AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute įteiktos vardinės lietuvių išeivijos mecenatų stipendijos

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute įteiktos vardinės lietuvių išeivijos mecenatų stipendijos

Kaip ir kasmet prieš šv. Kalėdas, taip ir šiais metais gruodžio 21 dieną Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje rinkosi Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai, jų kolegos ir artimieji, akademinės bendruomenės nariai į jau tradiciniu tampantį renginį – Lietuvių Fondo skiriamų vardinių Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų įteikimą. Šiais metais drauge buvo įteiktos dar vienų lietuvių išeivijos mecenatų – Liūto ir Francoise Mockūnų – vardinės stipendijos.

Lietuvių Fondo darbai matomi ir girdimi visame pasaulyje, jo skiriama parama padeda išlaikyti ir stiprinti lietuvybę Europos, Pietų Amerikos ar Australijos, per įvairius visuomeninius, kultūrinius projektus Fondo parama pasiekia Lietuvos žmones. Lietuvių Fondo rėmėjų bei aukotojų pastangomis yra įsteigtas ne vienas vardinės stipendijos fondas, iš kurių yra skiriamos stipendijos Lietuvos studentams. Nuo 2001 m. VDU studentams skiriamos žymaus lietuvių išeivijos visuomenininko Br. Bieliuko stipendijos yra skirtos remti gabius, gerai besimokančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti visuomeninėje, mokslinėje veikloje. Istorikės V. Daugirdaitės-Sruogienės vardinė stipendija kasmet yra skiriama jauniesiems mokslininkams, dirbantiems mokslinį darbą Lietuvos istorijos srityje. Šiais metais Br. Bieliuko vardo vienkartinės stipendijos buvo skirtos Menų fakulteto Naujųjų medijų meno programos IV kurso studentei Mildai Gineikaitei, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Europos Sąjungos viešosios politikos ir administravimo programos II kurso magistrantei Karolinai Vitkutei, Katalikų teologijos fakulteto Pastoracinės teologijos programos II kurso magistrantui Gintui Petkevičiui. V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendija buvo įteikta Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos programos II kurso magistrantui Tadui Šauliui.

Renginio metu Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius pasidžiaugė gražia tradicija ir priminė visiems susirinkusiems iškilias Br. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės asmenybes. Renginyje dalyvavo Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje, LF valdybos narys Leonas Narbutis, perdavęs studentams Fondo sveikinimus. Stipendininkams buvo įteikti diplomai, Lietuvių Fondo sveikinimo raštai bei padovanotos Lietuvių išeivijos instituto išleistos knygos.

Renginį vedė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis, pristatęs Liūto ir Francoise Mockūnų stipendininkus ir įteikęs jiems vardines stipendijas. Šios stipendijos nuo 2010 metų yra skiriamos studijoms arba praktikoms bei jaunųjų mokslininkų stažuotėms užsienyje. Šiais metais L. ir F. Mockūnų stipendijų laureatais tapo VDU istorijos doktorantai Simonas Jazavita ir Gediminas Kasparavičius ir Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Šiuolaikinės politikos studijų magistrantas Manvydas Džiaugys.

Susirinkusieji sveikino stipendininkus ir džiaugėsi jų pasiekimais. Dėkodami už gautus apdovanojimus studentai kalbėjo, kad šios stipendijos jiems yra ne tik materialinė parama, bet ir moralinė, dvasinė paskata mokslinei bei visuomeninei veiklai plėtoti.

VDU informacija

Nuotraukos (VDU archyvo nuotr.):

 

DSC_7829 – Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Vandos Daugirdaitės-Sruogienės stipendiją gavęs Tadas Šaulys, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius

DSC_7833 – Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Broniaus Bieliuko stipendiją gavusi Karolina Vitkutė, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius

DSC_7836 – Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Broniaus Bieliuko stipendją gavusi Milda Gineikaitė, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius

DSC_7838 – Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Broniaus Bieliuko stipendiją gavęs Gintas Petkevičius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius

DSC_7865 – Stipendijų laureatai (iš kairės):: Manvydas Džiaugys, Lietuvių Fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius, Gediminas Kasparavičius, Karolina Vitkutė, Gintas Petkevičius, Milda Gineikaitė, Simonas Jazavita, Tadas Šaulys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis. Įdomus istorinis faktas – nuotraukoje studentai stovi prie trispalvės Lietuvos vėliavos – tai autentiška, beveik 100 metų senumo vėliava, kurią Lietuvių išeivijos institutui padovanojo Lawrence, MA (JAV) lietuviai.

Tokios tokelės
Į Aspeną kviečiami kalnų slidinėtojai
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Pirmadienis, 23 Rugsėjis 2019