AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios Tokelės

Tokios Tokelės

Visiems žinomas fizikos dėsnis, kas pakyla privalo ir nukristi. Sunku tik suprasti, kodėl pakilę mokesčiai nekrenta. Krito nuo aukščiausios laktos ir galingiausias Čikagos oldermenas. Kaltinkime gobšumą ir kiaulės kiauliškai jam prasidėjusius Naujus Metus. Čikagos politikoje tai normalūs reiškiniai, kai oldermenai vienas po kito grūdami į kalėjimus, nežiūrint jų užimamų pareigų valdžioje.

 

Šis, 14 Ward‘o oldermenas, kaltinamas lupikavimu (extortion). Fedai (Federal agents) ne kartą darė kratas jo įstaigose kol surado siūlo galą. Lengva pasakyti, kad surado siūlo galą. Kodėl niekas nesako, kad surado siūlo pradžią? Vyniojant kamuolį pradedama nuo siūlo galo (gal pradžios), ir užbaigiama siūlo galu. Išvyniojant kamuolį sakoma priėjome siūlo galą. Reiškia, siūlas turi du galus, pradžios jokios.

 

Oldermenas, pašauktas prieš federalinio teismo teisėją, buvo apkaltintas ir už užstatą paleistas su sąlygomis: laike 48 valandų privalo pristatyti pasą ir turimus 23 šaunamus ginklus. Tai pat sustabdytas leidimas nešiotis ginklą. Čikagos meras užsimojo pašalinti jį iš finansų komiteto pirmininko pareigų. Girdėti balsų reikalaujančių jo atsistatydinimo iš oldermeno pareigų. Vėliausiomis žiniomis, jis atsistatė iš finansų komiteto pirmininko pareigų.

 

Jis, kaipo galingiausias oldermenas turėjo išsireikalavęs daug privilegijų. Jis turėjo asmenišką miesto suteiktą jam apsaugą, miesto automobilį su vairuotoju. Jis turėjo teisę nešiotis šaunamą ginklą. Gatvė, kurioje jis gyvena, buvo paskelbta miesto pagrindine arterija, nors ji baigėsi prie jo namų tvirtovės. Kaipo „pagrindinė arterija“, sniego valymui buvo suteikiama pirmenybė. Galų gale korupcija ir galios troškimas nuvertė jį nuo miesto aukščiausių laktų ir jis stojo prieš federalinį teisėją. Ten jokie papirkimai, turimi titulai ir pareigos nieko nereiškia. Prieš įstatymą ten visi vienodi.

 

Gal jo kritimui prisidėjo atsisakymas patarnauti Trumpo verslui Čikagoje? Juk iki šiol jo advokatų įstaiga iškovojo nemažai lengvatų jo mokesčių sumažinimui. Tai buvo dideli pinigai jo advokatų įstaigai. Maži pinigai juos nedomina. Šviesiai tiesiai sakant tai buvo verslo prievartavimas. Kas dalinasi grobiu, tai manau, paaiškėtų jeigu būtų pateikti kaltinimai. Viešumoje, ne pirmi metai kai girdimos tokios paskalos, kurios tikriausiai, ne iš „piršto išlaužtos“.

 

Įdomu, kokios pasekmės paveiks jo žmoną, kuri yra Illinois valstijos Aukščiausio Teismo teisėja? Nejaugi ji, nors ir nepakaltinama, nieko nežinojo apie jo korumpuotą veiklą? Tikėkime, jog ji, nors ir matydama jo kraunamus turtus, nepasiįdomavo iš kur ir kaip jie atsiranda, negalėjo jam patarti, kad taip elgtis nevalia. Verta pradėti tikėti, jog abudu priėjo karjeros liepto galą. Taškas.

 

Ne be reikalo kalbama, jog Čikaga kartu ir Illinois valstija, yra patys korumpuočiausi visoje JAV. Nebepakeliamais mokesčiais apdėti gyventojai ir verslai, sauvaliaujant korumpuotiems pareigūnams, apleidžia miestą kartu ir valstiją ieškodami geresnių sąlygų gretimose valstijose, net ir respublikonų vadovaujamose. Korumpuota demokratų partijos „mafijos“ politika veda miestą ir valstiją į bedugnę.

 

Demokratų partijos „mafijos“ elgsena rodo jog jie prarado visas demokratines vertybes.

 

Skaičiau „Linksmieji bičiuliai“ įdomų sakinį, kurį čia panaudosiu. Ten sakoma: „Žmonėms, kurie iškelia save aukščiau už kitus, - norisi duoti dolerį ir pasakyti, kai sužinosi savo kainą – atiduok grąžą.“

 

Šis, aprašomas tipas, rinkdamas dolerius savo kainos niekuomet nežinojo, todėl niekam ir grąžos negrąžino. Užtat jis tapo turtingas, bet nelaimingas. Gyvena savo tvirtovėje apsitvėręs tvora su spygliuota viela kaip kalėjime, su visur iš paskos sekančia apsauga. Žmogus bijo žmonių. Jis, tikriausiai, ir savo kaimynų nepažįsta, nes jie ne tokie turtingi. Jis tarp jų nesimaišo, su jais nebendrauja. Jis, tikriausiai, neužsuka į kaimynystės smuklę ir neišlenkia stiklą alaus, kartu su vietiniais, kaip kad darydavo Suomijos prezidentas.

 

Vargas tokiam žmogui, jeigu jį galima vadinti žmogumi.

 

Kitą, nepadorią kiaulystę, iškrėtė kitas oldermenas. Mat, jis per šventes padauginęs, būdamas neblaiviame stovyje, nutarė primušti žmoną. Ta prisišaukė policiją ir jis buvo, iki pasimatymo su teisėju, patupdytas. Betupėdamas išsiblaivė ir suprato jog jis ne rusas ir ne Rusijoje. Kodėl? Mat, tiktai rusas Rusijoje muša savo žmoną todėl, kad jis ją myli. O mylėti Rusijoje nedraudžiama.

 

Kaip pastebime, šie Nauji Kiaulės Metai, kai kuriems, prasidėjo kiauliškai. Kokia metų ateitis ir jų pabaiga, spėlioti negalime. Tiktai kiauliškai elgiantiesiems galime palinkėti kiauliškų metų.

 

Mūsų, lietuviškose organizacijose praeityje taip pat buvo nešvarumų, ypač ten kur vis dar susiduriama su grynais pinigais. Revizijos komisijos savo darbą vykdo, pakištus dokumentus pasirašo ir atrodo viskas tvarkoje. Vėliau, po laiko, kai nesąžiningumai kaip ir arklių mėšlas išplaukia į paviršių, kaltininkas dažniausiai jau būna „pakratęs“ kojas. Taigi, šaukštai po pietų.

 

Norint organizacijose išlikti švariems ir patikimiems, reikia samdyti nepriklausomus revizorius, kurie sugeba viską smulkiai išblusinėti ir pateikti išvadas, kurias būtų privaloma paskelbti visuomenei. Nemanau, jog toks mano siūlymas priimtinas.
NEMOKAMAS SEMINARAS ČIURLIONIO GALERIJOJE ČIKAGOJE...
Ant viešbučio stogo – stilizuotos eskimų jurtos
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
2019 birželio 16, Sekmadienis