AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

JAV Kongresmenas Hultgren, susidėjęs su violetiniais, tapo išmestas iš pareigų. Jo vietą pasiglemžė demokratų kandidatė. Aš, pritardamas respublikonams, niekuomet už jį nebūčiau balsavęs, jeigu jis ir būtų buvęs kandidatas mano apygardoje. Gaudydamas lietuvių balsus, susidėjo su violetinių kažin kokiais Helsinkio komiteto asmenimis, kurių tiktai vienetai. Kaipo Kongresmenas, privalėjo geriau išstudijuoti daugumos lietuvių nuomones apie Venckienę. Klausant Matulevičiaus kalbos plūstant savąjį kraštą, JAV Kongresmenas privalėjo, netoleruodamas tokios kalbos, demonstratyviai apleisti patalpą. Savos valstybės niekinimas, JAV piliečiui yra svetimas, kuris neprivalo būti toleruojamas. Galima, ir reikia peikti netinkamą valdžią, bet demokratiškais pagrindais rinkta valdžia, gera ar bloga, privalo būti gerbiama. Valdžia neprivalo šokinėti pagal Matulevičiaus ir violetinių muziką.

 

12-3-2018. Trumpas, per rinkimus duotus pažadus vykdo. Honduruose prasidėjęs, suklaidintas karavanas, perėjęs visą Meksikos valstybę, sustojo JAV ir Meksikos pasienio Tijuana, Meksikoje, mieste. Žygeiviai nusivylė organizatorių melagingais pažadais patekti į „žadėtąją žemę“, kur būtų galėję ramiai, amerikiečių išlaikomi, gyventi. Tijuanos, Meksika, miesto gyventojai apsistojusio karavano kriminaliniais veiksmais nepatenkinti, stengiasi jais atsikratyti. Kelias į JAV, dėka prezidento Trumpo ryžtu, uždarytas.

 

Sekančią istoriją paėmiau iš Chicago Tribune, Dec 7, 2018, John Kass straipsnio. Ta pati istorija buvo perduota per ABC 7 News Dec. 10, 2018, 5 pm.

Čikagos demokratai siautėja pamynę visus demokratijos principus. Kalbu apie 13 Ward‘o vieną jaunuolį, kuris surinko 1703 vietoje reikalaujamų 473 parašų jį remiančių kandidatu į 13 Wardo aldermaną. Pasisekimas neblogas, nes jis įrodo piliečių norą keisti Čikagos valdžią. Bet tokios politinės „šunybės“ nesitikėjo ir negalėjo toleruoti to 13 Ward‘o dabartinis aldemanas nei bosų bosas M. Madigan, kurių įstaiga yra Balzeko muziejaus antrame aukšte. Ta demokratų klika nutarė rinkti peticijas pasirašiusiųjų už jaunuolio kandidatūrą atšaukimą, atšaukiant savus parašus, kurie pagal įstatymus reikalauja notarizavimo. Neteisėti veiksmai baudžiami pagal įstatymą. Reiškia, nutarta ir įvykdyta. Tuo istorija nesibaigia. Čia reikia pereiti truputį į aritmetiką. Jaunuolis surinko ir pristatė 1703 parašus, o klika persistengė surinkdama net 2796 atšaukiančių savo parašus. Tai 1093, atšaukiančiųjų savo parašus, daugiau nei jaunuolio surinkti. Keista? Visiškai ne, nes 13 Ward‘as yra bosų boso tvirtovė, kur daromi nesąžiningi sprendimai. Kur parašų, prieš jaunuolio kandidatūrą, klikos rinkėjai gavo daugiau nei jaunuolis sugebėjo surinkti, dar nėra aišku. Peržiūrėjus visus pasirašymus, paaiškėjo, jog tiktai 187 pasirašiusieji už jaunuolį kandidatą, atšaukė savo parašus. Taip, jaunuolis dar turi 1516 iš reikalaujamų 473 legalių parašų. Įdomu, iš kur demokratų klapčiukai gavo šešėlinius 2609 parašus. Kaip bebūtų, sukčiavimas lieka sukčiavimu. Į ginčą jau įsivėlė ir  advokatai. Bet, žinome jog dabartinė išrinkta Cook County prokurorė yra demokratė, o išrinktas Valstijos vyriausias prokuroras yra taip pat demokratas, ir dar tebeinanti valstijos vyriausios prokurorės pareigas yra vyriausio bosų boso duktė, tai galime drąsiai spėlioti apie jų, šiuo atžvilgiu, tolimesnę veiklą. Jie savo postus pasiekė partijos šulų remiami todėl jie ir lieka jiems ištikimi. Su jais kalbėti apie sąžiningumą yra tik laiko gaišinimas. Žinome, kad bus teismų pradžia, o apie pabaigą spėlioti neįmanoma. Demokratų „mafija“ lengvai nepasiduos.

 

Pranešama, jog byla bus užvesta Federaliniame Teisme, atsakovais patraukiant M. Madigan ir 13 Ward‘o aldermaną Marty Quinn kartu su eile smulkesnių „šuniukų“. Juk šis aldermanas yra bosų boso statytinis ir patikėtinis nepateisinęs bosų boso lūkesčių. Aišku, kad už persistengimą galvos neteks dabartinis 13 Ward‘o aldermanas Marty Quinn, nes bosų bosas tokios gėdos netoleruos. Tikėkimės, jog įsikišus teismams riedės daug galvų.

 

Čia jau užuodžiamas pastipusios žiurkės kvapas.

 

Aš pats apie 40 metų gyvenau toje 13 Ward apylinkėje, tad demokratų veikla man gerai pažystama. Žmonės apie demokratų veiklą nekalba, nes kalbant nepalankiai, galima sulaukti įvairių represijų iš valdančiųjų, nes jų yra ir valia ir galia. Vienintelis būdas, išreikšti savo nepasitenkinimą, įmanomas tiktai per rinkimus balsuojant už respublikonų kandidatus. Ir tai dar negalime tvirtinti, kad balsai bus teisingai suskaičiuoti. Demokratai sugeba iš adatos prisiskaldyti vežimą, savo naudai. Buvusio mero, senojo Daley įkurta demokratų „mafija“ tebeveikia stalinizmo principais, jeigu ne su mumis, tai esi mūsų priešas. Prisiartino tas laikas, kai per rinkimus privalėtume suduoti smūgį tai demokratų partijos mašinai, balsuodami tiktai už respublikonų kandidatus. Juk respublikonai taipgi amerikiečiai. Sėkmės paremiant jaunuolio kandidatūrą.

 

Linkiu visiems gerbiamiems skaitytojams linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

 

Taip pat, šių ateinančių Švenčių proga, linkėkime sėkmės ukrainiečių tautai kovoje prieš pasaulinį banditą net tik žodžiais bet ir veiksmais.

 

Cook apskritis nori apmokestinti automobilių staty...
Vašingtone pristatyta  Lietuvos ambasadoriaus fond...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 19 Rugpjūtis 2019