AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės

Tokios tokelės

Prezidentas, kalbėdamas apie sieną su Meksika, aiškiai pasakė, kad demokratai pasisuko prieš jį ir jo nuomones nuo pat pirmos dienos. Mat, demokratai iki šiol nesugromuliuoja jo laimėjimą, o  savo pralaimėjimą. Tai buvo viešas prezidento nusiskundimas.

Iki šiol nei viena spaudos atstovybė tą jo nusiskundimą, mano turimomis žiniomis, dar neaprašė. Gal todėl, kad prezidentas pasakė tiesą? Juk tiesa visuomet bado akis.

Nesvarbu, kokį pasiūlymą siūlytų prezidentas, jis visuomet atmetamas. Eilę kartų po kviestų pasitarimų su Kongreso vadais prezidentas turėdavo tenkintis demokratų atsakymu NE. Eiti į derybas demokratai nelinkę. Demokratų vadai JAV Kongrese nesupranta, kad šmeižtais ir atsisakymais kalbėtis, nuomonių skirtumai neišsprendžiami. Bet iki šiol demokratai nepareiškė kaip jie sugebėtų apsaugoti pietinę valstybės sieną nuo to nepageidaujamo nelegalaus „amaro“. Atsakymas NE, sieną neapsaugos. Toks nenormalus demokratų nebendravimas su respublikonu prezidentu tiesiog nesuprantamas. Sunku suprasti, kodėl demokratai nori atimti iš prezidento jam suteiktas teises. Pasitaiko, kad ir prezidentas nuklysta, bet tam yra Federaliniai Teismai. Ne kartą ir šis prezidentas buvo sudraustas. Atrodo jog demokratų leksikone respublikonai ne amerikiečiai.

 

Betvarkė JAV Kongrese. Nancy, vėl tapusi Atstovų Rūmų pirmininke vis kartoja tą patį, nuo mažens išmoktą žodį NE. Prezidentui net nespėjus prasižioti, juk jis dar net nebandė jai pasipiršti, ji jau šaukia NE. Tas žodelis, tikriausiai, buvo jos pirmutinis ištartas ir ji niekaip nesugeba jo atsikratyti. Ji, nuo pat pirmos dienos, kai Trumpas buvo išrinktas JAV prezidentu, jo nekenčia iki dabar. Jai įkandin seka JAV Senatorius, Senato mažumos vadas. Šiem dviem „odd couple“ nelegalų likimas rūpi labiau nei JAV piliečių. JAV piliečiams jau nusibodo šelpti nelegaliai apsigyvenusius JAV. Jiem iki šiol buvo teikiamos įvairios lengvatos JAV mokesčių mokėtojų sąskaita. Pasipiktinę amerikiečiai pradeda reikalauti tvarkos ir nelegalų atsikratymo. JAV mokesčių mokėtojai ir taip jau perdaug apkrauti mokesčiais. Pirmininkei rūpi balsai. Ji stoja nelegalų pusėn, todėl, kad nelegalų giminės gyvenantieji JAV ir yra jos piliečiai, balsuotų už kandidatus užtariančius nelegalus. Šalies ateitis jai neįdomi, po jos nors ir tvanas. Pirmininkė įsitikinusi, jog ji savu NE turi teisę kalbėti visų amerikiečių ir Kongreso vardu. Aiškus bukumas. Šie du asmenys privalėtų paaiškinti kodėl jie rodo didžiausią nepagarbą JAV prezidentui.

 

Atstovų Rūmų pirmininkė nuėjo dar toliau, klaidžiodama savo galios labirintuose. JAV Atstovų Rūmų pirmininko galią turintis asmuo kviečia prezidentą bendram JAV Kongresui pranešti tautai apie padėtį šalyje (State of the Union address - SOTU). Šį kartą ši pirmininkė atsisakė kviesti prezidentą metiniam pranešimui, remdamosi dalinai sustabdytu valdžios neveiklumu ir nepakankama apsauga. Tai sprogęs muilo burbulas. Ji bijo išgirsti tiesą. Tai tikras keršto veiksmas. (Rašant šias eiles, neaišku dar apie SOTU)

Ji net nesuvokia, jog prezidentas tą pranešimą gali daryti ir iš Baltųjų Rūmų, be jos sutikimo. Kaip ji paaiškintų tautai tokį keršto veiksmą? Braškantis sostas ją drebina. Baisu netekti galios, o be galios galima net išprotėti. Tikrai, „baisus“ tas prezidentas.

Lazda, kurią pirmininkė panaudojo prieš prezidentą nesuteikdama jo „State of the Union“ pranešimui, antru galu smogė jai pačiai. Ji planavo, 7 dienų vizitui, vykti su delegacija į Briuselį, Egiptą ir Afganistaną. Lagaminai, jų ji turėjo daug, iš oro bazės buvo gražinti į jos patalpas Kapitolijuje. Tas „baisusis“ prezidentas pasielgė tikrai ne džentelmeniškai, nesuteikdamas jos delegacijai Karinių Oro Pajėgų lėktuvo kelionei, norėdamas, kad ji liktų Washingtone ir tęstų nutrūkusias derybas.

Šitie asmeniškumai negali būti ignoruojami. Čia jau nebe nesutarimai, bet asmeniškumai peržengę ribas, kur prasideda ir  vyrauja kerštas. Tarnavimas tautos ir valstybės gerovei paniekintas. Iš tokių kerštavimų gerų rezultatų sulaukti neįmanoma.

 

Čikagoje oldermenas Burke, vis gilyn klimpsta purvyne. Atsistatydinimo reikalavimų daug, užtarėjų nebeliko. Kyla daug neaiškumų, apie jo valdomą pensijų fondą ir apie neaiškius išmokėjimus neaiškiem asmenim.

Tai aiškus įrodymas, jog per ilgai būnant valdžioje, korupcijos išvengti neįmanoma. Galingumas ir suktumas žengia koja kojon. Čikagos politinė mafija nepateisina veiksmais savo žodžius. Visuomet skelbiama, jog Čikaga pritraukia, arba nori pritraukti daugiau verslo į miestą, bet pagarbos verslui miestas neturi jokios. Ar atsimename, kaip su pompastika aikštė šalia Trumpo pastato buvo pavadinta „Trump Plaza“? Trumpo pastatas moka miestui nemažas sumas mokesčių pavidalu. Miestas privalėtų būti suinteresuotas turėti daugiau tokių pelną nešančių pastatų. Miesto valdžiai nepatiko Trumpo išrinkimas prezidentu ir jo neigiami pasisakymai apie miesto kriminalinius didėjančius nusikaltimus. Miesto valdžia tos tiesos negalėjo pakęsti, todėl gėdingai „Trump Plaza“ vardą pašalino. Dėl to vardo pašalinimo Čikagoje kriminalas nesumažėjo ir miesto valdžia netapo protingesnė. Anaiptol, vienos gatvės tarpą pavadino vieno Puerto Rico teroristo vardu, kuris miestui jokių pajamų neduoda. „Tegyvuoja terorizmas“, taip tarė galingi Čikagos oldermenai, palikdami be balso išsižiojusius piliečius. Valdžia žino geriau.

Tas teroristas kovojo už Puerto Rico atsiskyrimą nuo JAV. Jam pritarė ir JAV Kongrese pastangas dėjo Puerto Rico kilmės Čikagos Kongresmenas.

Kodėl šis Kongresmenas dėjo tokias pastangas už atsiskyrimą, jeigu Puerto Rico gyventojams, keletą kartų referendumo būdu, pagal nustatytas taisykles, skelbti nepriklausomybę nepavyko. Išvadą atsakymui turiu tiktai vieną. Tas minimas Kongresmenas, tikriausiai, būtų norėjęs tapti pirmuoju nepriklausomos Puerto Rico valstybės prezidentu, gal ir diktatoriumi.

 

Policininkų sąmokslą, arba „code of silence“, Cook County kriminaliniame teisme prokurorai, kurių vyriausioji viršininkė yra juodaodė, nesugebėjo įrodyti. Gatvėje juodaodžiai šaukia, reikalaudami kraujo, užmiršdami, kad tą vyriausią Cook apskrities prokurorę jie patys išrinko. Gatvės nepasitenkinimo sprendimai teisme neturi jokios vertės. Teismas reikalauja tvirtų nepaneigiamų įrodymų. Kaltintojai prokurorai neturėjo arba nesugebėjo surinkti pakankamai įtikinančių įrodymų. Policininkai tapo išteisinti. Aišku? Šį kartą nekaltinkime „rasizmą“, bet kiaulės kiauliškai prasidėjusius metus.

 

Facebook‘e jau linksniuojama, kad „Blue Lives Matter“ yra rasistinis posakis. „Black Lives Matter“ ne rasistinis. Koks požiūris būtų į „White Lives Matter“?

 

Rasizmo vardu perdaug nušnekama ir perdaug smurtaujama.

 

„McDonald's“ vaišins nemokama šonine
2018 m. Čikagą aplankė rekordinis turistų skaičius
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Penktadienis, 19 Liepa 2019