AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Trump ir Kim

Trump ir Kim

Kalbama ir rašoma, jog Trumpas „beveik“ nieko negavo iš Kim. Beveik. Kiek, daug ar mažai, yra tas „beveik“, mes nežinome. Svarbiausia, JAV prezidentas nepasididžiavo sutikęs pasikalbėti su Šiaurės Korėjos diktatoriumi. Tai, be abejo, jau didelis „gavimas“.

 

Ir ko tik neprisigalvojama norint suniekinti JAV prezidentą. Pastebėjau vieną antraštę: „Trumpas saliutuoja Š. Korėjos generolui“. Taip, toks video klipas, kur Trumpas sveikinasi su Š. Korėjos delegacijos nariais, Facebook‘e buvo, bet jis „dingo“. Žiūrint į antraštę, ir į foto kadrą, atrodo jog Trumpas daro nusikalstamą nusižeminimą saliutuodamas Š. Korėjos generolui. Tikrasis video klipas neberodomas. Jo vietoje randame čia minimą priešpaskutinį kadrą kuriuo žeminamas JAV prezidentas.

 

Deja, tikrenybė yra kitokia. Trumpas, sveikindamas iš eilės visus Š. Korėjos „činovnikus“, tiesė ranką ir tam generolui. Šis, pagal karišką tradiciją, saliutavo JAV prezidentą, ir tik po saliuto tiesė ranką Trumpui. Tuo momentu Trumpas gražino jam saliutą ir tik po gražinto saliuto įvyko pasisveikinimas rankomis. Juk kariuomenės tradicija, kai žemesnio laipsnio karininkas saliutuoja vyresnį, nesvarbu kokio krašto ir net jeigu priešai. Taip ir Š. Korėjos karininkas, Armijos generolo laipsnio, saliutavo JAV prezidentą, kuris yra JAV karinių pajėgų vyriausias vadas. Aišku, pagal tradicijas Trumpas saliutą gražino. Tai ne JAV prezidento nusižeminimas.

 

Žinome, jog vienas paveikslas gali atstoti tūkstantį žodžių. Taip ir čia, žiniasklaida manipuliuoja paveikslais norėdama pakenkti JAV prezidentui. Dalinai tokie dalykai turi pasisekimą, kol žmonės supranta ko siekiama. Nejaugi žiniasklaida nežino, kad viskas šiandieną yra filmuojama, ir tie klipai yra laikomi archyvuose istorijai? Tad ko siekiama žeminant ir niekinant JAV prezidentą?

 

O kaip kai kurie lietuviai atsiliepia apie JAV prezidentą? Turime vieną lietuvį įžeidžiančiais žodžiais išreiškusį savo nepasitenkinimą JAV prezidentu Trumpu. Tai Gintaras Barkauskas, kuris JAV prezidentą išvadino (perduodu neiškraipytus jo žodžius): Asshole. Uneducated, narcissistic, and totally immoral. Trump is an embarrassment and a morally corrupt person!

 

Ar leistina taip niekšiškai atsiliepti apie JAV prezidentą? Ar tai ne baustinas prezidento įžeidimas? Gal tam šmeižikui tikrai reikalingas psichiatras? Tai niekšingas asmuo, žeminantis Lietuvą bei gėdą užtraukiantis visiems lietuviams pasauliniuose interneto puslapiuose.

 

Keletą kartų komentaruose reikalavau, kad jis už JAV prezidento įžeidimą atsiprašytų. Drąsos apšmeižimui jis turi, bet atsiprašymui ne. Kas jis toks? Į mano lietuviškai rašytus komentarus atsiliepia tiktai anglų kalba. Tai apgailėtina žmogysta. Juk jis lietuvis, nors ir apipuvęs.

Į Čikagos universitetą galima bus stoti ir be SAT ...
Festivalis „Yaga Gathering“ 2018: modernaus meno g...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 18 Lapkritis 2019