AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Sveikinu visus lietuvius su Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėmis

Sveikinu visus lietuvius su Nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėmis

Vasario Šešioliktoji

 

Šešiolikta diena vasario -

Brangi lietuviams yr’ visiems,

Mažam vaikeliui, ginklo kariui,

Suaugusiems, jauniems, seniems.

 

Šešiolikta vasario buvo

Mūs’ priešams net gana skaudi.

Ir daug dėl josios brolių žuvo

Lietuviams amžiais bus brangi.

 

Šešioliktą vasario menam

Brangius laimėjimus tautos,

Tegu krūtinėj’ mūs’ rusena

Tėvynei meilė visados.

                                                                                              

                                                                                               Autorius M. H.

                                                                                                                                                            Paruošė Albinas HoffmanTokios tokelės

 

Keletas pastabų apie JAV prezidento padėties pranešimą šalyje (State of the Union = SOTU).

Kaip visuomet, taip ir šį kartą „durininkas“ skelbė JAV prezidento atvykimą. Prezidentui pasiekus tribūną, jis įteikė savo kalbos aplankus viceprezidentui ir Atstovų Rūmų pirmininkei. Nutilus plojimams, laukėme, kaip ir kasmet, prezidento pristatymo susirinkusiems. Tą pareigą visuomet atlikdavo Atstovų Rūmų pirmininkas(ė). Deja, šiemet buvo kitaip. Prezidentas nebuvo pristatytas. Klausimas, kodėl pirmininkė visam pasauliui stebint, taip nepagarbiai pasielgė? Juk jos pareiga yra kviesti, ir ji kvietė, pirmąjį kvietimą atšaukdama, viena savaite vėliau antruoju kvietimu, JAV prezidentą šiam pranešimui. Žinome, jog kviestas svečias visuomet yra gerbiamas, to šį kartą nepastebėjome iš Atstovų Rūmų pirmininkės. Jeigu ji galvoja, kad ji prieš pasaulį paklupdė JAV prezidentą, ji labai klysta. Tokiu nepagarbiu elgesiu, ji pasižemino tiktai save. Toks jos elgesys skaitomas nekorektišku ir net labai nepatriotišku.

Žinome, jog pirmininkė asmeniškai nekenčia Donald J Trumpo. Tai jos asmeninis reikalas. Bet nekęsti ir negerbti JAV prezidento, būnant tose pareigose, jau kita kalba. Tai smerktina.

 

JAV prezidentas, nesitikėdamas ir nelaukdamas pristatymo, pradėjo pranešimą apie padėtį šalyje. Soste „čirškinama“ pirmininkė, nežinojo kaip elgtis. Sklaidydama įteiktą kalbos tekstą, paniekinančiai šypsodamosi ir retkarčiais paplodama, į prezidento kalbą nekreipdama jokio dėmesio, ji atkreipė dėmesį į save ir savo nepagirtiną elgesį. Jai pritarė ir jos bendramintis Senatorius kuris, laike prezidento kalbos, sėdėjo susikūprinęs, lyg koks žvėris užspeistas kampe.

Užtat apie prezidento kalbą girdime daug teigiamų atsiliepimų. Jo kalbai pritaria ir daug demokratų.

 

Šiais laikais klesti rasizmo gadynė. Rasizmo šauklių priviso JAV Seimuose ir JAV Kongrese. Jie, tapę įstatymų leidėjais, iki šiol nėra nieko gero pasiūlę savo rinkėjams, išskyrus kalbas apie rasizmą. Mat, jie laisvai gali skelbti rasizmą, kas baltiesiems neleidžiama. Neatsilieka ir musulmonų atstovai. Tai veda prie vis didėjančio tarpeklio tarp rasių, ir sunku pasakyti kuo viskas baigsis. Jeigu posakis „Blue lives matter“ yra rasizmas, o „Black lives matter“ ne rasizmas, tai kaip suprasti posakį apie „White lives matter“? Ar negrįžtame į 1967 metų laikus, kai Marquette Parke žygiuojant MLK, savo veidą ir jėgą parodė „White Power“?

 

Rasizmo ir kitų „izmų“ skelbėjai, valdžios tribūną naudoja savo tikslams, nieko bendro neturintiems su įstatymų leidimu. Jie net nesupranta, kad piktnaudžiauja JAV Konstitucijos suteiktu laisvu žodžiu. Jų toks elgesys nepageidautinas, nes jis krašto vieningumui netarnauja. Gera žinia yra, kad Atstovai JAV Kongrese renkami kas du metai. Viščiukus skaičiuosime po dvejų metų. Dabartiniu metu mūsų apsauga likęs JAV Senatas, kuriame viešpatauja respublikonų dvasia.

 

Mount Prospect, IL. valdžia paruošusi, ir pradėjusi platinti, automobiliams lipinukus, nutarė juos išdavikiškai pakeisti. Priežastis – „rasizmas“. Tais lipinukais buvo teisėtai ir užtarnautai pagerbiama policija. Lipinuke atsispindėjo mėlyna juosta JAV vėliavoje. Nesuprantama, kodėl ir kaip čia įžvelgiamas rasizmas. Juk toje policijoje tarnauja įvairių rasių bei tautybių žmonės. Kai ištinka svarbus reikalas, tuojau šaukiamasi tos pačios „rasistinės“ policijos paslaugų. Kodėl šiandieną, jeigu kas šaukia, kad tai rasizmas, visi šoka iškeldami rankas, pasiduodami rasizmo šaukliams? Kodėl, tų rasizmo šauklių, kurie yra juodaodžiai ir garsiausieji rasistai, taip baiminamasi. Kodėl?

 

Jei dingo elektra
Org. “Vaiko vartai į mokslą“ metinis veiklos prane...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 gegužės 21, Antradienis