AL naujienos

Amerikos lietuvių dienoraštis

Paminėtos 75-osios Mažosios Lietuvos gyventojų genocido metinės

Paminėtos 75-osios Mažosios Lietuvos gyventojų genocido metinės
Šviesiai ir kitaip prasidėjo spalio 16-osios rytas Pagėgiuose. Simboliškoje vietoje, miesto parke, prie skulptoriaus Stepono Juškos skulptūros, kurioje pavaizduota Didžioji Lietuva tarsi kūdikį glaudžianti Mažąją, buvo uždegtos atminties žvakelės Mažosios Lietuvos gyventojų genocidui paminėti. Jų liepsna tapo simboliniu tiltu, jungiančiu tragiškus ano meto įvykius ir šiandieną. Šiuo metu įvairiose Lietuvos medijose pasigirsta kontraversiškų nuomonių apie šios...
Continue reading
106 Hits
0 Comments

"OKTOBERFEST" BRIGHTON PARKE 

"OKTOBERFEST" BRIGHTON PARKE 
 Sekmadienį, spalio 20 d., po 10 v.r. lietuviškų Šv. Mišių Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL),  JAV LB Brighton apylinkės valdyba suruošė rudens popietę (“OKTOBERFEST”) su pietumis. Programą su muzika ir ivairiomis linksmybėmis atliko parapijos choras vadovaujamas Algimanto Barniškio. Nuotraukos Rasos Miliauskaitės
Continue reading
146 Hits
0 Comments

Padėkos dieną dirbs ne visos parduotuvės

Padėkos dieną dirbs ne visos parduotuvės
Pigių prekių ir ypatingų nuolaidų medžiotojai, planuojantys parduotuves užgulti juodojo penktadienio rytą, turėtų dar kartą pergalvoti savo planus, mat kai kurie mažmenininkai Padėkos dieną nedirbs. Kai kurios parduotuvės nedirbs tik Padėkos dieną, kitos – ir Padėkos dieną, ir juodąjį penktadienį. Štai sąrašas parduotuvių, kurios nedirbs Padėkos dieną: „Ace Hardware“; „Burlington Coat Factory“ (dirbs juodąjį penktadienį nuo...
Continue reading
126 Hits
0 Comments

Čikagos gatvėje pastebėjote duobę – praneškite

Čikagos gatvėje pastebėjote duobę – praneškite
Artėjant žiemos sezonui, Čikagos miestas stengiasi užtaisyti kuo daugiau gatvėse esančių duobių. Miesto taryba informavo, kad iki šiol užtaisyta apie 36 000 duobių visame mieste, ir kad numatyta remonto darbų atlikti ir daugiau. Jei jūsų kaimynystėje vis dar yra neužtaisytų duobių, turite galimybę apie tai pranešti miesto valdžiai. Miestas taip pat prašo gyventojų pranešti apie gatves...
Continue reading
114 Hits
0 Comments

95-erių sulaukusiam S. Balzekui Jr. – titulai ir apdovanojimai

95-erių sulaukusiam S. Balzekui Jr. – titulai ir apdovanojimai
Spalio 11 dieną Čikagoje už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Lietuvos garbės konsulas, prieš kelias dienas savo 95-ojo gimtadienio sulaukęs Stanley Balzekas, Jr. Šventės metu  jam iškilmingai buvo įteiktos Lietuvos bajoro regalijos. Balzeko lietuvių kultūros muziejus už viso gyvenimo nuopelnus pagerbė šio muziejaus įkūrėją Lietuvos garbės konsulą S. Balzeką, Jr.,  paskelbdamas jį Metų žmogumi. Pagerbimo ceremonijoje dalyvavo...
Continue reading
246 Hits
0 Comments