AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios Tokelės

Tokios Tokelės

Lietuvoje praregėjo „Temidė“. Jos tarnai būriais, antrankiais surakintomis rankomis, pristatomi teisingumui. Neįsivaizduojama, kaip galės juos teisti jų (buvę) nesusitepę kolegos. Įdomu, kodėl teisėjai (buvę) atvedami į teismą su surakintomis rankomis, o kontrabandos karalius Karalius atvesdinamas be antrankių. Gal tik todėl, kad jis kontrabandos karalius? Kodėl kažkas demonstruoja nepateisinamą jėgą, norėdami įgelti bet kam, net nežinodami kodėl ir už ką.

 

Maironis savo laiku rašė:

"Apsaugok ir nuo skystapročių,

Kurie raidžių bent kiek palaižę,

Puikybėj sėdžias tarp galvočių,

Lyg visą išmintį išlaižę..."

 

Klausiame, ar kai kurie advokatai, prokurorai ir teisėjai, esantys aukštose pareigose tapo nusikaltėliais pardavę savo sąžines, susigundę pakištu skatiku? Žmonės, sąžiningi savo profesijoje, neparsiduoda ir netampa sukčiais.

 

Ar ne tiksliau būtų tvirtinti, kad šie žmonės, kuriuos galime vadinti sukčiais ar nusikaltėliais, be jokios sąžinės, siekė ir pasiekė teisinį išsilavinimą aiškiai žinodami savus nešvarius tikslus?

 

Manau priimtina yra ši pastaroji versija.

 

Kaip turi jaustis sąžiningi teisėjai, advokatai ir prokurorai? Juk žmonės papratę kaltinti visą teisingumo atstovų luomą. Taip jau būna, kad ir nekalti yra pirštais badomi.

 

Už kaltinamųjų, teisėjų ir advokatų, nusikaltimus, pardavus sąžines už skatikus, būtina mesti juos į belanges, kad pagyventų tarp tų nusikaltėlių kuriuos jie pasiuntė už grotų, tarp kurių, tikriausiai, yra ir nekaltų asmenų. Na, o po to pradėkime skaityti mirties pranešimus. Tokį likimą, už sąžinės pardavimus, jie pilnai užsitarnavo. Tiktai belangėje jie gali atpirkti savo kaltes.

 

Pažvelgus į antrą medalio pusę, verčia tikėti, kad toks teisėsaugos nesąžiningumų paviešinimas, kai kam pakopa įsibrauti į prezidentūrą. Klausimas, kodėl tiek daug metų trukę šie nusikaltimai, paviešinti tiktai dabar prieš pat rinkimus? Juk žmonės nuo pat Nepriklausomybės Atstatymo kalbėjo, jog teismuose, prokuratūroje ir advokatų tarpe klesti kyšininkavimas. Taip, retkarčiais viena ar kita žuvelė būdavo sugaunama, bet neturėjo įtakos sąžinę pardavusiems teisėjams, prokurorams ir advokatams.

 

Trečioji medalio pusė dar neaiški. Ar sugebės Lietuva atstatyti pagarbą teisingumui, ar tai tik didelis balionas kuris bet kuomet gali subliūkšti?  Iki šiol saviškiai būdavo dažnai dangstomi, retai baudžiami. Dar net nežinome kiek bylų reikės persvarstyti. Kai kam kinkos jau dreba.

 

Šiandieną girdime pasisakymų jog Amerikoje (JAV) anksčiau gyventi buvo geriau. Tai labai platus pasisakymas, kurį paneigti negalime. Amerika visą laiką buvo ir tebėra kapitalistinė valstybė. Būdama tokia, ji sugebėjo išvystyti ir suteikti savo piliečiams aukščiausią pragyvenimo lygį. Tą patvirtina ir „dipukai“ atvykę į Ameriką, kurių visas turimas turtas tilpo mažiausiame lagamine. Tas turtas buvo laisvės Lietuvai siekis, kartu ir mokslo siekis Amerikoje. Jų pastangos pasitvirtino. Aišku, jog buvo ir yra išimčių.

 

Dabartiniu metu, atrodo, jog gyvenimo lygis kritęs. Anksčiau niekas nežinojome kas yra, ta dabar visur reikalaujama, ID. Būdavo nueini penktadienio vakare į banką keisti gautą čekį, jis būdavo su šypsena priimamas ir išgryninamas be jokių ID. Ar atsimename, kai dar buvo vairavimo  leidimai be jokių fotografijų?

 

Anais laikais mažiau policininkų buvo nužudoma, taip pat ir policijos nušautų nusikaltėlių. Jeigu policija liepdavo stoti, pasipriešinimo nebuvo, arba labai retai. Priminsiu, kad tais laikais ir ginklai krautuvėse buvo laisvai parduodami ir be jokių leidimų perkami, nors ir vežimais, o nusikalstamumas, palyginus su dabartimi, buvo mažas. Dabartiniais laikais ginklų pirkimas ribojamas, o kriminalinis nusikaltimas didėja. Nors ir keista logika, bet tai neginčijami faktai.

 

Dabartiniu metu leidžiami įvairūs griežti ginklų kontrolės įstatymai kurie kriminaliniams nusikaltėliams negalioja. Kodėl valdžia yra bejėgė priversti nusikaltėlius laikytis įstatymų kaip kad eilinis pilietis juos vykdo?

 

Ar išsigimusi demokratų partija atsigaus? Čikagoje garsus ir galingas demokratas oldermenas, aršiai kovojęs už griežtą ginklų kontrolę, pats savo arsenale turėjo net 23 šaunamuosius ginklus. Savęs apsigynimui užtenka vieno arba dviejų namuose laikomų rankinių ginklų. Nesvarbu, kokio dydžio būtų šovinių dėtuvė, savęs apsigynimui užtenka vieno arba dviejų paleistų šūvių. Jeigu nesugebi save dviem paleistais šūviais apsiginti, nespėsi net sužinoti, kad į tavo kūną rankas jau tiesia graborius. Šis 14 Ward‘o oldermenas atlaikė rinkimus ir išlaikė savo kėdę. Taip pat išlaikė savo kėdę ir 13 Ward‘o oldermenas, nors jaunuolis David Krupa šiek tiek įlenkė „mašinos“ pamatus. Čikagos rinkimai įrodo jog „mašina“ braška. Lauksime rezultatų.

 

JAV Kongrese garsiai girdime aiškius komunistinės propagandos platinimus. Tokią komunistinę propagandą skelbia tiktai demokratų partijos atstovai. Jie yra tokie trumparegiai, kad nemato komunistinių idėjų pasekmes Kuboje ir dabar Venesueloje. Ypač, komunistinėmis idėjomis, garsiai pasižymėjusi yra JAV Kongreso atstovė iš NY valstijos, Alexandra Ocasio-Cortez (AOC). Aktorius James Woods, pasižymėjęs savo blaiviomis nuomonėmis apie tokius trumparegius, ją ir panašius pavadino idiotais. Kai visame pasaulyje, laisvų žmonių tarpe, komunistinė ideologija atmetama, tai ji, AOC, propaguoja ją JAV Kongrese. Demokratų partija išsigimė. Demokratų partija naikina pati save. Demokratų partija praranda ką ji turėjo, svarbiausią turtą, rinkėjus. O JAV Kongrese Atstovų Rūmų pirmininkė galvoja, jog ji yra JAV prezidentė. Būti trečiai eilėje kandidatei į prezidentūrą, nesuteikia teisės elgtis ir vykdyti prezidentines pareigas.

 

Prezidentas ir toliau, tvoja kumščiu kur ir kam priklauso. Moteris išvykusi iš JAV kovoti ISIS gretose prieš JAV, sumanė, sūnui gimus, grįžti į JAV. Pasirodo, durys jai užtrenktos. Kur girdėjome pasaulyje, kai išvykusieji kovojo prieš savo valstybę, bėdai prispaudus išreiškia norą grįžti atgal, nesvarbu jeigu tektų sėsti į belangę.

 

Žvelgiant į tokius veiksmus, klausiame ar yra pasaulyje kita šalis kaip JAV į kurią žmonės veržiasi nors ir būtų lemta atsidurti kalėjime?

 

Kodėl tyli juodosios rasės vadeivos nei vienu žodžiu nepaneigdami aktoriaus Jussie Smollett sukeltą rasizmo neapykantą baltiesiems? Taip pat juodaodžių vadeivos nenori net girdėti vienos jų žvaigždės apkaltinimą nepilnamečių tvirkinimu. Mano nuomone, nepilnamečių tvirkinimas, yra tiktai laukinio elgesio įrodymas. Jeigu tokius ar panašius nusikaltimus būtų įvykdę baltaodžiai prieš juodaodžius, tikriausiai būtume sulaukę turtą naikinančių demonstracijų. Kodėl apie tai nekalba juodaodžių garsūs rasizmo vadeivos? Ar galime tikėtis rasistinių vadeivų protingesnių sprendimų? Atsakymas neigiantis.

Naujas Oriental teatro pavadinimas
Skambantys lietuvybės tiltai
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 gegužės 21, Antradienis