AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Kerštas ar neapykanta

Kerštas ar neapykanta
Sunku, arba išvis neįmanoma suprasti, kodėl lietuvių tarpe toks kerštas arba neapykanta kitaip mąstantiems. Tą patyriau spaudoje man primetamais išgalvotais apkalbėjimais. Prie tos neapykantos mano adresu, esu pripratęs. Tad ypatingai nesureikšminu ir šį „aplojimą“. „Bičiulystei“ yra nepriimtinas mano straipsnis „Ką veikia veiksniai“. Straipsnyje užgavau jų judėjimo stabus. Jau vien tik „Bičiulystės“ rašomajame įvade, randame nesąmonių, dėl...
Continue reading
209 Hits
0 Comments

PLC labdaringas golfo turnyras įvyko sėkmingai

PLC labdaringas golfo turnyras įvyko sėkmingai
Pasaulio lietuvių centro 2018 labdaringas golfo turnyras, vykęs Old Oak Country Club šį šeštadienį, birželio 16 d., 2018, praėjo šauniai ir sėkmingai. Tai kasmetinis PLC renginys, padedantis surinkti lėšas PLC vykstantiems darbams. Golfo turnyras pritraukė net 114 žaidėjų, lietuvius ir amerikiečius, didelė jų dalis - kasmet grįžtantys golfo entuziastai. Esame dėkingi už dalyvavimą bei paramą Pasaulio...
Continue reading
352 Hits
0 Comments

Čikagos Brighton Parko apylinkės šventės

Čikagos Brighton Parko apylinkės šventės
Sekmadienį, birželio 17d.  Čikagos Brighton Parko apylinkė šventė Tėvo Diena (Amerikos ), Jonines ir buvusios JAV LB Brighton Parko apylinkės pirmininkės Salomejos Daulienes gimtadienį.     Nuotraukos Ligitos Barniškienės   Gimtadienio proga Salomeja Dauliene sveikina Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo klebonas kun. Manuel Dorantes   Gimtadienio proga Salomėja Dauliene sveikina jos sūnus Vitas Daulys   Salomėja...
Continue reading
143 Hits
0 Comments

Apsėmė? Skambinkite 311

Apsėmė? Skambinkite 311
Po ketvirtadienio lietaus patvinus kone visam Čikagos miestui ir ne vienam aplinkiniam rajonui, miesto administracija primena, jog gyventojai apie patvinusius namų rūsius ir gatves gali pranešti skambindami trumpuoju telefonu 311. Ketvirtadienį Čikagos administracijos išplatintame pranešime sakoma, kad gyventojai apie potvynį gali pranešti telefonu arba internetu adresu cityofchicago.org/311. Pasinaudojus antrąja galimybe, meniu langelyje galima rinktis iš dviejų...
Continue reading
131 Hits
0 Comments

Naujas dviračių takas sujungė Whalon ežerą su Greene slėniu

Naujas dviračių takas sujungė Whalon ežerą su Greene slėniu
Nauja 1,25 mylių ilgumo atkarpa – DuPage upės dviračių takas Naperville – pagaliau sujungė Whalon ežerą, esantį Will apskrityje, su DuPage apskrities Greeno Valley miško draustiniu. Nuo šiol nauju taku besinaudojantys dviratininkai gali važiuoti 3,3 mylias į šiaurę per Green Valley link pietinio DuPage regioninio dviračių tako palei Hobson Road. Nuo ten apie 3 mylių takas...
Continue reading
147 Hits
0 Comments