos Sovietų Sąjungos. Stalinas, nors didžios valstybės diktatorius, turtų neprisivogė, ir net savo vaikus turtais neaprūpino, kaip daro dabartiniai Kremliuje sėdintys Rusijos valdovai. Dabartinė Rusijos valdovų teroristinė mafija, esant valdžioje vogė ir tebevagia valstybės turtą, investuodama pinigus į užsienius. Stalinas tokius valdovus būtų koręs su užsieniuose pirktomis virvėmis, nes sava pramonė pakankamai virvių nepagamindavo.

 

Savo laiku prezidentas Obama sakė, jog Rusija yra tiktai vietinė galybė. Putinas pyksta už pažeminimą. Prezidentas Trumpas savo elgesiu Obamos pasakymą patvirtina. Putinas tarp pasaulio galybių atstumtas, uždėtomis sankcijomis subliūškintas, skaičiuoja savo likusias ne dienas bet valandas. Prieš Putino inauguraciją, nepasitenkinimo demonstracijos nesiliauja. Tai taip tauta myli savo diktatorių.

 

Rusijos įsivėlimas į karą Sirijoje, be pasigailėjimo triuškina jos ekonomiją. O kur dar nepakeliamos išlaidos Kryme ir Rytų Ukrainoje? Po laiko Putinas suprato, kad lengviau karą pradėti nei jį užbaigti. Mat, maskolius galvoja pernykščiu protu. To maskoliui dar negana. Kas sugebės apskaičiuoti išleidžiamas sumas neramumų kiršinimui pasaulyje. Juk propagandos aparatas veltui nedirba.

 

Čekijos prezidentas viešai pareiškė, kad jo šalis pagamino tokį pat nuodą „Novičiok“, kaip kad Anglijoje buvo apnuodyta buvusio šnipo šeima. Šiame LR pranešime, nuodų gamybos metai nenurodomi. Tik pranešama jog nuodai buvo sunaikinti. Galimybė yra, jog tai vyko Sovietų Sąjungos egzistavimo laikotarpiu, nes tuomet Čekija dar priklausė Rytų blokui – Varšuvos paktui. Ar ne pastebima Čekijos prezidento ištiesta pagalbos ranka Putinui?

 

Rusija giriasi, kad į jos rankas pateko nesprogusi „Tomahawk“ raketa, kurios vakarų sąjungininkų buvo naudojamos Sirijoje. Rusams svarbu išrasti kaip tas skrendančias raketas suklaidinti, nukreipiant jas nuo nustatyto taikinio. Tokie tyrimai gali trukti metų metus. Taigi, įdomu, ką rusai daro su savo „turimomis priešo raketas numušiančiomis raketomis“? Pasigyrimai? Šantažas? Blefas?

 

Dabar rusų elektronikos žinovai turės darbo su pagauta JAV, „made in USA“ raketa, nes iki šiol jie daug laiko praleido gamindami „taikiems“ tikslams nepilotines skraidykles. Nenorime, ir negalime tvirtinti, kad tos „made in Rusia“ skraidyklės neskraido. Rusai, kaip ir likusis pasaulis nori civiliniame gyvenimo aptarnavime naudoti naujausias technologijas. Welcome to the Club! Tomis skraidyklėmis susidomėjo vieno miesto Rusijoje rusų pašto įstaiga, norėdama pagerinti siuntų pristatymą. Sveikintina. Susirinko minia žmonių, gal žioplių. Juk žmonės mėgsta pažioplinėti. Pašto atstovai pristatė tą skraidyklę, įteikė jai siuntą, ir užvedę motorus bandė nuskraidinti atitinkamu adresu. Minia žiopsojo. Skraidyklė, kaip diktuoja technika, suburzgė, įrodė savo balsą ir pakilusi nuskrido ..... ne, ne į dausas, bet atsimušė į artimiausią namo sieną. Namas nenukentėjo, tiktai iš skraidyklės liko šipuliai. Shit happens. Kinai pro ūsą šypsosi.

 

Pasibaigus antram pasauliniam karui, Stalinui valdant, sovietų pramonė buvo gan aukštame lygyje, lyginant su tuometine Kinija, tapusia komunistine. Šiandieną, Kinija savo industriniais pasiekimais, bent dešimčia metų pralenkė Rusiją. Visiems mums gerai pažystami užrašai „Made in China“, bet niekur nepastebime užrašų „Made in Rusia“, aišku, išskyrus Kalašnikovus.

Gal rusams vertėtų pirkti nepilotines skraidykles su užrašu „Made in China“? Kinai šypsodamiesi laukia pirkėjų iš Rusijos. Įdomu, kaip rusai neturėdami valiutos atsiskaitytų. Žinome, kad Rusija turi gabių inžinierių, gabių išradėjų bei gabių konstruktorių, tiktai neturi sudariusi sąlygų šiem pasireikšti. Valdžia užsiėmusi plataus masto vagystėmis, o aukštą išlavinimą turintys specialistai užsieniuose ieško gardesnės duonos.

Rusija tvirtai laikosi savo nuostatų: „žingsnis pirmyn, du atgal“. Linkėkime sėkmės.   

 

 

Gegužę Čikagoje vyks pirmoji itališkos jautienos š...
Pirmoji lietuviška lėlė Elena vaikus moko šalies i...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019