AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (27) Mes lietuviai. Ar tikrai?

Tokios tokelės (27) Mes lietuviai. Ar tikrai?

Kiekviena valstybė turi savų sukurtų įstatymų, dažniausiai ribojančių piliečių laisves. Įstatymas, geras ar blogas, lietuvis bandys jį ignoruoti, negalvodamas apie pasekmes. Prisidirbti sugebama greitai ir daug. Kodėl kaikurie tautiečiai lietuviai tokie sumautaskūriai? 

 

Per ilgesnį laiką teko išgirsti daug nusiskundimų mūsų lietuvių verslininkų adresu. Vardų negaliu minėti, nes neturiu dokumentinių įrodymų. Remiuosi tiktai žmonių nusiskundimais. Taip pat netvirtinu nusiskundimų autentiškumus. Bet, jeigu yra nusiskundimų lietuvių verslininkų adresu, reiškia  yra reikalas atkreipti dėmesį į žmonių nusiskundimus. 

 

Daug skundų esame girdėję, kad lietuvis lietuviui už darbą neatlygino. Už sulūžusį įrankį atskaitė iš algos. Tai nusikaltimas. Vairuojamas sunkvežimis sugriuvo. Aišku, kaltas vairuotojas. Prieš lietuvių antplūdį, devyniasdešimtųjų metų pradžioje, tokių nusikaltimo atvejų neteko girdėti. Dabarties atvejais, atskaitydamas darbininkui iš algos, verslininkas tampa kaltintoju, teisėju, laimėtoju, kartu ir antstoliu, ir nusikaltėliu todėl, kad nukentėjusieji teisybės neieško, taip padedami nusikaltimams plėstis. Verslininkas neįgaliotas atlikti teismų pareigas.

 

Ar nieko nesako skelbimai žiniasklaidoje ...mes algas mokame laiku? Tai aiškus įrodymas, jog yra verslininkų nemokančių laiku algų, arba visiškai nemokančių. Ar jiems svarbu, kaip žmogus privalo gyventi ir išlaikyti šeimą nežinodamas kuomet gaus, arba išvis negaus, uždirbtą algą. Tai nusikaltimai. Ar aprašomieji verslininkai bent turi sąžines, kad taip elgiasi? Sąžinė. Kas tai? Tai didžiausia nesąmonė.

 

Pasitaiko, kad ir siuntiniai iškraustomi, turinys pakeičiamas, o kaltų nėra.  Anuomet persiuntimo įstaigų nebuvo, nes nebuvo ir „naujo kraujo“ lietuvių „verslininkų“. Taip pat nebuvo ir nesąžiningų įdarbintojų. 

 

Jeigu tarp amerikiečių darbdavio ir darbininko, pasitaikydavo nesusipratimų, jie būdavo išsprendžiami darbininkui neprarandant uždirbtos algos. Jeigu darbininkas nepatiko, jis buvo atleidžiamas su pilnai išmokėta sutarta alga. Jeigu darbininkas pats apleido darbovietę, jo uždirbta alga būdavo persiunčiama į jo namus. Atskaitymai už bet ką nebuvo girdimi, užtat ir nusiskundimų nebūdavo. Tai, kas dedasi šiandieną kaikurių lietuvių „verslininkų“ tarpe, jeigu juos iš vis galima vadinti verslininkais, prieštarauja amerikietiškiem principam. Geri darbai, geras sąžiningas verslas lieka nepastebimi. Blogi darbai, nesąžiningumas ir pan., be trąšų ir be priežiūros auga kaip piktžolės, kurias reikia naikinti be gailesčio.

 

Tokiais lietuviškais principais gerą verslą sukurti neįmanoma. Reikia neužmiršti, jog darbininkas dirbdamas sukuria gėrį, todėl jį reikia gerbti kaipo turtą (asset). 

 

Amerika, ne tokiais lietuviškais pagrindais, tapo pirmaujančia valstybe pasaulyje, kurią pasaulyje daug kas keikia, bet visi į ją veržiasi.

 

Šių dienų turimomis priemonėmis galime skelbti melą, apkalbėti niekuo dėtą asmenį, apkaltinti, apgauti ir apiplėšti. Dar geriau. Su kompiuterio pagalba, sugebama išplėšti bankuose sąskaitas. Trumpai tariant, mokslo įgytas žinias panaudoti nusikaltimams. Tai kriminalas, ir į jo liūną įkritusio lietuvio pasididžiavimas.

Juk pasaulinė spauda mirga lietuviškomis pavardėmis, lietuvių įvykdytais kriminaliniais nusikaltimais. Šaunamųjų ginklų draudimai lietuviams nusikaltėliams yra bereikšmiai. Jie naudoja senoviškus išbandytus ginklus kaip kirvius, virtuvinius peilius, dalgius, lopetas ir kas pakliūna po ranka. Lietuvio išradingumui nėra prilygstančių.

O mes, nors ir vieni kitiems kerštaujame, esame ir liksime lietuviais. Kadaise mes naikinome kitus, vėliau mes patys buvom naikinami kaip tarakonai, bet išlikome nesunaikinami kaip tarakonai, todėl, kad mes LIETUVIAI.

Kartą trys bičiuliai, tarp kurių vienas buvo anglas, maukė alų. Vienas iš jų užklausė kito, kuo jis norėtų būti jeigu nebūtų tuo kuo yra. Pagalvojęs anas atsakė, jog norėtų būti prancūzu. Užklausėjas atsakė, jog jis norėtų būto vokiečiu. Dabar šie du norėjo sužinoti kuo norėtų būti anglas. Šis nusišypsojo ir atsakė, sakydamas, jog jam būtų gėda būti ne anglu.

 

Ar mes lietuviai sugebėtumėm, būti tokie išdidūs ir, atsakyti kaip tas anglas? Kiek mūsų tokių? Kas suskaičiuos kiek lietuvių yra atsisakiusių anglo pavyzdžio?

Northbrook atidaromas valgymo ir elgesio sutrikimų...
Įteikta Zenono Rekašiaus stipendija
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 13 Spalio 2019