AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Sveiki sulaukę Naujų Metų. Nors šie metai yra „kiaulės“ metai, būtų nepadoru linkėti kiauliškų metų. Verčiau linkėkime vieni kitiems neapsikiaulinimo, išlikimo civilizuota tauta, tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje, kad nusikaltimų pranešimuose nebeskambėtų lietuvių vardai. Sėkmės.

 

Politikoje kartojasi: „Apsvaigimas nuo pasisekimo“.

 

Taip panašiai rašė Stalinas, kuris ir toliau toleravo žiaurumus, vykdant kolektyvizaciją Rusijoje. Žiaurumai, panaudojant ginkluotą jėgą, buvo jo malonumai. Tikslo pasiekimui visos priemonės buvo leidžiamos.

 

Čikagos demokratų partijos mašina, tikslo pasiekimui, naudoja panašias priemones. Dalyvaujant partijos veikloje ir nedalyvauti nusikalstamuose veiksmuose, neįmanoma. Veikti be partijos pritarimo, taip pat nusikaltimas. Pasigailėjimo nėra. Tą patyrė 19-metis 13 Ward‘o gyventojas Krupa, kandidatuodamas į šio Ward‘o oldermeno vietą.

 

Devyniolikametis jaunuolis Krupa, 13 Ward‘o gyventojas, „peržengė“ visas padorumo ribas kandidatuodamas, be demokratų bosų palaiminimo, į dabartinio oldermeno Marty Qyuinn vietą. Čikagoje tokie akiplėšos netoleruojami. Jis, Krupa, pristatė tris kartus daugiau nei reikalaujama kandidatavimui parašų. Aišku, 13 Ward‘o valdžia pabudo ir rimtai susirūpindama suorganizavo pasirašiusiųjų parašų atšaukimo vajų, surinkdama ir viršydama jaunuolio parašų surinktą skaičių net 170%. Pasižymėjimas stebinantis. Net komunistai per pirmąją okupaciją versdami lietuvius balsuoti už tarybinę santvarką surinko truputį daugiau nei 100% balsų, nors spauda skelbė, kad daugelis lietuvių nebalsavo. Bet, tai komunistinė propaganda. Čikaga turi iki šiol dar neįveiktą demokratų partijos mašiną, kurios sprendimams prieštarauti nevalia. Jų, bet kuriam postui paskirtas kandidatas tampa robotu, naudingas tiktai partijos tikslams.

 

Visas nepalankumas demokratams yra, kad jiems reikės teismuose aiškintis kur ir kaip jie gavo tiek daug, nepasirašiusių už jaunuolį, atšaukimo parašų. Kaip bus įmanoma paaiškinti teismams tų nesąžiningų parašų notarizavimą. Neteisėtas notarizavimas yra nusikaltimas.

 

Vėliausiomis žiniomis pranešama, kad oldermenas Marty Quinn, ir tikriausiai jo bosas, iškėlė rankas, pasidavė, ir jaunuolis tapo įrašytas kandidatu į 13 Ward‘o oldermenus. Jam stipriai reikės kovoti prieš galingą mašiną, kuri pralaimėjimų nepripažįsta. Svarbu bus ne rinkimų rezultatai, bet partijos mafijos tvirtovės braškėjimas. Pradžią, naikinant pilkojo gubernatoriaus galią, padarė gubernatorius Bruce Rauner. Jo pėdomis seka 13 Ward‘as.

 

Senojo mero Richard J. Daley sukurta imperija aiži kaip pavasario ledas. Juk buvo laikai, kad jis laimindavo demokratų partijos kandidatus į JAV prezidentus. Dabar jo sūnus, taip pat kandidatas į Čikagos mero vietą, pareiškė, jog 13 Ward‘as peržengė neleidžiamą peržengti liniją prieš kandidatą Krupą. Kaip matome, politikoje draugų nėra, tik interesai.

 

Dėka einančio ir baigiančio kadenciją gubernatoriaus pastangų pradėjo braškėti bosų boso sostas. Godumas nepasotinamas. Ilgas išsilaikymas valdžioje pamina demokratijos principus ir tampa diktatūra su korupcijos pasižymėjimais. Susidaro armija padlaižių norinčių įtikti viršininkams. Dar toliau dar vis gražiau. Čikagos 14-to Ward‘o oldermenas sutelkęs savo rankose didžiulę jėgą, susilaukė keleto FBI apsilankymų jo įstaigose. Tikslo FBI neskelbia. Supraskime, jog turima įtarimų. Jeigu įtarimai pasiteisins ir federaliniai prokurorai turės pagrindo jį apkaltinti, jis bus patrauktas atsakomybėn. Priminsiu, jog šio oldermeno žmona yra Illinois valstijos Aukščiausio Teismo teisėja.

 

Kadaise Čikagoje tapo sunaikinta su niekuo nesiskaitanti Al Capone mafija, tai dabar atėjo laikas sunaikinti ir Čikagos demokratų partijos mafiją.

 

JAV valdžioje pasirodė nesutarimai prezidento politika, nes jis vykdydamas rinkiminius pažadus, atitraukia karius iš Vidurinių Rytų teatro. Spauda jį už tat be gailesčio pliekia.

Ar atmename kai prezidentas Bush, nusileidęs ant lėktuvnešio pareiškė: „Mission accomplished“. Spauda tylėjo arba nepeikė už tokius veiksmus. Prezidentas Obama taip pat mažino, tame teatre, karių skaičių. Spaudai buvo priimtina. Bet, prezidento Trump panašūs veiksmai nepriimtini. Tai kur tas šuo pakastas?

Žinome, jog arabų kraštuose tarpusavio karai yra kasdieniniai įvykiai, be kurių jie nesugeba apsieiti. Žinome, kad Afganistano valdžia leidosi į derybas su Talibanu, todėl aukoti amerikiečių karių gyvybes Afganistane nėra jokios prasmės. Taip pat Irake ir Sirijoje. Šaukiama, jog Siriją Trumpas atidavė rusams kurie remia diktatorių Asadą. Tiesa. Bet sukilėliai prieš diktatorių Asadą ir IV  teroristų būriai jokių rusų Sirijoje netoleruos. Rusai bus išstumti į jūrą. Rusai pamoką gavę Afganistane nepasimokė, nes jų tikslas yra kelti, kur jų koja įstrigusi, neramumus. Rusai, su savo karinėmis jėgomis, užsieniuose veikti nepajėgūs. Tam reikia daug išteklių, kurių jiems trūksta. Taip pat reikia ir gyventojų pritarimo. Manau, Trumpas rusams sudavė gerą smūgį.

 

Istorija mums primena, jog 1939 m. gruodžio mėn.  Sovietų Sąjunga buvo pašalinta iš Tautų Sąjungos už Suomijos užpuolimą, tai kodėl Rusija dabar nesusilaukia tokio pat likimo? Juk Rusija užpuolė Ukrainą, okupavo Krymą ir laiko karo stovyje Rytų Ukrainą. Gal prezidentas Trumpas sugebės priversti Kremlių gerbti kitų valstybių neliečiamumą?

 

Rusija labai mėgsta girtis savo karinių reikmenų išradimais. Pats vėliausias tai, kad jos raketos gali skristi 27 kartus greičiau nei garsas. Tiktai nepranešamas jų taiklingumas. Kokiam tikslui skirtos šios naujos raketos? Keleivinių orlaivių numušimui? Savų žvalgybos lėktuvų numušimui? Mes suprantame ir žinome kaip atskirti melą nuo tiesos, o rusams tiesa tiesiog neįsivaizduojama. Blogai, kai daugelis amerikiečių patiki rusų pasigyrimais. Putinas pasižymi draugaudamas tik su diktatoriais, nes rimtų valstybių vadovai jį atstumia. Taip jam ir reikia.

 

 

7 Illinois ligoninės – tarp geriausių šalyje
Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos i...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 19 Rugpjūtis 2019