AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

L. Linkevičius apdovanojo „Lietuvos diplomatijos žvaigžde“ JAV lietuvių bendruomenę

L. Linkevičius apdovanojo „Lietuvos diplomatijos žvaigžde“ JAV lietuvių bendruomenę
Kovo 7 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ministerijos garbės ženklu – „Lietuvos diplomatijos žvaigžde“ už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros sklaidą apdovanojo JAV lietuvių bendruomenę. Apdovanojimą ministras įteikė bendruomenės pirmininkei Sigitai Šimkuvienei-Rosen Vašingtone surengto iškilmingo Lietuvos valstybės šimtmečiui skirto priėmimo metu. „Šiandien švenčiame Lietuvos laisvę ir Lietuvos–Amerikos partnerystę dideliame draugų būryje. Norėtųsi padėkoti kiekvienam...
Continue reading
271 Hits
0 Comments

Vašingtone aptartas Lietuvos bendradarbiavimas su JAV ir pasaulio žydų organizacijomis

Vašingtone aptartas Lietuvos bendradarbiavimas su JAV ir pasaulio žydų organizacijomis
Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kovo 8 d. Vašingtone susitiko su svarbiausių pasaulio ir JAV žydų organizacijų vadovais ir atstovais. Lietuvos ambasadoje Vašingtone tradicija tapusio ministro susitikimo metu aptarti svarbūs tarptautiniai ir dvišalio bendradarbiavimo klausimai: kova prieš antisemitizmą ir kitas neapykantos formas, Irano politika, Artimųjų Rytų taikos procesas, Lietuvos žydų...
Continue reading
181 Hits
0 Comments

NAUJA  KNYGA

NAUJA  KNYGA
Prieš pat Kaziuko mugę išleistas žymios tautodailininkės, sertifikuotos meistrės Lietuvoje Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knygos „Margučių marginimas Aukštaitijoje“ antrasis papildytas leidimas. Ši knyga sudomins liaudies meno mylėtojus, visus besidominčius tradicine tautodaile. Tai mokomasis leidinys, plačiai pristatantis tradicines lietuviškų margučių marginimo technikas: skutinėjimą bei išrašymą  karštu vašku. Taip pat aprašomi nauji, šiuolaikiniai kiaušinių marginimo būdai: puošimas šiaudais, karpiniais, džiovintomis...
Continue reading
196 Hits
0 Comments

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ

NUO MALDOS IKI DAINOS. BRIGHTON PARKO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO LIETUVIAI PAMINĖJO VASARIO 16-OSIOS,  KOVO 11-OSIOS IR LIETUVOS 100 METŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS JUBILIEJŲ
Su Dievo pagalba šis mažas Čikagos lietuviškas kampelis įstengė pagerbti Lietuvą, švenčiant jos 100 metų Nepriklausomybės jubiliejų. Vasario 18 dieną, tautiniais rūbais pasipuošę, nešdami JAV ir Lietuvos vėliavas, prie lietuviškais motyvais išpuošto altoriaus žengė Vytas Stanevičius, Jonas Subata ir Vilija Vakarytė.  Kun. Gediminas Keršys savo pamoksle priminė, kad Lietuva laikoma Marijos žeme, buvo sukalbėta speciali malda...
Continue reading
164 Hits
0 Comments

Lithuanian City of Chicago Club renginys „Pieškime Lietuvą kartu“

Lithuanian City of Chicago Club renginys „Pieškime Lietuvą kartu“
Lithuanian City of Chicago Club (LCCC) susiformavo prieš metus. Per tuos metu LCCC   jaunuoliai surengė nemažai įvarių renginių, norėdami kuo tikslingiau pasiekti savo tiklsą – „Suvienyti jaunus lietuvius su įvairia gyvenimo ir darbo patirtimi, gyvenančius Čikagoje bei Čikagos apylinkėse, kurie galėtų tobulėti drauge su  bendraminčiais profesinėse srityse, skleisti žinią apie Lietuvą ir lietuvius, bendrauti ir dalintis...
Continue reading
303 Hits
0 Comments