AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (33) POLITIKA

Tokios tokelės (33) POLITIKA

Praūžus 2017 m. uraganui Irmai ir vėliau organui Marijai, Puerto Rico sala dar iki šių dienų pilnai neatstatyta nors Washington‘as suteikė nemažą pagalbą, skaičiuojant milijardais dolerių. Salos gubernatorius buvo priverstas atsistatydinti dėl korupcijos kaltinimų. Apkaltinti korupcija ir dėl lėšų iššvaistymo yra dar daugiau federalinių valdininkų. Prezidentas Trump‘as pasirūpino jų areštais. Trump‘as korumpuotų valdininkų nemėgsta. Ordnung muss sein.

 

FBI federalai rimtai įsisuko į Illinois valstijos įtakingus pareigūnus kratydami jų įstaigas ir butus, paimdami kompiuterius ir inkriminuojančios medžiagos. Čikagos ir valstijos demokratų partijos mašina braška. Federalai nutarę ją sunaikinti. Korupcija neprivalo būti toleruojama.  

 

Penki JAV Senatoriai, šantažo formoje (kai susidarys proga, jie skirs savo krypties teisėjus), nutarė nurodyti kaip Aukščiausias Teismas privalo nutarti dėl ginklų kontrolės. Nesuprantu, nes juk ne Senatorių pareigos nurodinėti Aukščiausiam Teismui. Tai Aukščiausio Teismo politizavimas. Šiai, į kairę pakrypusiai grupei priklauso ir Illinois Senatorius Dick Durbin. 

 

Neužtenka kabinėjimosi prie prezidento, tai dabar vėl užkliuvo vėliausiai paskirtas Aukščiausio Teismo teisėjas, apie kurį New York Times išspausdino šmeižiantį straipsnį, o kilus triukšmui, sekančią dieną, straipsnį atšaukė. Kas tie žurnalistai ir leidėjai virtę paskalų skleidėjais? 

 

Daug kalbama ir sakoma jog Lietuvos Seime sėdi tiktai debilai. Tai dar tik pusę bėdos. Amerikos debilai nori užimti prezidentūrą ir suteikti žmonėms gyvenimą kaip pasakose, kur skraidys kepti balandžiai ir ant medžių augs doleriai. Dolerių nuskynimui samdysime nelegalus meksikiečius. Taigi, pasiruoškime ateinantiems rinkimams balsuodami už NE demokratus. Debilus į valdžią išrenka tiktai debilai.

 

Įvairūs socializmai ir komunizmai valstybėse nešė skurdą ir žemino žmonių orumą. Dabar tokios propagandos paveiktiems žmonėms neįmanoma įrodyti ...izmų pragaištį, net ir dėstant faktus. Tai susikompromitavusios demokratų partijos atskilimas nuo tikrovės ir rinkėjų. Demokratai įsitikinę, kad šis  prezidentas privalo būti atstatytas. Viena jų blogybė yra, kad jie neturi kuo jį apkaltinti. Vien šauksmai gerų rezultatų neduoda. Šis JAV demokratų Kongresas pasižymi savo neveiklumu ir pagalių kaišiojimu į prezidentinio vežimo ratus. Už tokią „veiklą“, manau, jiems teks brangiai sumokėti. Dabar Kongrese prasidėjo prezidento atstatymo veikla. 

 

Tikrumoje, prezidentas privalo būti pagerbtas už iškėlimą viešumon viceprezidento Biden‘o ir jo sūnaus korupcinius veiksmus Ukrainoje. Toks korumpuotas, buvęs viceprezidentas, tapęs prezidentu, būtų šantažuojamas tos korupcinės valstybės. Tikimės, kad Biden‘as susipras atšaukti savo kandidatūrą, arba demokratai privalėtų parodyti am duris. Federalai, radę pakankamai inkriminuojančios medžiagos, gali jį net ir apkaltinti. Įstatymai visiems vienodi.

 

Prezidentas Trump‘as savo duotus rinkiminius pažadus vykdo. Bedarbystė JAV nukrito iki žemiausio lygio. Tai reiškia daugiau bedarbių pradėjo dirbti, mažinant pašalpų išlaidas. Kur bevažiuotumėm, visur matosi naujų namų statybos. Reiškia pirkimo galia padidėjusi. Bankai mielai duoda paskolas. Daug kur matosi ir naujai kylantys verslų pastatai. Tai prezidento MAGA. 

 

Prezidentas vadovaujasi sena nepakeičiama kapitalizmo sistema, kurios kertiniai akmenys yra privati nuosavybė, konkurencija, savanoriški mainai, pelnas, atlygis už darbą, ribota valstybės kontrolė. Kapitalizmas paremtas gamintojų ir vartotojų santykiais.

 

JAV Aukščiausias Teismas skelbia vis palankius sprendimus prezidentui, lyg žaisdamas su demokratais, varydamas juos iš proto. Dėmesio verti prezidento imigracijos nurodymai kurie nepatinka demokratams. Prezidentas sako, norint imigruoti į JAV, reikia užsiregistruoti gyvenamosios šalies JAV konsulate, ir laukti savo eilės. Demokratai nori, kad norintiesiems būtų galima atvykti ir likti šioje šalyje kol jų prašymai bus svarstomi. Pagal demokratus gauname legalius nelegalus. Patirtis rodo, jog jie, atvykę išsisklaido po visą kraštą kuriame, reikalui esant, juos surasti neįmanoma. Taip šis kraštas ne tik okupuojamas, bet ir alinamas. Jiems reikalinga pastogė, maistas, sveikatos priežiūra ir vaikų mokinimas. Tas išlaidas turėtų padengti amerikiečiai mokesčių mokėtojai. Šiems tokia politika nebepatinka, bet demokratai to nesupranta ir nemato. Atvirų sienų politika, kurią siūlo demokratai, neveikia, nes valstybė be sienų nebe valstybė. Daug kas mėgsta prikaišioti, kad JAV yra imigrantų valstybė. Teisingai. Tie kurie taip kalba apie šią imigrantų valstybę, neužsimena apie veikiančius įstatymus, kurie nustato kiek iš kokios šalies imigrantų gali atvykti į JAV legaliu būdu. Tai tokia yra ši imigrantų valstybė. Priminsiu, jog ne šis prezidentas sutvėrė šiuos imigracinius įstatymus. Jis juos tik vykdo. Tai jo tiesioginė pareiga, nes tų įstatymų vykdymui pritaria ir šalies Aukščiausias Teismas.

 

Pažvelkime į California valstiją, kur nelegalams skiriama daugiau dėmesio nei savos šalies piliečiams. Valstija žengdama link bedugnės, susilaukė prezidento kritikos dėl apsileidimo su benamių būkle. Jie, (benamiai) atlieka gamtos reikalus, nesigėdindami, net ant šaligatvių, „užminuodami“ juos praeiviams. Prezidentas žada siųsti EPA agentus būklei ištirti ir imtis atitinkamų veiksmų. Gal Californijos išrinktieji (demokratai) susipras dėmesį atkreipti į savus piliečius suteikiant jiems reikalingą paramą, vietoje jos suteikimo nelegalams. Netikėtina, kad balsuotojai įgaliojo juos tokiems veiksmams.

 

Daug girdime kalbant, jog prezidento elgesys yra nenormalus. Nejaugi? Tie, kurie taip kalba, privalėtų pažvelgti į veidrodį.

 

Dabar, atsisėskime, atsiloškime, ir stebėkime šį prezidento apkaltos cirką, nes tai retas įvykis Amerikos politikoje (man tai trečias). Neužmirškime apsirūpinti alumi. „Švyturio“ alumi. Procesas gali užtrukti.Spalis Čikagoje – miesto lipdukų amnestijos mėnuo
„Real ID“ korteles keliaujantieji turės įsigyti pe...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 16 Gruodis 2019