AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (34)  POLITIKA. Drain the swamp - Nusausinkime pelkyną

Tokios tokelės (34)  POLITIKA. Drain the swamp - Nusausinkime pelkyną

Prezidentas nepasiduoda. Gerbdami savo prezidentą, padėkime jam naikinti korupciją.

 

Pavyzdžiui imkime paskutinius šešis JAV prezidentus ir trumpai aptarkime jų nuopelnus. 

 

Seniausias JAV prezidentas, demokratas, Jimmy Carter, garbingai atlikęs savo pareigą, yra neturtingiausias, gyvenąs savo 175,000,00 dol. vertės namelyje. Jis, nors ir senas, laiką leidžia savanoriaudamas statybose neturtingiesiems. Apsipirkinėja savo gyvenamame miestelyje. Jokių korupcijos požymių.

 

Prezidentas Reagan, respublikonas, pasižymėjo atleisdamas neteisėtai bandžiusius streikuoti oro skrydžių kontrolierius. Grįžimui atgal į darbą, durys jiems buvo užtrenktos. Dar jis pasižymėjo Gorbačiovui tardamas NE. Švarus, be korupcijos požymių. Miręs.

 

Prezidentas Bush (tėvas), respublikonas, švarus, be korupcijos požymių. Miręs.

 

Prezidentas Clinton, demokratas, pasižymėjo lakstydamas paskui sijonus, nes jo žmona Hillary nežinojo kas yra sijonas ir jį nevilkėjo. Apkaltintas, bet išlaikęs prezidentūrą. Vėliau su žmona Hillary, įsivėlęs į korupciją.

 

Prezidentas Bush (sūnus), respublikonas, švarus, be korupcijos požymių.

 

Prezidentas Obama, demokratas, ir pirmas JAV išrinktas, net dviem kadencijom, juodaodis prezidentas. Jam prezidentaujant, paaiškėjo jo valstybės sekretorės Hillary Clinton įvairios, korupcinį požymį turinčios machinacijos, kurios ją persekioja iki šiai dienai. Jos, ir jos vyro prezidento Clinton dėka, Clinton Foundation praturtėjo 145 milijonais dolerių, perleidžiant 20% JAV urano pramonės rusų kontrolei. Dabar dar paaiškėjo, jog Obamai būnant prie valstybės vairo, jo viceprezidentas Biden kartu su sūnumi Ukrainoje įsivėlė į korupcinį skandalą asmeniškam praturtėjimui, naudojant amerikiečių mokesčių mokėtojų lėšas, kurį viešumon kelia dabartinis prezidentas Trump. Nejaugi iš tų Biden korupcijos veiksmų nieko nenukrito į prezidento Obama kišenių? Pasirodo, pagal prezidentą Trump, Obamos prezidentavimo laikotarpiu, aukščiausiose valstybės valdymo sluoksniuose vyko aukščiausio laipsnio korupcijos veiksmai, su korumpuota užsienio valstybe, asmeniškiem praturtėjimam amerikiečių mokesčių mokėtojų sąskaita. Sakoma, jog toks tokį sutiko ir ant alaus pavadino.

 

Dabartinis Prezidentas Trump, respublikonas, nuo pat išrinkimo dienos demokratams nepriimtinas ir iki šiol jie stengiasi juo atsikratyti, kas jiems nesiseka. Demokratai, nesugebėdami apkaltai surinkti įrodomosios medžiagos, patys klimpsta gilyn į melo liūną. Dabar, demokratai įniršę, kad prezidentas iškeldamas į viešumą eks-viceprezidento Biden korupcinius nusižengimus užkirto kelią jam stoti prie valstybės vairo. Užtai prezidentas Trump privalėtų būti pagerbtas. 

 

Prezidentas nepasiduoda demokratų kritikai. Jis ir toliau sėkmingai žuvauja pačių demokratų sudrumstame vandenyje. 

 

Sunku suprasti, kaip Facebook cenzoriai sustabdo jų nuomonei nepriimtinus pasisakymus. Kodėl jie prieš laisvą žodį? Žinome, jog jiems prezidentas Trump nepatinka, tai dar niekas jiems nesuteikia cenzūravimo įgaliojimų. Laisvas žodis priklauso visiems, be išimčių.

 

Žinias, kokias beklausytumėm, prezidentas ir respublikonų partija yra labiausiai niekinami. Nors prezidento ekonominės užmačios paskelbtos per rinkimų eigą jau pastebimos, demokratams neįtinka ir neįtiks, mat jis ne jų prezidentas. Jau beveik tris metus demokratai JAV Kongrese bando apkaltinti ir atstatydinti prezidentą, bet neranda jokių įkalčių Senato įtikinimui. Įvairių komisijų apklausinėjimai neturi reikšmės, nes Atstovų Rūmuose dar nebuvo balsavimo dėl apkaltinimo atstatydinimui. Be teigiamų rezultatų, Senatas atstatydinimo veiksmų nesiima.  

 

Daug draugų ir pažystamų tiesiog „galvas guldo“ už demokratus net nesuprasdami kodėl. Jie vis galvoja, tikriausiai, kad respublikonai ne amerikiečiai.

 

Dabar belieka laukti rinkimų ir stebėti kokį galingą kozirį mes prezidentas Trump. Be jokių abejonių jis jį turi, ir tas jo koziris nulems jo perrinkimą. Palinkėkime sėkmės.

Šeši Illinois restoranai, idealiai tinkantys pasim...
Rudenėlio gėrybių paroda Čikagos lituanistinėje mo...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019