AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (30) Kas mes tokie?

Tokios tokelės (30) Kas mes tokie?

Pasirodžius 2019-7-24 mano straipsniui „Įvykiai reikalaujantys dėmesio“, noriu dar kartą pasakyti, jog mano rašomi straipsniai yra pagrįsti faktais iš įvairių valstybių spaudos ir JAV TV pranešimų. Žinome, jog dar yra daug naujų ateivių lietuvių, kurie dar ne visiškai valdo anglų kalbą, todėl stengiuosi supažindinti susiįdomavusius su tikrais faktais. Čia ne politika. Politika gausis tuomet, kai pradėsiu agituoti už vieną ar kitą partiją arba kandidatą. 

 

Dėkoju visiems skaitytojams už gerus atsiliepimus. Taip pat dėkoju ir komentatoriams, nors kai kurie to vardo neverti, bet skaito. Ačiū ir turgelio administracijai. Ačiū visiems.

 

Viena mano straipsnio skaitytoja klausia, kodėl Čikagos lietuvių turgelyje leidžiama spausdinti „politines“ apžvalgas. Noriu pranešti, garbingai ir išsilavinusiai moteriškei, jog turgelis turi keletą skyrių, kurių vienas yra - diskusijos. Aišku, diskusijose nerasite nieko pardavimui nei pirkimui. Patariu gerb. skaitytojai pastudijuoti turgelio paskirtį prieš aušinant burną. Toliau. Aš prašiau administratorės suteikti man leidimą talpinti mano straipsnius turgelyje, kurį gavau ir ta suteikta teise naudojuosi. Taigi, kiauliškai į turgelį nelindau. Be turgelio, mano straipsniai spausdinami ir Amerikos Lietuvyje www.alietuvis.com .

 

Kadangi mano straipsnis jau „paseno“, pažvelkime į rezultatus. Žinome kiek žmonių perskaitę straipsnį paliko patenkinimo žymenį. Bet, nematome koks kiekis žmonių perskaitę nepaliko jokios žymės. Rezultatai tiesiog stulbinantys.

 

Komentarai. Tai kiekvieno rašyto, mano ar ne mano, straipsnio skaudžiausioji vieta. Čia viešai pasirodo lietuvių aukšto išsilavinimo kultūra, kur aukštai garbinami įvairiausi nešvankumai bei keiksmažodžiai. Ir taip rašo ir keikiasi ne kažkokie vežikai, kurių atsiprašau, bet save aukštu intelektu žymintys žmonės. Ar tai ne tautos didžiausia gėda. Šie žmonės rašyti, normalius, faktais pagrįstus komentarus, nesugeba. Gavę pastabą, tuojau pat šaukia apie spaudos žodžio laisvę. Nemanau jiem aiškinti apie spaudos žodžio laisvę, nes ne jų makaulėm tai suprasti. Tai tokie mes lietuviai.

 

Aišku, užkliuvo ir Venckienės deportacija. Siūlau, violetiniams, pasiskaityti prieš 25 metus JAV Aukščiausio Teismo priimtą sprendimą dėl deportacijos ir deportantų teisių:

Twenty-five years ago, the Supreme Court of the United States (SCOTUS) unequivocally affirmed these very points in INS v. Lopez-Mendoza stated, “A deportation proceeding is a purely civil action to determine a person's eligibility to remain in this country. The purpose of deportation is not to punish past transgressions, but rather to put an end to a continuing violation of the immigration laws. Consistent with the civil nature of a deportation proceeding, various protections that apply in the context of a criminal trial do not apply in a deportation hearing.”

Ar Venckienė kvailių ieško? 

Amerikiečių akimis žiūrint, ji yra nelegali imigrantė. Ji, JAV nėra padariusi jokių nusikaltimų ir nėra teista. Dabartinė jos padėtis rišasi su jos perdavimu Lietuvai. JAV Teismai nedaro kliūčių jos perdavimui. Violetinių tvirtinimai, jog ji turėjo leidimą gyventi ir dirbti JAV, yra iš piršto išlaužti. Leidimą gyventi ir dirbti, suteikia žalia korta.

 

Negalime spėlioti apie Venckienę ir kas gali įvykti ateityje. Aš nesu nei lankęs nei baigęs  „Tiksliųjų spėliojimų institutą“, todėl spėliojimų vengiu. 

 

Komentarai yra reikalingi ir būtini. Tiktai kultūringi. Komentarai taipgi duoda, nors ir retkarčiais, gerų pamokymų. Juos reikia priimti be piktumo ir paniekos komentatoriui. Taip pat skaitome labai daug komentarų, kurie su parašytu straipsniu neturi nieko bendro. Tai yra komentarai, jeigu juos tokiais galime vadinti, kur vieni kitiems pasiruošę, bet kuriuo momentu, perkąsti vieni kitiems gerkles net nežinodami už ką. Tai, viešai, vieni kitų vanojimai. Jie nepriimtini.

 

O mes grįžkime į tą užburtą ratą klausdami savęs: Kodėl mes esame tokie kokie esame? Ar todėl, kad mes lietuviai?

Rugpjūtį visai šeimai skirtos šventės
MINIATIŪROS
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019