AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (29) Įvykiai reikalaujantys dėmesio

Tokios tokelės (29) Įvykiai reikalaujantys dėmesio

Vėliausiais pranešimais sužinojome, kad Venckienei buvo, per jos advokatą, praneštas jos paskutinis pralaimėjimas JAV Teisme. Kliūčių jos perdavimui Lietuvai nebeliko. Apie jos perdavimo Lietuvai eigą, kometuoti neįmanoma, nes mums niekas nepraneša kokiu greičiu ir kokia kryptimi sukasi valdžios krumpliaračiai. Tiek žinome, jog ji tebesėdi dar vis. 

 

Chaosas Čikagos O‘Hare oro uoste. Sulaikyti trys nepilnamečiai vaikai, JAV piliečiai, grįžtant jiems iš Meksikos. Baisu. Kodėl? Išsiaiškinkime. Pirmiausiai, juos lydėjusi moteriškė turėjo turistinę vizą ir įgaliojimus lydėti vaikus. Nieko blogo, bet pasieniečiai pastebėjo klastą. Vaikų pervežimas buvo priedanga palydovei įsibrauti į šį kraštą. Lydėjusią vaikus moteriškę į JAV neįleido, nes ji būtų tapusi dar viena nelegali gyventoja. Taip galvoja pasieniečiai. Ar neatrodo, jog nepilnamečiai vaikai, naudojami nelegaliems tikslams? Žinome, jog pasieniečiai taria paskutinį žodį kas įleidžiamas į šalį ir kas ne. Pasieniečiai, kol atvyks vaikų motina, paėmė vaikus savo globon. Tai ne vaikų areštas. Motina nevyko pasiimti vaikų, nes ji yra nelegali. Ką privalo daryti pasieniečiai tokiu atveju? Būti vaikų auklėmis? Viena Illinois Kongreso atstovė sužinojusi apie padėtį nepagailėjo įvairių neigiamų posakių pasieniečiams. Kartu aliarmuotas buvo ir Meksikos konsulas kuris neturi jokio balso šiuo atveju. Po derybų, jog pasieniečiai nedeportuos vaikų motinos, jai buvo perduoti vaikai. Reiškia, ir vėl tvarka kaip bažnyčioje.

 

Spauda visomis dūdomis šaukė, kad pasieniečiai areštavo tris nepilnamečius, JAV pilietybę turinčius, vaikus. Šiandieninis melas, tai žurnalistų pasididžiavimas. Žinome, jog Kongreso atstovai renkami kas du metai, tai šaukti ir valdžią niekinti būtina. Kuo garsiau ir dažniau šaukiama, tuo geresnė galimybė būti išgirstai ir būti perrinktai. Politika. Kur Tiesa? Kas ji tokia?

 

Pagyrimo verti tiktai pastabūs pasieniečiai. Ačiū jiems.

 

Federaliniai agentai neduoda ramybės net ir Illinois valstijos Seimo pirmininko pataikūnams, kartu, nors ir lėtai, įveldami patį Seimo pirmininką. Jeigu federalai nenustos persekioją „nekaltus“ ant aukštų laktų tupinčius pareigūnus, valstijoje gali įvykti „krachas“. Ar pagalvojame, kas įvyktų netekus Seimo pirmininko? Kas tuomet diriguotų valstijos Seimui? Problema? Išvada viena – demokratai prisidirbę. 

 

Žinome, kad valstijos ir Čikagos miesto pensijų fondai išgraibstyti, ir juos privaloma atstatyti, o pinigų nėra. Valstijos pensijų fondo atstatymui mokesčių naštą neš valstijos gyventojai, įskaitant ir Čikagos, nes jie yra valstijos sudėtyje. Čikagos merė nori, kad atstatant miesto pensijų fondą prie jo prisidėtų visos valstijos gyventojai. Keista, kodėl už miesto pinigų iššvaistymą naštą turi nešti visi valstijos gyventojai. Šitoje srityje ateityje galima tikėtis daug triukšmo, net iki JAV Aukščiausio Teismo.

 

Prezidentas Trumpas vėl kalamas prie kryžiaus. Kalamas, bet neprikalamas. Nepatiko jo pareiškimas „keturių grupei“ (The Squad), JAV kongreso narėms, kurios siūlo socializmą JAV. Prezidentas pasiūlė joms grįžti į savo kilmės kraštus, kuriuose betvarkė ir siaučia kriminalas, padėti atstatyti tvarką, ir grįžus į JAV įrodyti savo pasiekimus. 

 

Demokratų lageris ir žiniasklaida subruzdo lyg degantis širšių lizdas. Visi vienbalsiai pradėjo šaukti, jog tai rasizmas. Spauda pranešinėja, jog prezidentas sakė, kad jos grįžtų į savo kilmės kraštus, nors trys iš jų yra gimusios JAV, ir tik viena yra imigrantė. Spauda sugeba pranešti tiktai vieną sakinio dalį, jiems tinkančią, niekinant prezidentą, o kitą sakinio dalį nutylėti. Tai sąmoningas tikrovės nuslėpimas.

 

Aš asmeniškai girdėjau prezidento pasakytus žodžius, kuriuos žiniasklaida iškraipė nuteikiant daug piliečių prieš prezidentą. Prezidentas pasakė: “go back and help fix the totally broken and crime-infested places from which you came, then come back and show us how it is done.” Tai kur rasizmas? Reikia smerkti žiniasklaidą, ne prezidentą. Vėliau prezidentas tuos žodžius dar keletą kartų viešai pakartojo, bet žurnalistai supranta juos savotiškai. Bandymas įvairiais būdais kąsti prezidentui, jiems nesiseka.

 

Tą nesusipratimo triukšmą kelia „keturių grupė“ savo garsiais šauksmais socializmo reikalingumui JAV. Jos, Kongrese, yra naujokės. Žinodamos jog Atstovų Rūmų nariai renkami kas dveji metai, tai tas jų šauksmas sukelia tiktai tautos susiskaldymą. Amerikiečiai socializmo idėjų kratosi lyg velnias kryžiaus. Jas palaiko nelegalumą globojantis klanas. 

 

Skaitant, internete, didžiąją amerikietišką spaudą, stebina aiškus šališkumas prezidento nenaudai. Negeriau yra ir su televizija. Gaunu labai daug e-mail su iškraipytais pasisakymais, taip pat ir video klipus, rodančius tiesą, ir kur tiesa yra ištrinta ir jos vietoje rodomas melas. Pažiūrėjus tuos įvairius klipus, reikia atskirti kas už ir kas prieš, tikrus klipus prieš cenzūruotus klipus. 

 

Teko skaityti dar vieną kvailesnį įstatymą, paskelbtą Kalifornijoje, gubernatoriaus patvirtintą, kad kandidatai į JAV prezidentus, Kalifornijoje, privalo pateikti viešumai pajamų mokesčių atsiskaitymus. NUTS. Abejoju, kad teismai tokį įstatymą toleruotų. Juk renkamas JAV prezidentas, o Kalifornija yra JAV sudėtyje. Prezidentiniuose rinkimuose galioja federaliniai įstatymai, ir mokesčių įrodymai neprivalomi.

Elniai River Forest elgiasi visai kaip savo namuos...
Dusetos ir Aukštaitija
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019