AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Tokios tokelės (36)

Tokios tokelės (36)

 

Fanatiškumas JAV prezidento atstatydinimui įsisiūbavo. Atstovų Rūmų demokratai, turintys daugumą Rūmuose, respublikonų partijos atstovus prie apklausinėjimų prileidžia labai ribotai. Vyksta sovietinio stiliaus apkaltinimai. Tai yra vienos partijos veiksmai, tiksliau sakant, tai politinis valdžios vertimas. Demokratai Atstovų Rūmuose žino, jog jų kaltinimai prezidentui, pasieks JAV Senato Rūmus, kur tie patys kaltintojai bus smulkiai tardomi. Senato pareiga yra teisti, o teisiant teisė apklausti liudytojus. Laukia ilgas teisimo ir tardymo laikas, arba kaip jau dabar Senatas sako, kad kaltinimai bus, tikriausiai, „dead on arrival“. Jeigu taip ar panašiai pasitvirtintų, tai būtų baisus smūgis demokratams. Reiškia, trejų metų kaltinimų ieškojimui laikas, sunaudojant milijonines sumas, neduodantis apkaltinimui pakankamos medžiagos, nieko nelaimint, demokratams būtų nepernešamas smūgis.

 

Demokratai, nuo pat Trump‘o išrinkimo dirbo, be atvangos, jo nušalinimui. Visą laiką dirbo, kniso, bet nerado už kokius prezidento nusižengimus jį atstatydinti, kol atsirado Ukrainos korupcijos skandalas, kuris yra labai neaiškus. Demokratams, tai naujas kabliukas, be slieko, ant kurio niekas nekimba.Pasirodo, jog buvęs viceprezidentas Obamos prezidentavimo laikotarpiu, įvėlė savo sūnų, kartu ir save, už didelius pinigus į tą kyšininkavimo pragarą. Jo, viceprezidento, įsivėlimas nesibaigė vien tik Ukrainoje. Minima yra ir Kinija, net ir dar daugiau kraštų kurie gavo stambias sumas pašalpų iš JAV. Tai neleistinas, naudojant tarnybinę padėtį, pralobimas JAV mokesčių mokėtojų sąskaita, kartu ir JAV žeminimas pasaulio akyse. Vis daugiau kaltinimų atsiveria buvusių aukštų demokratų partijos, valstybės tarnyboje, pareigūnų įsivėlusių į panašius nusikaltimus. Tuometinė JAV Ambasadorė Ukrainoje apie tuos korupcijos nusižengimus „nieko nežinojo“. Jeigu nežinojo, tai kodėl nežinojo, ir galbūt „už kiek“ nežinojo. Demokratai liko nepatenkinti kai prezidentas Trump ją pakeitė kitu ambasadoriumi. Tai prezidento teisė.

 

Dabar ginčijamasi JAV Kongrese, Atstovų Rūmuose, žinių rinkimo komiteto apklausinėjimuose apie prezidento Trump‘o įsikišimą, jog jis sustabdė skirtą pašalpą Ukrainai, kol ji netikrins buvusio viceprezidento ir jo sūnaus nelegalų praturtėjimą panaudojant užimamą poziciją valstybės aparate. Iki šiol šie kaltinimai per apklausą demokratams teigiamų rezultatų dar nedavė. Demokratai kaltintojai yra nepavydėtinoje padėtyje. Dabar visą surinktą turinį „Intelligence comittee“ perdavė Kongreso „Judicial Comittee“, kurie ją peržiūrėję, kaltinimus dėl atstatydinimo, perduos JAV Senatui. „Judicial Comittee“ pirmininkas tiek suįžūlėjo, kad net išdrįso JAV prezidentui siųsti ultimatumą. Kokie jo, kaipo Atstovo, įgaliojimai taip elgtis su JAV prezidentu? Ar tai paskutinis demokratų pasispardymas?

 

Prezidentas Trump, netoleruodamas korupcijos viršūnių sluoksniuose, paviešinęs korupciją Ukrainoje, atliko didelį gerą darbą, pašalindamas korumpuotus asmenis nuo, ateinančiuose rinkimuose, galimybių stoti už valstybės vairo.

 

Taigi, iki šiol turime tiktai cirką. Tai labai brangus cirkas, mokesčių mokėtojams kainuojantis milijonus dolerių. Ar tai kam svarbu? Juk jie valdžioje. Manau, jog per rinkimus 2020 demokratams, nors ir po laiko, atsidarys akys.

 

Juk demokratai, nuo pat Trump‘o išrinkimo (trys metai), jį kaltina nerasdami kaltinamos medžiagos. Dabar jie remiasi neaiškiu išdaviku, kuris girdėjo apie prezidento pokalbį su Ukrainos prezidentu iš kitų. Tai paskalos neturinčios jokios vertės. 

 

Prezidentą būtina remti, nes jo politikos dėka, pasaulio politikai subruzdo, pažindami kas yra JAV. Rusija iš didžiųjų valstybių tarpo nustumta ir nei matoma nei girdima. Prezidentas su rusais nedraugauja, kaip kad darydavo ankstesnieji JAV prezidentai. Kinijai taip pat uždėjo apynasrį susitvarkant su muitais. Kinai pajuto, jog Amerika ne jų produkcijos sąšlavynas. Trump‘as įsitikinęs, jog neverta dalinti Amerikos mokesčių mokėtojų pinigus valstybėms kurios, gavusios tuos pinigus, spjaudo Amerikai į veidą. Ir tam pritaria beveik kiekvienas amerikietis.

 

Prezidentas, įsitikinęs savo teisėtumu, tvirtai žengia siekdamas savo tikslo „Make Amerika Great Again“ (MAGA). Minkštakūniai politikieriai negali patikėti ir jo veiksmams pritarti, nes daug metų JAV prezidentai lankstėsi ir Rusijai ir Kinijai.

 

Taip pat prezidentas tarė nepagyrimo žodį Meksikai, Venesuelai ir kitoms pasaulio valstybėms, kurios grasina nušluoti Ameriką nuo žemės paviršiaus. Jis sako, lokite, o aš žengiu pirmyn. Ir jis teisus. Amerika, nors ir turi savo nesutarimų, bet jos demokratija yra tvirčiausia pasaulyje, todėl nesunaikinama.

 

Atrodo, jog Kongreso demokratai atrado kampą ir jame užsidarė. Jie bijo Trump 2020.

 

Mūsų, Illinois valstijotos Seime, Springfield‘e, aukšti demokratų partijos atstovai vienas po kito atsistatydina. Nejaugi jie pavargo praturtėdami savo pareigose? Atrodo, jog jie pradėjo užuosti belangių kamerų dvoką. Įsisukę federalai, be gailesčio, naikina tą Illinois valstijos demokratų „mafiją“. Pradžią matome, o apie pabaigą galime tik įsivaizduoti.

 

Gerbiami skaitytojai! Mano straipsniams „Čikagos lietuvių turgelis“, po paskutinio mano straipsnio „Violetiniams“, užtrenkė duris. Mano straipsnis buvo rašytas be jokių pažeminimų ir šmeižtų. Kaip ir anksčiau, lyg įsakymu, pasipylė, mano adresu, šmeižtai. Visgi yra „turgelio“ taisyklės netoleruojančios šmeižtų. Teisingai, šmeižtai privalo būti ištrinami. Taip ir įvyko.  Vietoje šmeižtų blokavimų (juk ten saviškiai), nutarta blokuoti mano straipsnius. Blokuojant mane, šmeižtų kampanija dingo. Tai saliamoniškas sprendimas. Gaila, kad nebuvo atsižvelgta į daugumą skaitytojų, kurie į mano straipsnius atsiliepdavo teigiamai. Tai cenzūra, dvelkianti sovietine praeitimi.

 

    

 

 
Įsigaliojus žiemos sezono draudimui, Čikagoje nuvi...
Tinley Park gyventojai reikalauja imtis veiksmų dė...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Sekmadienis, 15 Gruodis 2019