AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (28)

Tokios tokelės (28)

Kaip šeškas dvokia, taip maskolius meluoja. Jei nemeluotų, nebūtų maskolius. Ar galime tikėti Putino žodžiais? Juk jis maskolius. Kalba vienaip, daro kitaip.

Putinas sako, jog jis neturi planų susijungti su Baltarusija. Joje viešpatauja „Batka“, kuris niekuomet nepriimtų valstybėje eiti žemesnes pareigas, jeigu būtų susijungimas su Rusija. Mat, Rusija buvo, ir norės likti vyriausiu broliu kuriam visi privalo lankstytis. Neklaužadų Maskva netoleruoja. Baltarusija susijungusi su Rusija prarastų savo savarankiškumą ir nepriklausomybę. Tą žino ir „Batka“, ir jo žvilgsnis dažnai nukrypsta į vakarus.  Jis, Putino akyse, nepatikimas.

 

Pasaulis, kartu ir Baltarusija mato Putino grobuonišką žvilgsnį į Baltarusiją. Gal Putinas panaudos rusų seniai įsisavintą praktiką, kai laisvos tautos pačios „prašėsi“ į nuskurėlių glėbį, kaip Lietuva, Latvija ir Estija 1940 metais ir neperseniai atplėšdami Krymą iš ukrainiečių. Aišku, už tai su ukrainiečiais prarado bet kokią draugystę. Ukrainiečiai gerai žino, jog draugystė su Rusija būna tiktai rusų sąlygomis. Ukraina, krypdama į vakarus, atsisako rusų draugystės. Rusai nepatenkinti, kai vis daugiau valstybių, buvusių po Sovietų okupacija, šliejasi prie vakarų. Prisimenu 1939 metus, būdamas 10 m. amžiaus, kaip atrodė pirmieji „laisvintojai“ iš Rytų Šalelės. Kareiviai nuskurę, o karininkų apranga neprilygo Lietuvos eilinio kario aprangai. O „Katiūšas“ ir jų vaikus negalima buvo lyginti net su lietuviškomis kaliausėmis. Ir ta nuskurdusi orda, primesdama savo nekultūrą, trėmė lietuvius, latvius ir estus „susipažinimui“ su jų gyvenimu Sibiro platybėse, niekaip nesugebėdami užgniaužti buvusių laisvų tautų laisvės troškimą. Buvo tremiami ir kitų „broliškų“ respublikų nekalti žmonės.

 

Juk Sovietų Sąjungos spauda visą laiką pasauliui atkakliai kalbėjo, kad Lietuva kartu su Latvija ir Estija, savanoriškai prašėsi priimamos į Sovietų Sąjungos sudėtį. Kalbėjo, bet niekas tuo netikėjo. Kaip gali pasiturinčiai gyvenančios tautos prašytis į tokių nuskurėlių glėbį? Tie nuskurėliai nuo anų 1939 metų iki dabar išliko nepasikeitę. Aiškiai matome, jog Rusijoje gyvenimas negerėja, merdi su įjungta atbuline pavara, nesvarbu kokia valdžia ją valdytų.

 

Putinas dar sugeba groti savo tautiečiams sulūžusią plokštelę apie ateinančius geresnius laikus, kuriais niekas nebetiki. Nėra vilties, kad Rusijos gyventojų kokybė artimoje ateityje kiltų. Rusija neturi net lėšų supervalstybės lygio ginkluotų pajėgų išlaikymui. Tad ko verti jų pasigyrimai karinėje srityje, jeigu pagamina vieną ar antrą kokį supertanką, kai povandeniniai laivai dega ir skęsta, o lėktuvai krenta.

 

Putinas nepasiduoda. Jis visur ir visuomet reikalauja Rusijai uždėtų sankcijų atšaukimą, užmiršdamas kodėl jos buvo įvestos.

 

Putinas, kurio turtas įvertinamas šimtais milijardais dolerių, taip pat ir Rusijos oligarchų, jeigu grąžintų turtus į Rusijos iždą, kaip praneša pasaulio didžioji spauda, valstybei būtų didelė parama. Valstybė apiplėšta, o išplėštas turtas išvežtas į užsienius, užtat ekonomija merdi. Kol Putinas valdžioje, oligarchai jį ramsto, kad galėtų dar daugiau vogti, užmiršdami, kad jie visi mirtingi su savim nieko nepasiims. Visiems diktatoriams vienodas likimas. Tai toks rusiškas patriotizmas. Ar kas apskaičiavo kiek lietuvių „patriotų“ savo užgrobtus turtus laiko užsieniuose? Asmenys investavę savo turtus į užsienius, neverti savo valstybės piliečio vardo, juo labiau neprivalėtų būti valdžioje, nes jie nepasitiki sava valstybe.

 

JAV valdžia ketina konfiskuoti narkotikų barono „El Chapo“ 12 milijardų dolerių turtą. Ar rusai sugebės konfiskuoti Putino ir jo gaujos išvogtą Rusijos turtą? O Lietuva?

 

Kol Kremliaus maskolių tikslai liks kaip iki šiol, t. y. grobimas, plėšimas, naikinimas bei karų sukėlimas, tol pasaulis ramybės neturės, ir rusų tauta grims gilyn į tą nevilties liūną. Rusų žmonės neakli, pastebi pasiturintį gyvenimą kaimyninėse valstybėse, kurios anksčiau buvo Sovietų Sąjungos okupuotos, o dabar laisvos ir demokratiškos. Ar tai čia irgi kalta Amerika?

 

Išrinkus naują Illinois gubernatorių, valstijos Seimas, gubernatoriui vadovaujant, daro pažangą mokesčių srityje, juos  didindamas. Tai vienintelis darbas kurį jie sugeba atlikti. Mokesčiai keliami dėl kilnių tikslų. Belieka laukti ir įsitikinti, kad tos surinktos lėšos būtų pagal paskyrą panaudotos. Taip pat žinome, kad politikieriai užuodę jog maiše yra pinigų, bandys sėkmingai juos panaudoti kitiems neaiškiems tikslams, o kilniems tikslams vėl teks kelti mokesčius. Tokia politikierių priesaika.

 

Turėjome respublikoną gubernatorių. Jis vetuodavo bet kokį įstatymą surištą su mokesčių didinimu. Demokratų įsitikinimais atrodo jog respublikonai ne amerikonai. Jam vadovaujant visą laiką koją kišo valstijos Seimo pirmininkas. Mat, gubernatorius nepasidavė pirmininkui būti tampomas už pavadėlių. Kaip žinome iš spaudos pranešimų, pats Seimo pirmininkas yra tampomas, įvairiais įtarimais, kartu su keliais Čikagos oldermenais, po federalines įstaigas. Per ilgai būnant valdžioje, žmonės įsitikina jog jie yra neliečiami. Neliečiamumas prilygsta korupcijai. 

 

Įvairūs gubernatoriai ir miestų merai pasirašinėja įvairias imigracines proklamacijas kurios bevertės nes jos ne įstatymai. Imigracijos įstatymus leidžia tiktai JAV Kongresas. O JAV Kongresas šiuo metu neveiklus, nes jis užsiėmęs tiktai prezidento nušalinimu, neturintis tam jokio pagrindo. Reiškia demokratai apsidirbę. Jiems pritiktų rusiškas posakis: „...дело телячья, обосралсья и стой“.

 

Praėjo Čikagoje taip labai garsinama „žydriųjų“ šventė – paradai. Mat jie turi kuo didžiuotis, nes jam vadovavo miesto merė. Nesuprantu, kodėl žiniasklaida taip nėrėsi iš kailio skelbdama apie renginius. Gal noras įtikti merei? Tai būtų padlaižiavimas.

 

Pasirodė pirmieji ženklai, jog spauda skelbusi išgalvotų įvykių karą prieš prezidentą, keičia kryptį. Atrodo, jog dantys atšipo, o liežuviai, nuo lojimų, apžėlė kaip šunų snukiai. Daug laiko praėjo, kol įsitikinta, kad laikas yra geriausias nepaperkamas teisėjas.
„Baby Shark Live“ sustos ir viename iš Čikagos pri...
Paskutinė suvažiavimo diena
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 23 Rugsėjis 2019