AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (35) MIŠINYS

Tokios tokelės (35) MIŠINYS

Kalifornijos valstija - keista valstybė atsiradusi valstybėje. Kalifornijos gubernatorius, kaip pastebima, pasirašo bet kokį įstatymą koks jam pakišamas. Kaip toli gali nueiti Kalifornija ignoruodama federalinius įstatymus. Vien tik saulėtu oru gyventi neįmanoma.

 

Kai mes apleidome Čikagą persikraustydami į Joliet miestą, pavėluotai sužinojome, ir dabar, iš tolo, galime išdidžiai pareikšti, kad Čikagoje gyvenimas gerėja. Mes pražiopsojome. Čikagos miesto valdžia atleidžia įvairius prasižengimus, kaip už automobiliams nepirkimą miesto lipdukų; geltonos klumpės prasižengimus ir net nereikalaujant baudų už bibliotekų knygų pavėluotą arba visišką jų negrąžinimą bibliotekom. Čia tik keletas lengvatinių pavyzdžių. Visų nežinau, todėl jų ir nevardinsiu. Keista, kad miesto valdžia tokias baudas dovanoja, beveik sakydama: „Darykite nusižengimus, viskas bus atleista“. Nejaugi miestas užsigeidė konkuruoti su bažnyčia? Jeigu miestas sugebės tokiu tempu žengti „žingsnį pirmyn, du atgal“, tai galėsime parduotuvėje vežimėlį prisikrauti įvairių prekių ir prie kasos kasininkei pasakyti: „miestas apmokės“. Gal taip einama prie tikslo: „kiekvienam pagal jo poreikius“? Rusas pasakytų, kad gyventi pasidarė linksmiau - machorka atpigo (жить стало веселей, табачек подешевел).

 

Dar, su savo nurodymais miestui, ant streiko briaunos esanti mokytojų unija peržengia savo ribas nurodydama miestui kaip ir kur turi gyventi kai kurie mokiniai bei mokytojai, įvairių mediciniškų reikalavimų ir pan. Nepastebėjau, kad mokytojų unija būtų išrinkta vadovauti mokyklų sistemai. Kas tuomet mokins vaikus? Mokytojai, su savo nenaudėliais unijų vadais, peržengdami savo ribas įsibrovė į svetimą daržą. Tas neleistina. Ar dabartinė miesto vadovybė sugebės pasekti prezidento Reagan pėdomis? Nejaugi miesto valdžia ir toliau pripažins unijų diktatūrą? Turiu omenyje tiktai valdiško sektoriaus unijas.

 

Valdžios sektorių aptarnaujančios unijos darosi vis įžūlesnės reikalaudamos vis daugiau. Tai unijų vadovų duona. Unijoms svarbu kontroliuoti korumpuotą valdžią, ypač Illinois valstijoje, kur įsisukę federalai jau šienauja nesąžiningus korumpuotus politikus, kurie priklauso demokratų partijos elitui. Aišku, kaltas respublikonas prezidentas. Gal todėl jis taip begėdiškai, nedalyvaujant jokiems miesto atstovams, Čikagoje buvo priimtas atvykęs kalbėti į International Association  of Chiefs of Police (IACP) suvažiavimą. Jį garbingai sutiko tiktai Fraternal Order of Police unijos prezidentas. Tai miesto didžiausia gėda negerbti savo šalies prezidentą. Ar gali miesto vadovai reikalauti, kad jie patys būtų gerbiami? Pirmiausiai reikia išmokti gerbti save, tuomet gerbsi ir kitus, ypač asmenis prezidento pareigose.

 

Apie Čikagos didžiąją spaudą net kalbėti neverta. „Tikriausiai“ jie net negirdėjo, kad atvyko JAV prezidentas. Tai, pagal jų žargoną, reiškia nešališkumą.

 

Žinome, jog Čikagos mieste draudžiama laikyti gyvulius. Aną dieną, žiūrint 7 kanalo žinias, pastebėjau jog mieste auginamos ožkos ir vištos, o pasipiktinimą kaimynams kelia gaidžiai, kurie, kaip laikrodis, kas rytą kakakurena pagal jų pačių instinktą piktindami gamtos negerbėjus. Suprantant lietuviškai, pagal lietuviškus posakius žinome, kad ožka ne gyvulys, o višta ne paukštis. Sakoma, jog ir boba ne žmogus. Nepatinka? Bandykite paneigti lietuviškus posakius. Neįmanoma suprasti, kodėl miestas kabinėjasi prie tų ožkų, vištų, kurie net ne gyvuliai, ir prie bobų, kurios nevadinamos žmogumi, bet valdančios tas fermas. Tikri „cūdai“.  

 

JAV Kongrese prezidento atstatydinimo burbulas kiauras. Nors prezidentas Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkę išvadino trečios klasės politike ir prašė, kad žmonės pasimelstų už ją, ji, nepasiduodama, taip pat prašė žmonių ir pati žadėjo pasimelsti už prezidentą. Jie vienas kitam prikiša psichiatrinius sutrikimus, kas reiškia, jog jie protingi, tik skirtingų nuomonių ir partijų. Kaip jie gali melstis vienas už kitą kišenėse rodydami špygas vienas kitam?

 

Dabar visi duomenys rodo, jog ne JAV Kongresas, o tik viena demokratų partija nori nuversti prezidentą. Tai reiškia valdžios perversmą. Tai ne demokratinis žaidimas. Jis, JAV negali būti toleruojamas. Tai demokratų partijos pražūtingas elgesys. Dabar JAV Kongrese Atstovų Rūmuose prasidėjo prezidento atstatydinimo cirkas. Nepražiopsokime! Cirkas veltui. Jo laikas neribotas.

 

O mes pasimelskime, kad Trump‘as būtų perrinktas, ir trečios klasės politikė išmesta iš politikos. Gal jai verta būtų pasiūlyti auginti anūkus, tik po psichiatrinio patikrinimo. Juk ji pensinio amžiaus. 

 

Nekreipkime dėmesio, kad Hillary Rodham Clinton skelbiasi Dievo parinkta būti pirmąją moterimi JAV prezidente. Nemanau, kad psichiatrija jai bepadėtų.

 
Alvydas Šiuparis ir ambasados diplomatai pagerbė l...
Čikagos „Portillo's“ – tarp geriausių greito maist...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2019